Barracuda Networks Backup Server nyní s podporou cloud architektury

Společnost Barracuda Networks má ve své nabídce velmi širokou škálu produktů z oblasti informační bezpečnosti, mezi něž patří rovněž Barracuda Backup Server a Backup Service, jakožto specializované zálohovací řešení pro obnovu dat po havárii. (TZ)

V nabídce je několik modelů zařízení Barracuda Backup Server s kapacitou od 50 do až 24000 GB (24 TB) uložených dat v případě nejvyššího modelu Barracuda Backup Server 990. Klientský Barracuda Backup Agent software samozřejmě plně podporuje platformu Windows 7, a to včetně funkce data deduplication pro Windows servery. Tento software umožňuje ve spojení s Barracuda Backup Server mnohem efektivnější způsob zálohování, který klade výrazně menší nároky na přenosovou kapacitu i celkový objem uskladněných dat.

V kombinaci se službou Barracuda Backup Service tak zajišťuje Barracuda Networks Backup Server jednak lokální rychlou záchranu dat obnovením z vestavěného úložiště a současně rovněž možnost ukládání dat mimo vlastní infrastrukturu díky službě Barracuda Backup Service.

Možnost ukládat zálohovaná data na různé hardwarové jednotky v geograficky odlišných lokacích velmi významným způsobem snižuje možnost ztráty uložených dat v důsledku živelných pohrom či jiných mimořádných událostí. Z tohoto důvodu představila společnost Barracuda Networks koncem května letošního roku další důležitou inovaci, kterou je podpora „Private Cloud“ architektury v rámci skupiny instalovaných zařízení Barracuda Networks Backup Server.

Uživatelé mají nyní k dipozici bohaté možnosti, jak definovat způsoby zálohování a replikace dat v rozlehlých sítích vybavených více zařízeními  Barracuda Networks Backup Server a dosáhnout tak požadované úrovně zabezpečení svých dat spolu s optimalizací procesů při zotavení po havárii.

Stejně jako u svých ostatních produktů uplatňuje společnost Barracuda Networks uživatelsky výhodnou cenovou politiku rovněž u zařízení Barracuda Backup Server, který není licencován na množství zálohovaných serverů a objem zálohovaných dat je omezen pouze kapacitními možnostmi zařízení.

Více informací můžete získat na stránkách:
http://www.gestocomm.cz/gesto-communications-produkt-barracuda-networks-backup-server-a-backup-service.htm

Distributorem zařízení Barracuda Networks pro Českou republiku a Slovensko je společnost Gesto Communications.