Brno 10.–12. května 2011 – Mezinárodní konference „Security and Protection of Information“

Ve dnech 10. až 12. května 2011 proběhne v administrativní budově Veletrhů Brno mezinárodní konference „Security and Protection of Information“ pořádaná Univerzitou obrany pod patronací bezpečnostního ředitele Ministerstva obrany ČR plk. Ing. Jaroslava Kočovského. Cílem konference je pokračovat v tradici setkávání tuzemských i zahraničních zájemců o bezpečnost ICT ze státního sektoru, školství i komerční sféry a navázat tak na dosavadní konference pořádané od roku 2001 jednou za dva roky jako součást doprovodného programu výstavy IDET.  (TZ)

Jako zvaní řečníci vystoupí přední evropští experti v oblasti informační bezpečnosti, a to Mike Just (Glasgow Caledonian University), Georgie Danezis (Microsoft Research, Cambridge), Christian Rechberger (Katholieke Universiteit Leuven), Dan Cvrček (VUT Brno, nyní působí v Deloitte UK), Falk Schwendike (americká společnost Infoblox), Andrea Dufková (reprezentuje Českou republiku v mezinárodní organizaci ENISA), a přední kryptolog Vladimír Klíma (KNZ).

Den 10. května, který předchází oficiálnímu zahájení konference, bude věnován dvouhodinovým tutoriálům: Security Challenges of Wireless Communication (Cvrček), Privacy Friendly Metering and Billing for Smart-grids and Pay-as-you-drive Instance (Danezis) a Security and People (Just). Přednášky doplní Boris Mutina (VERGILIUS IT Expert) ukázkami praktických útoků na DNS server.

Samu konferenci slavnostně zahájí fanfáry trubačů 11. května v 9.00. Nosnými tématy konference jsou bezpečnost WiFi sítí, ochrana DNS serverů, lidský faktor při zajištění ICT bezpečnosti a pokroky v oblasti kryptografie. Významný příspěvek přednese Christian Rechberger, který seznámí účastníky konference s nejnovějšími metodami kryptoanalýzy symetrických šifer. Další vystoupení tohoto dne budou dále věnována novým typům kybernetických útoků včetně útoků na webové aplikační servery, metodám odhalování botnetů, autentizačním technikám, bezpečnosti virtuálních serverů a právním otázkám spojeným s nasazením protokolu IPv6. Proběhnou rovněž krátké prezentace generálních partnerů konference.

Poslední den konference 12. května uvede Falk Schwendike analýzou současného stavu v zavádění DNSSEC ve světě. V dalším bude tento den zaměřen především na kryptologii a biometriku. Přednášky budou věnovány kryptoanalýze pomocí CAD metod, využití časových údajů pro útok na proudové šifry, průmyslové kryptografii, detektorům průniku a využití statistik toků v síti pro detekci protokolů. Novinky v biometrii se budou týkat rozpoznávání ruky a obličeje. Zpestřením programu posledního dne konference bude vystoupení na téma aktuálních problémů spojených s managementem rizik.

Konferenci provází čtyři společenské akce: recepce na uvítanou první den, slavnostní oběd a cocktail party při cimbálu druhý den a banket na rozloučenou poslední den. Na večerních akcích budou představena vína vítězů loňských Valtických vinných trhů (Vinařství Josef Dufek a Vinařství BENEŠ).

Na webu konference http://spi.unob.cz lze nalézt řadu podrobných informací včetně přihlašovacího formuláře a prezentací vystoupení na předchozích konferencích.