Jako první v EU nabídne Česko podnikatelům integrované poradenství pro podnikání doma i v zahraničí

Česká republika jako první a aktuálně jediná v Evropské unii nabídne podnikatelům jednotný poradenský systém pro podnikání doma i v zahraničí. Ministerstvo průmyslu a obchodu totiž sjednocuje poradenství pro začínající podnikatele, podporu pro uvádění nových výrobků na trh a pomoc proti chybným rozhodnutím správních orgánů do jednoho celku. Všechny tři systémy – JKM (Jednotná kontaktní místa), ProCoP a Solvit – zatím v Česku pracovaly odděleně a přestože fungují jen poměrně krátce, ročně dohromady vyřídí už přes 3 000 dotazů. (tisková zpráva, 6. 1. 2010)