Říjen na poli internetu znovu láme rekordy

Internetové servery zapojené do projektu NetMonitor v říjnu 2011 navštívilo rekordních 6,13 milionu uživatelů z ČR a ti zobrazili 7,53 miliardy stránek. Říjen je tak z hlediska návštěvnosti internetu prozatím nejsilnějším měsícem roku. (TZ)

Aktuální statistiky návštěvnosti českého internetu ukazují, že servery zapojené do projektu NetMonitor v říjnu 2011 navštívilo 6,13 milionu reálných uživatelů (RU) z ČR. Meziměsíčně návštěvnost vzrostla o 4,02 % a říjen se tak v počtu návštěvnosti stal prozatím nejsilnějším měsícem letošního roku.

Internetoví uživatelé strávili v říjnu 2011 na internetu v průměru 26 hodin a 4 minuty, během kterých zobrazili 7,5 miliardy webových stránek. Oproti září strávili reální uživatelé na českém internetu o hodinu a 39 minut více času a zobrazili o 11,98 % stránek více.

Letošní říjen je z hlediska návštěvnosti internetu zatím nejsilnějším měsícem roku, stejně tak tomu bylo i v loni.

Ukazatel

IX.11

X.11

Změna

Absolutní

Relativní

Reální uživatelé z ČR

5 897 572

6 134 870

237 298

4,02%

Počet zobrazených stránek z ČR

6 720 250 122

7 525 589 863

805 339 741

11,98%

Průměrně strávený čas (ATS)

24:24:16

26:04:00

1:39:44

6,81%

Tab. 1: Základní statistiky návštěvnosti – meziměsíční srovnání

Zdroj: NetMonitor – SPIR – MEDIARESEARCH & Gemius, září a říjen 2011

Projekt měření návštěvnosti českého internetu provádí společnost MEDIARESEARCH pro Sdružení pro internetovou reklamu.

NetMonitor projekt výzkumu návštěvnosti a sociodemografického profilu návštěvníků internetových serverů v České republice. Výstupy NetMonitoru umožňují analyzovat efektivitu obsahu internetových serverů a plánovat internetovou reklamu.

Společnost MEDIARESEARCH (www.mediaresearch.cz) je výzkumnou agenturou s širokým portfoliem služeb v oblasti realizace marketingových a mediálních výzkumů, zpracování a analýz dat, marketingového poradenství a vývoje software. Je realizátorem tří z nejrozsáhlejších mediálních výzkumů v České a Slovenské republice – Elektronického měření sledovanosti televize (TV metry) v ČR, Výzkumu návštěvnosti a sociodemografie internetu v ČR (NetMonitor) a SR (AIMmonitor) a Monitoringu reklamních výdajů v médiích (Admosphere) a na internetu (AdMonitoring) v ČR.

SPIR je profesní sdružení subjektů působících v oblasti internetové reklamy. Zastřešuje subjekty, které spojuje společný zájem – rozvoj internetu a prosazování internetové reklamy v ČR. Je zadavatelem výzkumu NetMonitor a monitoringu reklamních výdajů na internetu AdMonitoring.

Gemius S.A. (www.gemius.pl) je největší internetovou výzkumnou agenturou ve střední a východní Evropě a poskytuje širokou škálu online výzkumů pro významné klienty v regionu. Cílem jeho základního výzkumu gemiusAudience je zavést jednotný způsob měření návštěvnosti internetu ve všech zemích, kde společnost působí. Prostřednictvím spolupráce s významnými internetovými profesními sdruženími a dalšími klíčovými hráči na trhu Gemius poskytuje přesné, vysoce kvalitní data pro mediální plánování, nákup a prodej. Ve spolupráci s Mediaresearch realizuje komplexní výzkum internetu v České (NetMonitor) a Slovenské republice (AIMmonitor).