Infor a Golden Gate Capital dokončily akvizici společnosti Lawson Software

GGC Software Holdings, pobočka investiční společnosti Golden Gate Capital, a společnost Infor, přední poskytovatel podnikového softwaru s více než 70 000 zákazníky, oznamují dokončení akvizice společnosti Lawson Software za podmínek dohody o fúzi uzavřené dne 26. dubna 2011, která vstoupila v platnost dne 5. července 2011. Podle podmínek této dohody o fúzi obdrží akcionáři společnosti Lawson (kromě těch, kteří využili zákonných práv na zhodnocení podle zákona státu Delaware) 11,25 dolarů na akcii v hotovosti, bez úroku a po odečtení jakýchkoli uplatnitelných srážkových daní, za každý podíl na kmenovém akciovém kapitálu, bezprostředně před nabytím účinnosti fúze. (TZ)

Společnost Lawson je celosvětovým poskytovatelem podnikového aplikačního softwaru, podpory a konzultací zákazníkům působícím především v odvětvích specifických služeb, obchodu a výroby či distribuce. Společnost Lawson se spojila s firmou SoftBrands, pobočkou společností Golden Gate Capital a Infor, aby vytvořila novou pobočku Lawson/SoftBrands umožňující spolu se společností Infor sdílet a integrovat technologii a spolupracovat při nabízení produktů prostřednictvím dohod o křížovém prodeji, marketingu a distribuce.

Firmy Infor a Lawson se zavázaly, že svým zákazníkům rychle poskytnou přírůstkovou hodnotu. Jejich vývojové týmy začaly integrovat aplikace pomocí inovativní interoperační architektury Infor ION. V rámci tohoto vývojového úsilí budou v letošním roce uvedeny jako první následující produkty: Lawson S3 a Infor FMS SunSystems Enterprise; Lawson S3 a Infor EAM; Lawson Human Capital Management a Infor Workforce Management.

„Příklady prvních produktů odrážejí potenciál tohoto partnerství a představují rychlé tempo našeho vývojového snažení,“ řekl Charles Phillips, výkonný ředitel společnosti Infor. „Budeme pokračovat v dodávání detailnější funkcionality a odvětvově-specifických aplikací zejména pro klíčová odvětví jako jsou například výroba, zdravotnictví, distribuce, veřejný sektor a pohostinství.“

Vedle vzájemně se doplňujícího portfolia produktů společností Infor a Lawson, firmy též sdílejí velký počet společných zákazníků, kteří představují příležitosti pro křížový prodej. 9 % aktivních zákazníků společnosti Lawson používá též produkty Infor a 48 % zákazníků společnosti Lawson, kteří přinášejí nejvyšší příjmy, používá alespoň jednu aplikaci Infor.

Kombinace produktů Lawson S3 a Infor FMS SunSystems Enterprise umožní organizacím zavést dvouvrstvou strategii správy financí. V rámci této strategie může být Lawson S3 nasazen ve vedení firem a ve větších divizích, zatímco Infor FMS SunSystems Enterprise je použit v menších provozech distribuovaných globálně. Jednou z klíčových předností flexibilního systému globální správy financí je skutečnost, že podporuje více zemí, jazyků a měn a souběžně umožňuje samostatný upgrade každé operace.

Kombinace produktů Lawson S3 a Infor Enterprise Asset Management může zákazníkům pomoci snižovat náklady na provoz a údržbu. Společným zákazníkem společností Infor a Lawson v oblasti veřejného sektoru je město Greensboro, N.C.

„Infor EAM nám pomohl ušetřit náklady tím, že nahradil korektivní údržbu za plánovanou preventivní údržbu,“ řekl Stephen Sherman, manažer oddělení GIS ve městě Greensboro, N.C. „Integrace řešení s naším systémem Lawson S3 pro správu financí dále sjednotí informace a umožní nám rychleji vytvářet přehlednější zprávy pro vyšší management a státní regulační orgány.“

Kombinace řešení Infor Workforce Management a Lawson Human Capital Management nabídne jediný systém pro spravování všech funkcí v souvislosti se zaměstnanci firem včetně HR (lidských zdrojů), správy talentů, e-learningu, správy času, docházky a výplat. Integrované aplikace mohou zlepšit schopnosti operativního rozhodování a přímý přenos údajů o odpracované době a docházce do výpočtu mezd.

O společnosti Infor

Infor je přední poskytovatel podnikového softwaru a služeb, který pomáhá více než 70 000 zákazníků ve125 zemích zefektivňovat jejich podnikání a řídit obchodní růst. Více informací naleznete na adrese http://cz.infor.com.

O Golden Gate Capital

Golden Gate Capital je investiční firma se soukromým kapitálem o přibližné hodnotě 9 miliard dolarů se sídlem v San Franciscu. Golden Gate se zaměřuje na partnerství s manažerskými týmy špičkové úrovně s cílem investovat do dynamických a růstových podniků. Pro více informací navštivte www.goldengatecap.com.