KAKTUS Software: zájem o on-line prodej pojištění mezi českými zákazníky vzrostl meziročně o 29 %

Podle zjištění KAKTUS Software, jedné z předních společností na trhu informačních technologii, které provedla mezi svými zákazníky, se on-line pojištění stává oblíbeným způsobem uzavírání pojistných smluv. Stále více lidí dává přednost komfortu sjednávání pojistek ze svého počítače před často zbytečnými návštěvami poboček a obavami ze zneužití údajů platebních karet zadávaných do webových platebních systémů. (TZ)

  1. Výsledky zjištění odhalily prudce narůstající tendenci ve využívání nákupu pojištění, především povinného ručení, cestovního pojištění a pojištění domácnosti, po internetu. Od začátku roku 2011 došlo celkem k 29 % nárůstu online sjednání všech druhů pojistek v porovnání se stejným obdobím v loňském roce. Z dostupných dat vyplývá, že největší zájem je o on-line sjednání cestovního pojištění.
  1. Nejvýraznější nárůst zaznamenala oblast povinného ručení motorových vozidel, kde u sledovaných subjektů do začátku května 2011 došlo k 131% nárůstu sjednaných smluv oproti stejnému období roku 2010. Současně došlo ke zvýšení poptávky po uzavření on-line cestovního pojištění o 26 % a u pojištění domácností průzkum ukázal, že zájem o tento typ pojištění narostl o 13 %.

„Stále více českých zákazníků upřednostňuje rychlý a snadný způsob on-line sjednání pojištění před komplikovanější návštěvou pobočky,“ řekl Dalibor Němec, výkonný ředitel společnosti KAKTUS Software. „Je patrné, že více lidí začíná důvěřovat on-line systémům a nebojí se poskytovat údaje o sobě a svých platebních kartách po internetu. Pochopili, že jde o velmi zabezpečený způsob plateb – někdy i bezpečnější než výběr z bankomatu či platby na terminálu v kamenné prodejně, jež mohou být, jak ukázaly nedávné případy, často terčem podvodných aktivit.“

Aby nemohlo dojít ke zneužití platební karty po internetu, společnost KAKTUS Software uživatelům doporučuje se vyhnout metodám sociálního inženýrství, tj. především:

  • Nesdělovat údaje o své platební kartě (číslo, expirace, CVC kód, PIN) po telefonu
  • Nereagovat na e-maily vyžadující zadání údajů o platební kartěCo nejrychleji ohlásit ztrátu či krádež platební karty a nechat ji zablokovat
  • Ihned ohlásit jakoukoliv podezřelou transakci na svém účtu

Společnost KAKTUS Software se kromě jiného specializuje na vývoj a nasazení systémů pro on-line sjednávání a platby pojištění. Mezi její zákazníky v odvětví pojišťovnictví patří například Kooperativa pojišťovna či UNIQA pojišťovna.

O KAKTUS Software

KAKTUS Software je jednou z předních společností na trhu informačních technologii, a to již od roku 1997. Dlouhodobě a cíleně se zaměřuje na poskytování komplexních služeb v oboru informačních technologií. Společnost se hlavně zaměřuje na vývoj systémů založených na internetových a intranetových technologiích. Veškerá činnost směřuje k jedinému cíli a tím je spokojený zákazník. Prostředkem k dosahování tohoto cíle je poskytování jedinečných a samozřejmě nejvhodnějších řešení pro každého individuálního zákazníka. To vše v duchu firemního sloganu „Jedinečná řešení pro jedinečné zákazníky“. K tomu KAKTUS Software využívá nejnovějších technologií dostupných na trhu IT. Díky těmto nástrojům dokáže snáze analyzovat, specifikovat a nalézat právě taková řešení, která se pak pro zákazníky stávají přínosem v podobě zvýšené výkonnosti, snížených nákladů, zvýšené konkurenceschopnosti a zvýšené kvality nabízených služeb. Zákazníci KAKTUS Software tvoří široké portfolio zahrnující nejen malé a střední podniky, ale také giganty z oborů telekomunikací, obchodu, pojišťovnictví, logistiky, dopravy a dalších odvětví. Více informací o společnosti lze nalézt na www.kaktus.cz.