Sousedé.cz jsou i aktuálním zdrojem informací o dění a občanské vybavenosti v okolí vašeho bydliště

Internetový projekt Sousedé.cz, který je místem ke komunikaci lidí, kteří spolu bydlí, nabízí svým uživatelům vedle této hlavní funkce i řadu dalších funkcí a informací. Jednou z nich jsou aktuální informace o dění a sociální/občanské vybavenosti v lokalitě bydliště konkrétního uživatele, nebo např. místa kam se daný uživatel hodlá přestěhovat. (tisková zpráva, 30.09.2010)