Společnost IFS zveřejnila finanční výsledky za rok 2010

Společnost IFS zaznamenala v roce 2010 růst na cílových trzích, představila další inovativní produkty a s pomocí výrazného nárůstu cash flow akcelerovala probíhající akvizice. Dobře si vedla i v oblasti výnosů, na 14 % vylepšila hodnotu  ukazatel EBIT Margin, který demonstruje finanční zdraví organizace a v procentech ukazuje, kolik firmě zůstává z každého utrženého dolaru po odečtení všech nákladů kromě daně.  V roce 2011 očekává IFS příznivý organický růst, vyšší prodej licencí a další zlepšení ukazatele EBIT. (tisková zpráva)