Investice 2010: Čtyři z pěti investic míří do služeb nebo do výzkumu

Čtyři z každých pěti nových investorů v České republice se věnují výzkumu a vývoji nebo strategickým službám; jen každá pátá nová investice míří do výroby. Ukázaly to statistiky agentury CzechInvest za rok 2010. S jejím přispěním vzniká v České republice celkem 209 nových investičních projektů českých i zahraničních společností za 16,248 miliardy korun.

„Výsledky agentury CzechInvest za loňský rok odrážejí dlouhodobé změny ve struktuře české ekonomiky – ještě v roce 2007 dominovaly mezi novými investicemi výrobní projekty, letos už jsou na prvním místě služby a výzkum,“ konstatuje ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.

Ve srovnání  s rokem 2009 se agentuře CzechInvest podařilo uskutečnit o 23 projektů více, to je o deset procent lepší výsledek „Současný vývoj svědčí o tom, že se svět dostal z krize a zájem o Českou republiku opět stoupá,“ vysvětluje generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek.

Celkem 105 společností se vloni s přispěním agentury CzechInvest rozhodlo investovat do strategických obchodních služeb jako je například outsourcing účetnictví a personálních služeb nebo vývoj softwaru. V oblasti výzkumu a vývoje se realizovalo 65 a ve výrobě 39 projektů.

Největší objem investic zamířil do výrobních projektů, které jsou také nejnáročnější na velikost vstupního kapitálu. Celkem do ní české i zahraniční společnosti investovaly 13,8 miliard korun. Do oblasti výzkumu a vývoje zamířilo 1,8 miliard korun a do strategických služeb 652 milionů korun.

Díky investicím uskutečněným v roce 2010 vznikne až 9 423 nových pracovních míst, což je ve srovnání s rokem 2009 nárůst o téměř 40 %. Nejvíce investorů pochází z České republiky; čeští investoři připravili celkem 174 projektů, do kterých vložili 6,7 miliard korun. Mezi zahraničními investory bylo v loňském roce nejvíce společností z Německa (8 projektů), USA (4 projekty) a z Velké Británie a Irska (4 projekty). Nejvíce ovšem investovali Rakušané, dva projekty je vyjdou na téměř 1,9 miliard korun.

„Díky investicím získaným naší agenturou CzechInvest najde práci na deset tisíc lidí. Především mě těší, že si Českou republiku vybírá velký počet investorů do služeb a do výzkumu a vývoje, protože pro řadu těchto investorů je lhostejné, zde podnikají v Česku nebo třeba v Singapuru, a v těchto sektorech tedy čelíme opravdu globální konkurenci. Mým cílem je podnikání v Česku dál zjednodušovat a zatraktivňovat, kupříkladu systematickým snižováním administrativní zátěže,“ dodává ministr Kocourek.

Investicím vládne sektor IT a vývoje softwaru

Rok 2010 opět potvrdil, že je Česká  republika výjimečně atraktivní  pro IT společnosti, právě do tohoto sektoru totiž zamířilo nejvíce investic. Druhým nejčastějším oborem, do kterého české a zahraniční firmy v loňském roce investovaly, bylo strojírenství. To přilákalo také jeden z největších loňských projektů, a to investici americké společnosti Caterpillar, která bude v průmyslové zóně Triangle opravovat plynové turbíny z celé Evropy, Afriky a Středního východu.

„Tato investice je jedním z největších úspěchů CzechInvestu za uplynulý rok. Investor si vybíral z několika zemí Evropy. Česká republika ostatní kandidáty převýšila zejména kvalitní infrastrukturou, vynikající geografickou polohou, počty zkušených zaměstnanců a tradicí špičkové strojírenské výroby,“ dodává Miroslav Křížek.

Třetí  nejobvyklejší investici vloni představovaly projekty do strategických služeb. Nejvíce pracovních míst vznikne v rámci elektronického a elektrotechnického sektoru, v závěsu je opět sektor strojírenství a poté centra strategických služeb.

Rozvoji investic do výzkumu a vývoje a do služeb pomáhá v České republice fakt, že u nás tito investoři mohou získat podporu ze zdrojů Evropské unie. V loňském roce obdrželo dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace 150 projektů; 73 v rámci programu Potenciál zaměřeného na výzkum a vývoj, a 77 v rámci programu ICT a strategické služby.

Nejvíce investorů přišlo do Jihomoravského kraje

Z celkového počtu 209 realizovaných investic jich v roce 2010 hned 52 putovalo do Jihomoravského kraje. Na druhém místě se v pomyslném žebříčku umístil Moravskoslezský kraj s 29 projekty a těsně za ním skončil Středočeský kraj s 26 projekty. Moravskoslezský kraj však předčil všechny ostatní kraje v celkové výši investic, které zde dosáhly 3,488 miliard korun. Druhý nejvyšší objem investic putoval do Jihomoravského kraje (2 246 miliard korun), třetí pak do Ústeckého kraje (2,211 miliard korun).

Složení  investic se mění

Statistiky agentury CzechInvest potvrzují výraznou změnu ve skladbě investic realizovaných v České republice. Namísto velkých investic vyžadujících mnoho relativně snazší manuální práce vznikají spíše menší, na zkušenosti a technologie náročnější projekty. Přibylo také podniků, které rozšiřují své stávající projekty. „V roce 2011 bude pravděpodobně tento trend pokračovat. Očekáváme příliv investic do technologicky náročnějších projektů z oblastí IT a vývoje softwaru a sektoru strategických služeb,“ uzavírá Miroslav Křížek.

Rok 2010

Typ činnosti Počet firem Výše investice
(mil. Kč)
Výše investice
(mil. USD)
Pracovní  místa
Výroba 39 13 764,65 696,87 5 779
Výzkum a vývoj 65 1 831,42 92,77 929
Služby 105 651,80 33,06 2 715
CELKEM 209 16 247,87 822,70 9 423

Roky 1993 – 2010

Typ činnosti Počet firem Výše investice
(mil. Kč)
Výše investice
(mil. USD)
Pracovní  místa
Výroba 916 641 057,46 24 166,37 176 273
Výzkum a vývoj 319 16 027,22 750,66 8 087
Služby 330 24 443,37 991,73 31 403
CELKEM 1 565 681 528,04 25 908,76 215 763