Průzkum HP potvrzuje rostoucí význam cloudových řešení ve firemní sféře

Společnost HP zveřejnila výsledky unikátního průzkumu věnovaného cloud computingu a transformaci aplikací. Tento rozsáhlý průzkum na žádost HP provedla organizace Coleman Parks mezi minimálně 100 IT řediteli a IT manažery s rozhodovací pravomocí v každé z deseti vybraných zemí z regionu Evropy, Blízkého Východu a Afriky, mezi nimiž byla i Česká republika. Osloveny byly společnosti s více než 1 000 zaměstnanci, přičemž v ČR odpovídalo 33 manažerů z finančních institucí, 33 působících v oblasti veřejných služeb a 34 ze státních institucí a podniků. (TZ)

Průzkum potvrdil rostoucí význam cloudu a zájem firem o přechod do tohoto prostředí – osm z deseti dotázaných je přesvědčeno, že do dvou až pěti let své kritické podnikové aplikace přesunou do cloudu. Více než 60 % respondentů od přechodu do cloudu očekává zejména nové způsoby efektivnější komunikace se zaměstnanci, občany i zákazníky a okamžitý přístup k informacím.

Polovina dotázaných IT ředitelů a manažerů rovněž uvedla, že do konce příštího roku bude 20–30 % jejich IT procesů pracovat v prostředí privátního nebo veřejného cloudu, a podle tří čtvrtin respondentů by mohlo být „cloudováno“ až 50 % jejich podnikového IT do konce roku 2015.

HP jako lídr trhu v oblasti cloudu nabízí ucelené portfolio řešení a služeb, které dokážou efektivně a cenově výhodně vyřešit individuální technologické požadavky organizací všech velikostí a pomoci jim v jejich dalším růstu – téměř polovina manažerů viní totiž v současnosti z neplnění zákaznických a obchodních požadavků příliš nákladné IT systémy a 41 % uvádí jako hlavní faktor zastaralé aplikace. Paradoxem přitom ale je, že pouze přibližně pětina respondentů přezkoumala za poslední tři roky své aplikační portfolio.

Mezi klíčová řešení HP určená pro cloudová prostředí patří:

 • Služby HP Applications Transformation to Cloud – pomáhají podnikům analyzovat jejich aplikace a IT infrastrukturu z hlediska připravenosti pro přechod do cloudového prostředí, vytvořit transformační plán a následně nasadit vybraná cloudová řešení.
 • Řešení HP Application Portfolio Management (APM) – nabízí posouzení stávajícího podnikového aplikačního portfolio a v případě potřeby doporučení pro jeho modernizaci.
 • Služby HP Cloud Service Automation – zajišťují pokročilé poskytování i správu aplikací a infrastruktury. Pracují s průmyslovými standardy a vysoce flexibilní architekturou, řídí životní cyklus aplikací, jejich zabezpečení a dodržování předpisů.
 • Nástroj HP Application Lifecycle Management – optimalizuje aplikační portfolio během jeho celé doby životnosti, udržuje jej aktuální a pomáhá celkově zjednodušit práci s aplikacemi.
 • Služby Application Security (Fortify) Services – poskytují nejvyspělejší technologie a odborné znalosti, které jsou v současnosti k dispozici pro zabezpečení aplikací v prostředí cloudu.
 • Dvoudenní školení HP Cloud Discovery Workshop – předává organizacím účinné rady k vytvoření strategie pro jejich aplikační portfolio související s cloudem, věnuje se rovněž návratnosti IT investic a bezpečnosti dat.
 • Řešení HP CloudSystem – pomáhá zákazníkům vytvářet, spravovat a používat služby v rámci privátních, veřejných i hybridních cloudových prostředí.
 • Služba HP Enterprise Cloud Services-Compute – nabízí organizacím možnost využívat výhod privátního cloudu formou služby (private cloud as a service).
 • Řešení HP CloudStart – pomáhá zákazníkům s výběrem počátečních cloudových služeb a vhodného finančního modelu.

Průzkum rovněž jednoznačně potvrdil, že při posuzování klíčových faktorů souvisejících s přechodem do cloudu stojí u podniků na prvním místě bezpečnost IT infrastruktury. Pro její zajištění nabízí HP dva nástroje: K minimalizaci zranitelností, rizika ztráty dat a neoprávněného přístupu je určeno řešení HP Enterprise Cloud Service – Vulnerability Scanning, které odhaluje a odstraňuje bezpečnostní chyby. O poskytování informací o nově objevených potenciálních hrozbách se zase stará nástroj HP Enterprise Cloud Service – Vulnerability Intelligence, díky němuž mohou zákazníci provádět přesně zacílené nápravné procesy a spolehlivě předcházet výpadkům sítě či ztrátě klíčových dat.

