Výsledky studie IFS: bude Excel řídit výrobu?

Výsledky rozsáhlého průzkumu, který ve výrobních podnicích realizovala společnost IFS ve spolupráci s nezávislou agenturou Mint Jutras, ukázaly vysoký význam uživatelského komfortu podnikových informačních systémů. (TZ)

Software, který běžně používáme v osobním životě, je den ode dne atraktivnější a intuitivnější. Avšak většina podnikového softwaru, např. plánování podnikových zdrojů (ERP), je v tomto ohledu značně zaostalá. To je důvod, proč řada dotázaných výrobních ředitelů ve studii IFS uvedla, že budou raději používat Microsoft Excel či podobné jiné systémy – nebo že dokonce raději změní práci – než aby používali podnikový software.

Podle studie, které se zúčastnilo více než 280 výrobních ředitelů, 75 % dotázaných ve věku 35 let a méně používá tabulkový procesor jako Microsoft Excel místo podnikového informačního systému typu ERP, CRM (řízení vztahu se zákazníky) či SCM (řízení dodavatelského řetězce), protože považují tyto podnikové aplikace za příliš těžkopádné nebo složité. 58 % respondentů ve věku 36 až 45 uvedlo, že by raději používali běžný tabulkový procesor místo jejich podnikových aplikací.

Dotázaní se také shodli na tom, že by své stávající podnikové systémy raději nahradili řadou levných  webových aplikací, přičemž řada z nich je dnes k dispozici zcela zdarma. Nejčastěji zmiňovali Google Docs, webovou službu, která zdarma nabízí textový editor, tabulkový procesor, prezentace, formuláře a úložiště od společnosti Google. Google Docs mohou představovat alternativu k podnikovému systému pro správu dokumentů nebo způsob, jak kompenzovat nedostatky, které při práci s dokumenty vykazuje prostředí ERP nebo jiné aplikace.

Největším překvapením však bylo, že více než 65 % dotázaných ve věku 35 let a méně uvedlo, že dokonce přemýšleli o změně práce kvůli negativní zkušenosti s používáním jejich podnikového softwaru.

„Zaměstnavatelé investují do krásných kanceláří a dalších zaměstnaneckých výhod, které mají přilákat a udržet mladé talenty, tato studie však jasně dokazuje, že výrazný vliv na kvalitu profesního života má právě podnikový informační systém, s nímž zaměstnanci běžně pracují každý den,“ prohlásil Rick Veague, technologický ředitel společnosti IFS. „Nejen z tohoto důvodu považuje společnost IFS jednoduchost a snadné používání za zásadní vlastnost svého ERP systému. Jde nejen o komfort uživatelů, ale také o to, že pokud zaměstnanci pracují mimo ERP systém, dochází ke snížení přehlednosti práce s informacemi, k růstu rizik a především ke snížení hodnoty investic, které zaměstnavatelé vložili do podnikového softwaru.“

Ze studie jednoznačně vyplývá, že pro výrobní společnosti přináší optimalizované a dobře použitelné podnikové řešení řadu výhod. Zákazníci se nechtějí potýkat s obrovskou složitostí a chybějící provázaností jednotlivých aplikací. „Komplexnost ERP řešení, integrace dalších komponent, jako je např. projektové řízení, jednoduché a intuitivní ovládání, uživatelsky příjemné a snadné vyhledávání, jako např. na Googlu a vysoká flexibilita, to jsou základní požadavky respondentů na kvalitní podnikový software. Díky dlouhodobé spolupráci našich vývojářů s uživateli odpovídají IFS Aplikace požadovaným nárokům na moderní systém, který je dnes již nezbytným nástrojem pro růst podnikové efektivity“, dodává Pavel Bláhovec, ředitel obchodu a supportu IFS Czech.

Studii „IFS: Does ERP mean Excel Runs Production“ si můžete stáhnout na adrese http://download.ifsworld.com/Excel_Runs_Production.

O společnosti IFS

IFS je veřejně obchodovaná společnost (OMX STO: IFS) založená v roce 1983, která vyvíjí, dodává a implementuje IFS Applications™, plně integrovanou sadu aplikací pro plánování podnikových prostředků založenou na technologii SOA. Společnost má více než 2 000 zákazníků ve více než 50 zemích a soustředí se na sedm hlavních odvětví: letectví a obranu, technické služby a telekomunikace, strojírenství, zpracovatelský průmysl, automobilový průmysl, maloobchod a velkoobchod, stavební průmysl a správu služeb. Přímé zastoupení IFS pro Českou republiku, společnost IFS Czech s. r. o. se sídlem v Praze, bylo založeno v roce 2000 spolu se zastoupením na Slovensku se sídlem v Žilině. V současné době mají obě společnosti k dispozici více než 60 odborníků, kteří zajišťují lokalizaci, dodávku a implementaci produktů IFS na českém a slovenském trhu. Více informací naleznete na www.IFSWORLD.com.

O společnosti Mint Jutras

Mint Jutras je nezávislá konzultační firma specializující se na analýzy a výzkum dopadu podnikových aplikací na výrobu a obchod. Poskytuje konzultační činnost v oblasti ERP. Nabízí poradenství při rozhodování produktů a řešení a pomáhá výrobním společnostem maximalizovat jejich ROI ve výrobě i marketingu. Více informací  najdete na www.mintjutras.com.