Agilia Conference 2011 – Agile Management and Leadership v Brně je první odborná konference o aplikaci agilních metodik v IT průmyslu a ve státní správě.

Cílem konference je na reálných příkladech z prostředí středních a velkých společností, a také státní správy, ukázat aplikaci agilního řízení a agilních projektových metodik. Příklady budou prezentovány formou případové studie přímo manažery projektů. Prezentovat se budou ukázky postupů implementace, vyčíslení přínosů, které zavedení agilních postupů přineslo, a také ukázky reálných problémů, které se při aplikaci agilních metodik vyskytují a jak je možné je vyřešit. (tisková zpráva)