Sto projektů mladých lidí získalo podporu v 1. kole programu Think Big v celkové výši 5,3 millionů Kč

Prvních 100 týmů mladých lidí z 276 přihlášených získalo podporu v 1. kole programu Thing Big, který v květnu vyhlásila Nadace O2 ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 5,3 milionů Kč. Své projekty začnou mladí lidé realizovat v nejbližších dnech a ukončí je nejpozději v březnu 2012. (TZ)

„Podpořené projekty jsou velmi různorodé a už se těšíme na jejich výsledky, na to, jak budou ožívat v místních komunitách. Potvrdil se náš předpoklad, že mladí lidé jsou plní neotřelých nápadů a zároveň jim velmi záleží na tom, aby ve svém okolí zanechali patrnou stopu a iniciovali nějakou pozitivní změnu,“říká Dana Dvořáková, předsedkyně správní rady Nadace O2 a ředitelka pro korporátní komunikaci společnosti Telefónica. “ Už nyní se těšíme na nové projekty, které mohou mladí lidé přihlašovat již od poloviny října,“ dodává Dvořáková.

Všechny podpořené projekty jsou představeny na portálu www.o2thinkbig.cz. Každý z projektů má svůj vlastní webový profil, který budou spravovat sami mladí lidé z každého projektového týmu.

Více než 300 mladých lidí (tříčlenný tým z každého podpořeného projektu) absolvuje na přelomu září a října víkendový vzdělávací seminář zaměřený na rozvoj projektových dovedností. Následně ihned začínají své projekty realizovat, a to i za podpory mentorů z řad zaměstnanců společnosti Telefónica a odborníků z Nadace rozvoje občanské společnosti. K úspěšné realizaci projektu navíc získávají kromě finančního příspěvku také mobilní telefony s tarifem O2 COOL zdarma na 2 roky, týmy velkých projektů navíc získávají notebook s připojením na internet zdarma po dobu 6 měsíců.

Z podpořených projektů je 34 %zaměřenona vytváření smysluplných volnočasových aktivitpro mladé lidi v místní komunitě. Následují projekty zaměřené na realizacikulturních akcí (27 %). Celkem 8 % přispívá k ochraně životního prostředía stejný počet projektů je zaměřenna realizaci sportovních akcí (8 %). Bezmála 7 % projektů mladých lidí se soustředí naoblast lidských práv a vytváření multikulturního prostředí. Zbývajících 16 % projektů je velmi různorodých, často se mezi nimi objevují aktivity na podporu a začleňování lidí s postižením do veřejného života.

Sto podpořených projektů bylo vybíráno z 276 přihlášených. Přihlášené projekty vyhodnocovaly nezávislé regionální komise v průběhu července a srpna. V komisích zasedli odborníci z neziskového sektoru, zaměstnanci společnosti Telefónica , zástupci médií a také mladí lidé, kteří již podobné projekty realizovali.

Příloha: Rozdělení podpořených projektů dle regionů

Region Rozdělená částka Počet podpořených projektů
Projekty s celorepublikovou působností 659 830 Kč 9
Jihovýchod 666 666 Kč 16
Jihozápad 573 449 Kč 9
Moravskoslezsko 647 666 Kč 11
Praha 666 666 Kč 12
Severovýchod 432 628 Kč 11
Severozápad 666 295 Kč 14
Střední Čechy 613 797 Kč 10
Střední Morava 410 450 Kč 8
Celkem 5 337 447 Kč 100

O programu Think Big

Think Big pomáhá na svět všem dobrým nápadům mladých lidí, kteří chtějí něco vytvořit nebo změnit ve svém okolí. Poskytuje mladým lidem všestrannou podporu pro realizaci jejich nápadů a projektů. Program chce docílit změny postojů většinové společnosti vůči mladým lidem, bourat stereotypy, které se kolem mladých vytváří a přispívat k pozitivnímu obrazu mladých lidí.

Think Big poskytuje mladým lidem nejen finanční prostředky, ale také trénink projektových, komunikačních a prezentačních dovedností od zkušených lektorů, základní technologické vybavení jako je mobilní telefon s tarifem na volání zdarma na 2 roky. Pro realizaci velkých projektů získají týmy mladých lidí také k zapůjčení notebook s připojením na internet po dobu 6ti měsíců zdarma. S realizací projektů pomáhají mladým lidem zkušení pracovníci Nadace rozvoje občanské společnosti a mentoři z řad zaměstnanců Telefónica Czech Republic.

Think Big je celoevropský dlouhodobý sociální program skupiny Telefónica zaměřený na podporu mladých lidí během jejich přechodu do dospělosti a na jejich aktivní zapojení do řešení problémů ve svém okolí. Programy Think Big realizuje společnost Telefónica od roku 2010 ve Velké Británii, Německu, Irsku a na Slovensku.

V České republice realizuje program Think Big Nadace O2 ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti.

www.o2thinkbig.cz