Internet se probouzí z letní dřímoty

Internetové servery zapojené do projektu NetMonitor v srpnu navštívilo 5,85 milionu uživatelů z ČR a ti zobrazili 6,9 miliardy stránek. Oproti červenci, který je typický sezónním poklesem návštěvnosti, vzrostl počet zobrazených stránek o 5,8 %. Internet se tak po letním útlumu opět probouzí. Vyšší návštěvnost zaznamenaly zejména fotbalové a na akcie zaměřené servery. (TZ)

Aktuální statistiky návštěvnosti českého internetu ukazují, že servery zapojené do projektu NetMonitor v srpnu 2011 navštívilo 5,85 milionu reálných uživatelů (RU) z ČR. Meziměsíčně návštěvnost vzrostla o 2,94 %.

Internetoví uživatelé strávili v srpnu 2011 na internetu v průměru 24 hodin a 48 minut, během kterých zobrazili 6,9 miliardy webových stránek. Oproti červnu strávili reální uživatelé na českém internetu o 36 minut více času a zobrazili o 5,82 % stránek více.

Červenec tradičně bývá nejslabším měsícem roku, srpnový nárůst sledovaných hodnot byl proto očekáván. Srpnové návštěvnosti také napomohl fakt, že se mnoho lidí vracelo z dovolených již v průběhu posledního srpnového víkendu, tedy tři dny před koncem měsíce.

Díky Evropské lize výrazně vzrostla návštěvnost serverům a sekcím věnovaných fotbalu. Výkyvy na burze zase posílili návštěvnost webů věnujících se akciím a investování.

Projekt měření návštěvnosti českého internetu provádí společnost MEDIARESEARCH pro Sdružení pro internetovou reklamu.

Doplňující informace:

NetMonitor projekt výzkumu návštěvnosti a sociodemografického profilu návštěvníků internetových serverů v České republice. Výstupy NetMonitoru umožňují analyzovat efektivitu obsahu internetových serverů a plánovat internetovou reklamu.

Společnost MEDIARESEARCH (www.mediaresearch.cz) je výzkumnou agenturou s širokým portfoliem služeb v oblasti realizace marketingových a mediálních výzkumů, zpracování a analýz dat, marketingového poradenství a vývoje software. Je realizátorem tří z nejrozsáhlejších mediálních výzkumů v České a Slovenské republice – Elektronického měření sledovanosti televize (TV metry) v ČR, Výzkumu návštěvnosti a sociodemografie internetu v ČR (NetMonitor) a SR (AIMmonitor) a Monitoringu reklamních výdajů v médiích (Admosphere) a na internetu (AdMonitoring) v ČR.

SPIR je profesní sdružení subjektů působících v oblasti internetové reklamy. Zastřešuje subjekty, které spojuje společný zájem – rozvoj internetu a prosazování internetové reklamy v ČR. Je zadavatelem výzkumu NetMonitor a monitoringu reklamních výdajů na internetu AdMonitoring.

Gemius S.A. (www.gemius.pl) je největší internetovou výzkumnou agenturou ve střední a východní Evropě a poskytuje širokou škálu online výzkumů pro významné klienty v regionu. Cílem jeho základního výzkumu gemiusAudience je zavést jednotný způsob měření návštěvnosti internetu ve všech zemích, kde společnost působí. Prostřednictvím spolupráce s významnými internetovými profesními sdruženími a dalšími klíčovými hráči na trhu Gemius poskytuje přesné, vysoce kvalitní data pro mediální plánování, nákup a prodej. Ve spolupráci s Mediaresearch realizuje komplexní výzkum internetu v České (NetMonitor) a Slovenské republice (AIMmonitor).