VMware představil vFabric 5, jednotnou aplikační platformu pro virtuální prostředí a cloud

Společnost VMware, Inc. (NYSE: VMW), globální lídr v oblasti virtualizačních řešení a cloudové infrastruktury, představila VMware vFabricTM 5, jednotnou aplikační platformu pro virtuální prostředí a prostředí cloudu. vFabric 5 je kombinací Spring, vývojového rozhraní pro Java, a poslední generace služeb aplikací vFabric, a poskytuje klíčovou aplikační platformu pro výstavbu, nasazení a provoz moderních aplikací. vFabric 5 vůbec poprvé představuje flexibilní balíčky služeb a licenčních modelů, které firmám umožňují zakoupit software pro základní infrastrukturu aplikací založený na virtuálním zařízení a ne na fyzickém hardware, a zaplatit tím pádem pouze za licence, které aktuálně používají. (TZ)

Tento model umožní odstranit léta starý zvyk organizací, kdy musely nakupovat nadbytečný software jen kvůli očekávaným špičkám provozu, které pro ně znamenaly další poměrně výrazné náklady. Model vFabric 5 má mnohem blíž k modelům cloud computingu, kdy náklady na software jsou přímo úměrné jeho využití a přidané hodnotě dané firmě.

„Cloud computing není jen obnovou způsobu, jakým jsou zdroje IT využívány jednotlivými firmami, ale také formy, jakou jsou tyto zdroje nakupovány, licencovány a doručovány,“ říká Tod Nielsen, prezident pro aplikační platformy, VMware. „Zatímco se technologická infrastruktura aplikací posunula blíže k potřebám dnešních společností, obchodní modely jsou stále strnulé a zastaralé. Uvedením VMware vFabric 5 na trh se bude VMware nevyhnutelně snažit nasměrovat náklady na softwarovou infrastrukturu aplikací k výši, která odpovídá jejich reálnému využití organizacemi a k hodnotě, kterou společnost skutečně dostává zpět. Budeme se snažit všem společnostem pomoci se posunout dál směrem k prostředí cloudu.“

Optimalizováno pro vSphere

vFabric 5 je navržený speciálně k tomu, aby dokázal co nejvíce vytěžit z architektury serveru VMware vSphere®, která je nejrozšířenější virtualizační platformou. Nová funkce elastické paměti pro Java (EM4J), která bude dostupná ve vFabric tc Server, umožní optimální správu paměti napříč Java aplikacemi. Tato vlastnost v kombinaci s VMware vSphere umožní větší využití aplikačního serveru pro vytížení Java na vFabric.

Dále pokračuje tisková zpráva v angličtině:

“The integration of memory management across the infrastructure and application platform layers is significant. By allowing for greater application server density customers will be able to gain greater efficiencies,” said Maureen Fleming, program vice president of IDC’s business process management and middleware research. “Another important area of efficiency critical to enterprises is cost efficiency. Modernizing licensing to a VM unit of price for virtualized and cloud-enabled application platforms aligns well with enterprise needs.“

Best Platform to Run Spring Applications

Over 3 million developers use the Spring framework to build enterprise Java applications. With vFabric 5, users can gain unparalleled insight into the performance of their Spring applications with the new Spring Insight Operations.  Based on the Spring Insight technology that is used by Spring developers today in development environments, Spring Insight Operations will extend this capability into production environments, and in doing so enable operations and development teams to better collaborate.

vFabric 5 is Packaged for Simplicity

VMware vFabric 5 will introduce a new flexible licensing model designed to help customers directly tie software consumption to cost while also implementing an application infrastructure more closely linked with virtualization and cloud concepts. Licensed on a per-Virtual Machine (VM) basis, rather than a traditional CPU-based license, vFabric 5 will enable the enterprise to flexibly deploy different application platform components across different VMs in the datacenter. The new model enables customers to pay only for those licenses in use and to scale volumes up and down to meet peak use requirements, while only paying for their average usage. This model will eliminate the long-standing need to overprovision application infrastructure to accommodate peak workloads, minimizing both cost and dormant software.  Each licensed vFabric VM will be able to run any combination or all of the software within the vFabric 5 product family, eliminating licensing constraints that restrict the shift of traditional application infrastructure into virtual and cloud environments.

Inside vFabric 5

The core services in vFabric 5 will include:

  • vFabric tc Server with Elastic Memory for Java, an enterprise version of Apache Tomcat 7 optimized for Spring and VMware vSphere®.  Elastic Memory for Java improves memory management across Java applications in virtualized environments.
  • vFabric GemFire® is a memory-oriented data management technology that adds elasticity and performance to the data tier.
  • vFabric SQLFire™ introduces a standard SQL interface to the core GemFire technologies.
  • vFabric RabbitMQ™ is the leading open source implementation of the Advanced Message Queuing Protocol and enables a cloud ready approach to messaging
  • vFabric Web Server, an enterprise version of the Apache web server.
  • Spring Insight Operations™ allows unparalleled insight into the performance of Spring applications across development and production environments
  • vFabric Hyperic® enables proactive performance management of custom applications through transparent visibility into modern applications deployed across physical, virtual and cloud environments.

VMware vFabric 5 will be generally available in late summer 2011.  It will be offered in two versions:  VMware vFabric Standard at $1,200 per VM and VMware vFabric Advanced at $1,800 per VM

Additional Resources:

xxx

O VMware

Společnost VMware poskytuje řešení pro virtualizaci podnikové infrastruktury, která firmám všech velikostí dosahovat lepších výsledků v podnikání. Zákazníci se na společnost VMware, která poskytuje nejrozšířenější virtualizační platformu VMware vSphere, spoléhají při snižování investičních a provozních nákladů, zvyšování pružnosti, zajištění nepřetržitého provozu svého podnikání, posilování bezpečnosti a snižování ekologické zátěže. S tržbami ve výši 2,9 miliardy USD v roce 2010, více než 250 tisíci zákazníků a 25 tisíci partnerů je VMware lídrem v oblasti virtualizace a pravidelně se umísťuje na žebříčku top preferovaných řešení IT řediteli. Společnost VMware sídlí v Silicon Valley a disponuje pobočkami po celém světě. Další informace najdete na www.vmware.com/cz.