Vyjádření společnosti Eaton k návrhům Evropské komise v oblasti regulace infrastruktury alternativních pohonných hmot

Evropská komise přijala 14. července 2021 soubor návrhů, které uzpůsobí politiky EU v oblasti klimatu, energetiky, dopravy a zdanění tak, aby se mohly podílet na snižování čistých emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % oproti roku 1990. Toto snížení emisí v příštím desetiletí zásadním způsobem přispěje k tomu, aby se Evropa stala do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě a aby se Zelená dohoda pro Evropu stala skutečností. Návrhy se týkají také regulace infrastruktury alternativních pohonných hmot.

Continue reading „Vyjádření společnosti Eaton k návrhům Evropské komise v oblasti regulace infrastruktury alternativních pohonných hmot“

Obloukové zkraty mohou způsobit výpadky výroby s náklady až 900 000 Kč na den

Z výzkumů prováděných společností Eaton se zjistilo, že samotné náklady na výpadek výroby způsobený obloukovým zkratem mohou dosáhnout částky až 900 000 Kč během 24 hodin. Dále je zde nebezpečí ohrožení života vyvolané počátečním výbuchem, možnost poškození dobré pověsti a náklady na nové rozvaděče a díly, které je třeba zvážit. Může se jednat o katastrofické následky, zvláště stane-li se to v prostředí, jako jsou výrobní závody či nemocnice, kde je nutnost zachování napájení kritická. Z toho důvodu spustila společnost Eaton kampaň zdůrazňující riziko obloukových zkratů, které mohou vzniknout v rozvaděčích nízkého napětí v komerčních a průmyslových budovách.

Continue reading „Obloukové zkraty mohou způsobit výpadky výroby s náklady až 900 000 Kč na den“

Musíme udělat více pro to, abychom se chránili před riziky v oblasti elektrických systémů

U komerčních a průmyslových budov, u kterých je nutnost zachování napájení skutečně kritická, jako jsou výrobní závody, kanceláře, nemocnice a továrny, je nezbytná nepřetržitá dodávka elektrické energie. Poskytování spolehlivých dodávek energie v těchto budovách je závislé na rozvaděčích nízkého napětí, které jsou podstatou elektrických instalací. Z důvodů vyššího zatížení, a zejména proto, že operace a infrastruktura se v průběhu času rozšiřují, mohou být tyto rozvaděče vznikem obloukových zkratů silně ohroženy. V tomto článku Bernhard Gegenbauer, produktový manažer v oblasti distribuce elektrické energie ve společnosti Eaton, zkoumá důsledky obloukových zkratů a zaobírá se otázkou, zda organizace dělají vše, co je v jejich silách, aby minimalizovaly riziko.

Continue reading „Musíme udělat více pro to, abychom se chránili před riziky v oblasti elektrických systémů“

Společnost Eaton představuje špičkový UPS Eaton 93PM druhé generace s novými funkcemi a nejnižšími celkovými náklady na vlastnictví (TCO) v rámci průmyslového odvětví

Díky modulární konstrukci technologií HotSync a Hot Swap je UPS Eaton 93PM G2 pro datová centra ještě více škálovatelný a flexibilnější.

Continue reading „Společnost Eaton představuje špičkový UPS Eaton 93PM druhé generace s novými funkcemi a nejnižšími celkovými náklady na vlastnictví (TCO) v rámci průmyslového odvětví“