Výukový web s materiály zdarma

Nabla.cz (www.nabla.cz) je výukový web zaměřený na přírodní vědy, především pak na matematiku, biologii a fyziku,  se spoustou užitečných materiálů (včetně fotografií) zdarma ke stažení.  (TZ)

V přípravě je také stránka s online poznávačkami rostlin a živočichů a testy z matematiky a fyziky (http://poznavacky.nabla.cz/).

Cílem stránek je poskytovat podpůrný výukový materiál jak studentům, tak učitelům; a pomoci s výukou daných předmětů.  Stránky jsou koncipovány tak, že i „nestudent“ a „neučitel“ na nich nalezne zajímavé informace.

Matematická část

Matematika podaná velmi srozumitelnou a názornou formou. Stránka obsahuje především látku základní školy.
Postupně však přibývají i středoškolská témata. Ke stažení je i stručný přehled „základoškolské“ matematiky.
Jednotlivé kapitoly jsou na webu umístěny jako PDF soubory.

Biologická část

obsahuje fotografie rostlin, živočichů a hub publikované formou atlasů. Fotografie jsou poskytovány zcela zdarma  (bez nutnosti kontaktovat jejich autora).

Zajímavou částí je například stránka s plody rostlin – jejich vzhledem, popisem chuti a upozorněním na případnou jedovatost.

Ukázka fotografií:
http://www.nabla.cz/obsah/biologie/zivocichove/motyli/img/perletovec-stribropasek1.jpg
http://www.nabla.cz/obsah/biologie/zivocichove/vazky/img/motylice-leskla2.jpg
http://www.nabla.cz/obsah/biologie/rostliny/stromy-kere/img/hortenzie-sargentova1.jpg

Fyzikální část

svým obsahem kopíruje gymnaziální osnovy fyziky. Je rozdělena na část s polopaticky vysvětlenou teorií a část s řešenými příklady, které jsou doplněné o podrobné vysvětlení.
Kapitoly s teorií obsahují i postřehy z učitelské praxe.
Za zmínku stojí stránka, která se pokouší vyvracet časté fyzikální bludy (http://www.nabla.cz/obsah/fyzika/stranky/fyzikalni-bludy.php).

Web obsahuje i češtinářský koutek upozorňující na časté chybování v jazyce českém (http://www.nabla.cz/obsah/cestina/).

K webu patří také fórum (http://forum.nabla.cz/).