Česká kosmická kancelář je připravena spolupracovat s koordinační radou pro kosmické aktivity

Česká kosmická kancelář, zajišťující koordinaci kosmických aktivit v České republice, je připravena spolupracovat s koordinační radou pro kosmické aktivity, která má podle rozhodnutí vlády vzniknout do několika týdnů na ministerstvu dopravy.   (TZ)

Česká kosmická kancelář (CSO) jako stávající kontaktní instituce v ČR pro spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou (ESA) přijala rozhodnutí vlády zřídit koordinační radu pro kosmické aktivity na ministerstvu dopravy s očekáváním vzájemné budoucí spolupráce.

„Česká kosmická kancelář rozhodnutí vlády zřídit koordinační radu pro kosmické aktivity vítá.  Myšlenka koordinovaného využití ekonomického potenciálu České republiky v rámci kosmických projektů je přínosná. Výsledný efekt bude ale záležet na tom, jak bude tato rada vlády v praxi fungovat. Česká kosmická kancelář je připravena plně spolupracovat s radou a jejími členy. Bylo by škoda nevyužít stávající odborné kapacity České kosmické kanceláře, které plynou z dlouholeté a úspěšně rozvíjející se spolupráce s ESA a dalšími mezinárodními partnery,“ komentuje rozhodnutí ředitel CSO Jan Kolář.

Česká kosmická kancelář působí jako kontaktní a koordinační centrum pro kosmické projekty v ČR, zejména pro spolupráci s ESA, od roku 2003. Jejím cílem je poskytovat informační a odbornou podporu v programech ESA českým firmám a ústavům a napomáhat tak jejich úspěšnému zapojení do evropských kosmických projektů. Mezi nejzajímavější z více než 50 uskutečněných projektů patří experimenty na družici Proba 2, vývoj mikroakcelerometru pro družici SWARM nebo laserová synchronizace atomových hodin na kosmické stanici ISS. K dalším aktivitám CSO patří pořádání odborných seminářů a workshopů pro české firmy a instituce a publikační a vzdělávací činnost. V roce 2010 pořádala CSO v Praze Mezinárodní astronautický kongres IAC 2010, který byl v soutěži Prague Convention Bureau oceněn jako „Kongres roku 2010“.

Česká kosmická kancelář, o.p.s., je neziskovou společností, která působí od roku 2003 jako administrativní organizace pro koordinaci kosmických aktivit v České republice. Je kontaktní organizací pro spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou (ESA) a jinými mezinárodními kosmickými organizacemi. Usiluje o co nejširší a nejefektivnější zapojení českých výzkumných a vývojových pracovišť především do evropských kosmických programů. Kancelář také zastupuje Českou republiku v odborných orgánech EU, ESA a v Mezinárodní astronautické federaci (IAF).
Internetové stránky: www.czechspace.cz