Dohoda ACTA o ochraně duševního vlastnictví je hotová, schvalování může začít

Jednání v australském Sydney přineslo konečnou podobu Vícestranné dohody proti padělání ACTA, po bezmála čtyřech letech prací ji tak země mohou začít schvalovat. „Česká republika podporuje budování ekonomiky založené na znalostech a dohoda ACTA zlepšuje pozici našich exportérů na zahraničních trzích, protože posiluje jejich postavení proti padělatelům jejich výrobků,“ vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. (tisková zpráva, 8.12.2010)