Společnost VARIEL implementuje Infor ERP SyteLine

Společnost Infor, přední dodavatel podnikového softwaru s více než 70 000 zákazníky, dnes oznámila, že VARIEL, společnost ze segmentu kovovýroby a výroby plastů, implementuje řešení Infor ERP SyteLine. Cílem implementace, kterou realizuje ITeuro, partner společnosti Infor, je celkové zefektivnění výroby. Po uvedení systému do produktivního provozu zákazník očekává 20–50% úspory v oblasti zásob a zlepšení v oblasti termínů dodávek zákazníkům.  (TZ)

Novinky

  • Společnost VARIEL nasadí za implementační podpory ITeuro celopodnikový systém Infor ERP SyteLine napříč všemi podnikovými oblastmi, včetně účetnictví, plánování, nákupu, výroby a skladového hospodářství.

  • Slabinou doposud využívaného systému je zejména fakt, že umožnil zakonzervovat staré způsoby řízení a nenutil jeho uživatele k neustálému zlepšování. Výroba se tak v současnosti vyznačuje nižší produktivitou a ziskovostí způsobenou zbytečnou ztrátou času i materiálu a také problémy s dodržováním požadovaných termínů.

  • Zákazník očekává, že po uvedení systému do produktivního provozu dosáhne 20–50% úspor v oblasti zásob, zkrátí dodací lhůty a celkově zefektivní výrobu – jednak díky prověřené ERP funkcionalitě a jednak díky přínosům modulu pro pokročilé plánovaní a rozvrhování (APS).

  • K hlavním cílům implementace patří také přístup k datům v reálném čase, od čehož se pak budou odvíjet další přínosy, jako je rychlá dostupnost ke kvalitním informacím a jejich další zpracování.

  • Systém Infor ERP SyteLine byl zákazníkem zvolen jako nejlepší řešení pro diskrétní výrobu v rámci výběrového řízení, kde uspěl na základě své odvětvově specifické funkcionality a lokálních referencí. Důležitou roli hrály také specifické zkušenosti ITeuro, jež umožní zákazníkovi efektivně dosáhnout zlepšení v oblasti výroby, skladového hospodářství a spolupráce s dodavateli.

Komentář: Roman Výborný, ředitel společnosti VARIEL

„S tím, jak se v poslední době neustále mění situace na trhu a také požadavky našich zákazníků, hledali jsme vhodné řešení umožňující větší flexibilitu. Řešení Infor ERP SyteLine nabízené společností ITeuro nás oslovilo silnou podporou výrobních procesů. Očekáváme, že díky němu významně zefektivníme své výrobní operace a že nás do budoucna bude nutit neustále zlepšovat fungování celé společnosti.“

Komentář: Ernst Hofer, regionální viceprezident pro distribuční prodej Infor ve střední a východní Evropě

„Malé a středně velké výrobní společnosti v České republice se potřebují přizpůsobit novým ekonomickým podmínkám a komplexnějším požadavkům svých zákazníků. Společnost VARIEL se rozhodla čelit těmto výzvám tím, že implementuje ERP řešení SyteLine umožňující rychle a flexibilně reagovat na aktuální výrobní potřeby a podporovat růst podniku do budoucna.”

Další zdroje:

Infor ERP SyteLine – http://cz.infor.com/productsummary/erp/syteline/

O společnosti VARIEL

VARIEL je firmou s více než čtyřicetiletou tradicí. Hlavními položkami výrobního programu firmy VARIEL jsou technologické a speciální kontejnery. Mezi nejznámějšími výrobky v celé České republice však patří telefonní hovorny a sklolaminátové poštovní schránky dodávané České poště. Firma se rovněž zabývá vývojem a výrobou různých typů vojenských kontejnerů určených pro armády NATO. Jedná se o kontejnery ISO řady 1 v různých provedeních – např. sanitární buňka, varna a výdejna stravy, nádrž pitné vody, septik, chladírenský či skladový. V roce 2007 firma rozšířila své aktivity do oboru kolejových vozidel. Její výrobní program se rozrostl o kompozitové kabiny tramvají, sendvičové střechy a další komponenty. Unikátní technologie navíjení sklolaminátu umožňuje firmě realizovat dodávky samonosných kompozitových skeletů hromadných dopravních prostředků. Více informací lze nalézt na www.variel.cz.

O ITeuro

Společnost ITeuro poskytuje svým zákazníkům profesionální služby a perspektivní řešení zaměřená na zvyšování efektivity řízení výrobních podniků. Poradenstvím v oblasti logistiky (výrobní, skladové a distribuční), plánování a řízení výroby, umožňuje výrobním podnikům optimalizovat vnitropodnikové procesy, zvyšovat výkonnost a dosahovat kvalitnějších výsledků vedoucích k posílení pozice na trhu. Na podporu svých záměrů ITeuro využívá produkty společnosti Infor. Více informací lze nalézt na www.iteuro.cz.

O společnosti Infor

Infor je přední poskytovatel podnikového softwaru a služeb, který pomáhá více než 70 000 zákazníků ve 164 zemích zefektivňovat jejich podnikání a řídit obchodní růst. Více zjistíte na http://cz.infor.com.

