Zasílání tiskových zpráv

Tiskové zprávy zasílejte výhradně na adresu info(z)feedit.cz.

Pokud chcete aby vaše tisková zpráva byla zveřejněna (poskytnuta) v plné podobě, musí být poslána jako příloha (Word, text, RTF, HTML, PDF). Tiskové zprávy zasílané v těle mailu nejsou uložitelné a může dojít k tomu, že nebudou zveřejněny.

Upozornění – Nepoužívejte pro zasílání tiskových zpráv PDF, takto zaslané tiskové zprávy není možné zveřejnit. Z PDF nelze získat původní text bez poškození.  Blíže viz Tiskové zprávy se v PDF nikdy neposílají.

Upozornění – rozmáhající se nešvar zasílání tiskových zpráv s nadpisem PSANÝM POUZE VELKÝMI PÍSMENY znamená, že takovéto zprávy nebudou zveřejněny. Blíže viz Titulky (tiskových zpráv) se VELKÝMI PÍSMENY nepíší.

Tápete-li jak tvořit a pracovat s tiskovými zprávami, #PRTIPY mohou pomoci s řadou tipů, můžete je najít třeba přes štítek Tisková zpráva. Nejvíce zásadní tip ale je Co všechno by měla obsahovat tisková zpráva? Jak psát tiskovou zprávu? #043