Světové finance nyní žijí fenoménem superplatforem. Evropa na příchod takto komplexních aplikací zatím čeká

Praha, 17. června 2021 – Aktuálním trendem světových financí jsou superplatformy, nebo také superaplikace. Ty totiž sdružují pomocí digitálních platforem ve svém ekosystému širokou škálu služeb pro své klienty. Uživatel tak nemusí hledat jiné aplikace, ubírat místo na svém telefonu ani přepínat mezi chatováním a placením. Všechny funkce jsou na jednom místě.

Continue reading „Světové finance nyní žijí fenoménem superplatforem. Evropa na příchod takto komplexních aplikací zatím čeká“

Jak řešit změny v procesu zrychlené transformace? Na to odpovídá klíčová studie Accenture Business Futures 2021

Aktuální studie se věnuje schopnosti společností reagovat na změny trhu a ukazuje, že 88 % dotazovaných společností má jasnou představu o výzvách, kterým nyní čelí, avšak pouze 6 % z nich věří své schopnosti předvídat budoucí vývoj a reagovat na něj. Studie „Business Futures 2021“, zveřejněná společností Accenture, si klade za cíl pomoci společnostem sledovat signály změn a identifikovat ty, které budou formovat byznys v příštích třech letech.

Continue reading „Jak řešit změny v procesu zrychlené transformace? Na to odpovídá klíčová studie Accenture Business Futures 2021“

Podle studie společnosti Accenture mohou investice do digitalizace a udržitelnosti do roku 2030 v Evropě přidat miliony pracovních míst

  • Více než tři čtvrtiny evropských společností plánují v příštích třech letech zvýšit kvalifikaci nebo rekvalifikovat až 25 % svých pracovních sil
  • Devět z deseti evropských společností (88 %) plánuje letos zvýšit své investice do digitální transformace a udržitelnosti, přičemž pouze 58 % zvýšilo tyto investice v roce 2020
Continue reading „Podle studie společnosti Accenture mohou investice do digitalizace a udržitelnosti do roku 2030 v Evropě přidat miliony pracovních míst“

Accenture ČR reaguje na aktuální situaci. Nabírá stovky nových expertů, zejména na kybernetickou bezpečnost a cloud

Společnost Accenture rozšiřuje svoje expertní týmy v České republice,  jedná se nyní o stovky nových pracovních míst. Uplatnění zde mohou najít i čerství absolventi vysokých škol, zejména technického a ekonomického zaměření. Nejžádanější jsou momentálně odborníci v oblasti cloudu a kybernetické bezpečnosti.

Continue reading „Accenture ČR reaguje na aktuální situaci. Nabírá stovky nových expertů, zejména na kybernetickou bezpečnost a cloud“

Firmám, které během pandemie vsadily na technologické inovace, rostou příjmy několikanásobně rychleji než jejich konzervativní konkurenci

Pandemie urychlila digitalizaci i ve firmách, které dříve do technologií neinvestovaly. Ty nyní překonávají konkurenty s až několikanásobným růstem tržeb

Continue reading „Firmám, které během pandemie vsadily na technologické inovace, rostou příjmy několikanásobně rychleji než jejich konzervativní konkurenci“

10 trendů, které podle Accenture určují směr bankovnictví v roce 2021

Banky byly v roce 2020 nuceny provést v průběhu několika měsíců změny, které by za běžných podmínek trvaly roky. Rostla zejména poptávka po digitálních řešeních i systémech pro bezpečnou práci na home office. Pandemie pak uvrhla celou ekonomiku do nejistoty a je zde pochopitelná touha po uklidnění a návratu do běžného fungování, jakmile to podmínky dovolí. 

Continue reading „10 trendů, které podle Accenture určují směr bankovnictví v roce 2021“

Nové technologie posunují velké značky blíže k zákazníkům. Příkladem je Ralph Lauren, Adidas, Levi’s a Yves Saint Laurent, říká studie Accenture Technology Vision 2021

Role technologií pro rozvoj a přežití firem je nezastupitelná. Lze říci, že začíná nová éra průmyslové konkurence, kdy společnosti soutěží mimo jiné i tím, jak umějí využít technologie. 89 % vedoucích pracovníků věří, že schopnost jejich firem generovat obchodní hodnotu bude stále více vycházet z možností jejich technologické architektury.

Continue reading „Nové technologie posunují velké značky blíže k zákazníkům. Příkladem je Ralph Lauren, Adidas, Levi’s a Yves Saint Laurent, říká studie Accenture Technology Vision 2021“

Akcelerace technologické a obchodní transformace způsobená pandemií by podle nové studie Accenture mohla při širším uplatnění razantně zvýšit ziskovost a efektivitu

Studie Accenture poukazuje, že organizace připravené na budoucnost dosáhnou průměrného zvýšení efektivity o 13,1 % a ziskovosti o 6,4 %. Ty, které se v posledních třech letech zaměřily na svou připravenost na budoucnost („future-ready“), navíc vykázaly zlepšení rychlosti inovace produktů a služeb (potvrdilo 83 % firem), zapojení a udržení zaměstnanců (80 %), zkušenosti zákazníků (75 %), obchodní hodnoty generované z dat (73 %) a úsilí zaměstnanců o zvyšování kvalifikace a rekvalifikace (68 %).

Continue reading „Akcelerace technologické a obchodní transformace způsobená pandemií by podle nové studie Accenture mohla při širším uplatnění razantně zvýšit ziskovost a efektivitu“

Fintechy podporují udržitelný směr financí

Praha, 5. května 2021 – V současné době lidstvo čelí jedné z největších výzev v podobě klimatické změny. Ačkoliv se již světoví lídři několikrát shodli na společných krocích (Kyótská dohoda, Pařížská dohoda, Rozvojové cíle Spojených Národů) a lidstvo společně přistupuje k řešení tohoto problému prostřednictvím snižování emisí skleníkových plynů, finanční sektor zůstával těmito změnami relativně nedotčen. I to se ale nyní mění prostřednictvím efektivnějšího způsobu ocenění externalit spjatých s emisemi sklemíkových plynů. A to především díky dvěma hlavním trendům na poli udržitelnosti ve finančním sektoru. 

Continue reading „Fintechy podporují udržitelný směr financí“

Accenture ČR nabírá nové zaměstnance, především odborníky na cloud a kybernetickou bezpečnost

Společnost Accenture nabízí v současné době stovky pracovních míst. Uplatnění zde mohou najít i čerství absolventi vysokých škol, zejména technického a ekonomického zaměření. Nejžádanější jsou momentálně odborníci v oblasti cloudu a kybernetické bezpečnosti.

Continue reading „Accenture ČR nabírá nové zaměstnance, především odborníky na cloud a kybernetickou bezpečnost“