HP zveřejnilo trendy z oblasti využívání počítačových systémů a analýzu jejich dopadu na zabezpečení sítí

polečnost HP zveřejnila závěry výzkumné zprávy, která mapuje trendy v podnikovém využívání počítačů a bezpečnostní chyby v sítích za první pololetí roku 2010. Díky výsledkům této zprávy může IT management firem získat rozsáhlý přehled o potenciálních datových rizicích v podniku. (tisková zpráva, 29.09.2010)

Tagged