Chytré technologie na sportovních akcích

Společnost Cisco zveřejnila výsledky výzkumu provedeného společností IDC (International Data Corporation), který analyzuje vliv smart technologií na průběh a ekonomický dopad sportovních akcí a nastiňuje možný vývoj v následujících letech. V dnešním globalizovaném světě hrají komunikační technologie nezastupitelnou roli prakticky ve všech oblastech. Jak ukazuje výzkum, nejinak je tomu i ve sportu, a to zejména při velkých mezinárodních sportovních akcích, jako bylo například nedávné Mistrovství světa ve fotbale pořádané v Jihoafrické republice. Společnost Cisco současně představila svou vizi budoucího vývoje smart technologií a jejich další adaptaci pro tento specifický segment trhu v podobě rodiny řešení Cisco Connected Sports. (tisková zpráva, 1.12.2010)