Telefónica O2 Czech Republic – Finanční výsledky za první tři čtvrtletí 2010

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje neauditované konsolidované finanční výsledky za první tři čtvrtletí  2010, připravené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS).  Zahrnuty jsou také výsledky společností Telefónica O2 Slovakia, Telefónica O2 Business Solutions a dalších menších společností.

Celkové konsolidované výnosy z podnikání se v prvních třech čtvrtletích 2010 snížily meziročně o 7 % na 41 597 mil. Kč, v samotném třetím čtvrtletí o 7,8 % na 13 832 mil. Kč. Konsolidovaný provozní hospodářský zisk před odpisy a amortizací (OIBDA) vzrostl v prvních třech čtvrtletích 2010 meziročně o 5,6 % na 21 610 mil. Kč a o 53,4 % na 10 401 mil. Kč v samotném třetím čtvrtletí.  (tisková zpráva, 10.11.2010)