Google+ je dokonalejší Facebook, přehlednější, snazší, chytřejší a otevřenější. „Field test“ (nepříliš otevřená beta) má nedostatky a řada věcí není implementována, ale Google se (opakovaný) vstup do sociální sítí

Společnost Infor, přední dodavatel podnikového softwaru s více než 70 000 zákazníky, dnes oznámila, že VARIEL, společnost ze segmentu kovovýroby a výroby plastů, implementuje řešení Infor ERP SyteLine. Cílem implementace, kterou realizuje ITeuro, partner společnosti Infor, je celkové zefektivnění výroby. Po uvedení systému do produktivního provozu zákazník očekává 20–50% úspory v oblasti zásob a zlepšení v oblasti termínů dodávek zákazníkům.

Novinky

  • Společnost VARIEL nasadí za implementační podpory ITeuro celopodnikový systém Infor ERP SyteLine napříč všemi podnikovými oblastmi, včetně účetnictví, plánování, nákupu, výroby a skladového hospodářství.

  • Slabinou doposud využívaného systému je zejména fakt, že umožnil zakonzervovat staré způsoby řízení a nenutil jeho uživatele k neustálému zlepšování. Výroba se tak v současnosti vyznačuje nižší produktivitou a ziskovostí způsobenou zbytečnou ztrátou času i materiálu a také problémy s dodržováním požadovaných termínů.

  • Zákazník očekává, že po uvedení systému do produktivního provozu dosáhne 20–50% úspor v oblasti zásob, zkrátí dodací lhůty a celkově zefektivní výrobu – jednak díky prověřené ERP funkcionalitě a jednak díky přínosům modulu pro pokročilé plánovaní a rozvrhování (APS).

  • K hlavním cílům implementace patří také přístup k datům v reálném čase, od čehož se pak budou odvíjet další přínosy, jako je rychlá dostupnost ke kvalitním informacím a jejich další zpracování.

  • Systém Infor ERP SyteLine byl zákazníkem zvolen jako nejlepší řešení pro diskrétní výrobu v rámci výběrového řízení, kde uspěl na základě své odvětvově specifické funkcionality a lokálních referencí. Důležitou roli hrály také specifické zkušenosti ITeuro, jež umožní zákazníkovi efektivně dosáhnout zlepšení v oblasti výroby, skladového hospodářství a spolupráce s dodavateli.

Komentář: Roman Výborný, ředitel společnosti VARIEL

„S tím, jak se v poslední době neustále mění situace na trhu a také požadavky našich zákazníků, hledali jsme vhodné řešení umožňující větší flexibilitu. Řešení Infor ERP SyteLine nabízené společností ITeuro nás oslovilo silnou podporou výrobních procesů. Očekáváme, že díky němu významně zefektivníme své výrobní operace a že nás do budoucna bude nutit neustále zlepšovat fungování celé společnosti.“

Komentář: Ernst Hofer, regionální viceprezident pro distribuční prodej Infor ve střední a východní Evropě

„Malé a středně velké výrobní společnosti v České republice se potřebují přizpůsobit novým ekonomickým podmínkám a komplexnějším požadavkům svých zákazníků. Společnost VARIEL se rozhodla čelit těmto výzvám tím, že implementuje ERP řešení SyteLine umožňující rychle a flexibilně reagovat na aktuální výrobní potřeby a podporovat růst podniku do budoucna.”

Další zdroje:

Infor ERP SyteLine – http://cz.infor.com/productsummary/erp/syteline/

O společnosti VARIEL

VARIEL je firmou s více než čtyřicetiletou tradicí. Hlavními položkami výrobního programu firmy VARIEL jsou technologické a speciální kontejnery. Mezi nejznámějšími výrobky v celé České republice však patří telefonní hovorny a sklolaminátové poštovní schránky dodávané České poště. Firma se rovněž zabývá vývojem a výrobou různých typů vojenských kontejnerů určených pro armády NATO. Jedná se o kontejnery ISO řady 1 v různých provedeních – např. sanitární buňka, varna a výdejna stravy, nádrž pitné vody, septik, chladírenský či skladový. V roce 2007 firma rozšířila své aktivity do oboru kolejových vozidel. Její výrobní program se rozrostl o kompozitové kabiny tramvají, sendvičové střechy a další komponenty. Unikátní technologie navíjení sklolaminátu umožňuje firmě realizovat dodávky samonosných kompozitových skeletů hromadných dopravních prostředků. Více informací lze nalézt na www.variel.cz.

O ITeuro

Společnost ITeuro poskytuje svým zákazníkům profesionální služby a perspektivní řešení zaměřená na zvyšování efektivity řízení výrobních podniků. Poradenstvím v oblasti logistiky (výrobní, skladové a distribuční), plánování a řízení výroby, umožňuje výrobním podnikům optimalizovat vnitropodnikové procesy, zvyšovat výkonnost a dosahovat kvalitnějších výsledků vedoucích k posílení pozice na trhu. Na podporu svých záměrů ITeuro využívá produkty společnosti Infor. Více informací lze nalézt na www.iteuro.cz.

O společnosti Infor

Infor je přední poskytovatel podnikového softwaru a služeb, který pomáhá více než 70 000 zákazníků ve 164 zemích zefektivňovat jejich podnikání a řídit obchodní růst. Více zjistíte na http://cz.infor.com.