Další zajímavá data z průzkumu

 • Více než polovina účastníků průzkumu je přesvědčena, že mohou ušetřit více než 20 % celoročního rozpočtu přesunem IT infrastruktury do hybridních cloudových prostředí.
 • Přes 40 % respondentů uvedlo, že cloud computing by měl největší pozitivní dopad na jejich organizaci z hlediska obchodní flexibility a dalšího růstu.
 • Přes 50 % dotázaných vidí největší bariéru při posuzování možností přechodu na cloud computing v malém porozumění problematice.
 • Téměř dvě třetiny respondentů považují cloud computing za nedílnou součást své IT strategie, pokud chtějí jejich organizace být schopny okamžitě reagovat na požadavky zákazníků. Téměř polovina pak považuje přechod na cloud computing za nezbytný pro zajištění flexibility procesů.
 • Přechod všech kritických aplikací a systémů do prostředí veřejného cloudu bude podle 62 % respondentů trvat pět či více let. Pouze každý padesátý dotázaný tvrdí, že k takovému přechodu nikdy nedojde.
 • Hlavním důvodem pro ty účastníky průzkumu, kteří předpovídají méně než 25% poskytování aplikací v cloudu, jsou obavy z dopadů obsažených údajů s ohledem na oborové bezpečnostní předpisy.
 • Hlavní hnací silou inovací směřujících k přijetí cloudu jsou po IT odděleních divize zákaznické podpory a finanční oddělení.
 • Podle názoru 64 % účastníků průzkumu jsou nejlepší cestou pro nasazování dalších inovací nové metody poskytování IT služeb.
 • Přes 50 % respondentů uvádí, že provoz jejich aplikací je příliš nákladný, ale 56 % přiznává, že poslední analýza aplikačního portfolia proběhla před 5–10 lety. Potřebu urychlit transformaci aplikací cítí 93 % respondentů.
 • Polovina oslovených tvrdí, že 50–70 % IT rozpočtu jejich organizací souvisí s náklady na provoz aplikací a podle více než 40 % z nich by optimalizace jejich stávajících aplikací ušetřila přes 11 % jejich IT rozpočtu.
 • Přes 40 % respondentů tvrdí, že doba odezvy jejich organizace by se po modernizaci aplikací mohla zlepšit o více než 20 %.
 • Více než dvě třetiny respondentů uvádí, že jejich aplikační portfolio zahrnuje mezi 50 a 100 aplikacemi, ovšem pouze podle 13 % je většina z nich v aktivním užívání. Téměř 10 % respondentů nebylo schopno uvést, kolik aplikací celkově vlastní jejich organizace ani kolik jich je aktivně používáno.
 • Transformace aplikací vede podle 57 % respondentů z veřejného sektoru ke snížení nutnosti opakování stejných informací napříč různými vládními agenturami. Více než polovina respondentů uvádí, že transformace aplikací výrazně snižuje provozní náklady i objem nutných manuálních procesů.
 • Téměř všichni (97 %) zástupci veřejného sektoru jsou přesvědčeni, že transformace aplikací a využití cloudu přispěje ke zvýšení spokojenosti občanů a zlepšení jejich zkušeností s interakcí státní správy.

Názory českých IT ředitelů a manažerů

Podle 80 % českých respondentů lze přechodem do hybridních cloudových prostředí ušetřit pětinu ročního podnikového IT rozpočtu. Do konce roku 2012 bude podle 80 % českých IT manažerů provozováno 21 % IT služeb z prostředí privátního cloudu, resp. podle 18 % IT manažerů se přesune 21 % IT služeb do prostření veřejného cloudu.

Podle 49 % českých respondentů převyšují náklady jejich organizací na udržování současného aplikačního portfolia polovinu celkového rozpočtu určeného na provoz IT infrastruktury. Pouze 23 % českých IT lídrů ale během posledních 3 let přezkoumalo stávající podnikové aplikační portfolio.

HP zajistí snadný a bezpečný přechod do prostředí cloudu

Agentura IDC odhaduje, že již v příštím roce bude 85 % nových podnikových aplikací navrženo pro přístup z cloudu. S bezproblémovým, bezpečným a spolehlivým přechodem do prostředí cloudu pomůže organizacím všech velikostí komplexní balík nástrojů a služeb společnosti HP.

O společnosti HP

HP neustále vytváří nové příležitosti k tomu, aby technologie měly smysluplný přínos pro jednotlivce, firmy, státní správu a celou společnost. Portfolio největší technologické firmy světa zahrnuje tisková řešení, osobní výpočetní techniku, software, služby a IT infrastrukturu. Konvergencí cloudu a konektivity vytváří HP perfektně provázané, bezpečné a kontextově vysoce senzitivní prostředí pro dokonale propojený svět. Další informace o společnosti HP (NYSE: HPQ) jsou k dispozici na webu www.hp.com.

Tagged