Moderní obaly dokáží bojovat proti padělatelům

Inovativní prvky na obalech, díky nimž je nákup spotřebního materiálu bezpečnější a spolehlivější, jsou dobrou zprávou pro zákazníky a špatnou zprávou pro padělatele.
Zatímco společnosti chtějí dát zákazníkům záruku toho, že jejich výrobky jsou pravé, bezpečné a nebylo s nimi manipulováno, podvodníci se snaží zákazníky nalákat ke koupi padělaného zboží jeho vydáváním za originální výrobek, k čemuž si dopomáhají kopírováním vzhledu obalů a jejich obsahu.  (TZ)

Bezpečnost spotřebitelů je ohrožena

Bezpečnost a zdraví nic netušících zákazníků je vystaveno rizikům souvisejícím s nízkou kvalitou padělků. Globální ekonomické a sociální ztráty plynoucí z padělků se odhadují na 1,7 bilionu USD do roku 20151. A k tomu všemu se přidávají rizikové následky toho, že se lidé domnívají, že padělaný produkt, který si koupili, je originální výrobek.

Většina expertů v oblasti padělání obalů tvrdí, že vztah mezi značením či obalem produktu a spotřebitelem je stále důležitější. John Spink, ředitel iniciativy Michigan State University proti pirátství a padělání, dokládá tuto teorii na příkladu trestněprávního konceptu „kriminálního trojúhelníku“2, nutnosti předcházet této nelegální činnosti řešením tří hlavních oblastí či aktérů – pachatele, oběti a příležitosti – ne jednotlivě, ale jako propojených dílků skládačky.
Například zatímco moderní bezpečnostně-ochranné prvky mohou zabránit padělateli v padělání produktu, jejich aplikace může způsobit, že bude výrobek podstatně dražší či komplikovanější na výrobu či distribuci, a jeho hodnota a užitek pro zákazníka se tím pádem sníží.

Rovnováha mezi bezpečností a jednoduchostí

Společnosti proto investují hodně peněz a času do bezpečnostních prvků, které mají mařit snahy padělatelů. Zavádění viditelných bezpečnostně-ochranných prvků, ke kterým se řadí hologramy a speciální inkousty, i prvků, které nejsou lidskému oku viditelné (jimž se souhrnně říká fyzikální markery), dává kupujícím záruku původu a zároveň varuje padělatele, že zboží je chráněno ještě jiným způsobem než tím, co je vidět na obalu.

V sektoru informačních technologií například společnost HP investuje do výzkumu a vývoje stále novějších a důmyslnějších bezpečnostních prvků, které pomáhají chránit obaly originálního spotřebního materiálu před paděláním. Společnost HP si ověřila, že ze všech viditelných i skrytých bezpečnostně-ochranných prvků se z hlediska rovnováhy mezi mírou zabezpečení a akceptací ze strany zákazníků nejvíce osvědčily bezpečnostní štítky. Díky nim mají také policejní orgány a další úřady lepší pozici v boji s padělateli – padělané zboží se lépe identifikuje i inventarizuje.

Spotřebitelské skupiny z celého světa v průběhu let pomohly společnosti HP zavést důmyslné bezpečnostně-ochranné prvky, včetně holografických motivů s obtížně aplikovatelnými překryvy barev, textů a pohybujících se motivů. HP zavádí pouze takové prvky, které posvětí zákazník – protože pokud zákazník nechápe účel nebo má pocit, že prvek důvěru spíše naruší, než posílí, je prototyp vyřazen bez ohledu na to, o jak moderní technologii se jedná a jakou míru zabezpečení nabízí.
Svět se otevírá díky mobilním zařízením

Moderní komunikační technologie umožňují ověření pravosti produktu již v okamžiku nákupu. Z nejnovějších holografických prvků si zákazník může také načíst kód Quick Response (QR) do svého smartphonu a s jeho pomocí se připojit na stránky HP Mobile Authentication, kde si pravost štítku ověří3.  Po automatickém ověření systém zobrazí kladnou zprávu, která potvrzuje, že tisková kazeta je legitimní a originální produkt HP. Když je štítek vyhodnocen jako nepravý, systém zobrazí varovnou zprávu a odkaz na webové stránky HP, které nabízejí informace o rizicích padělaných produktů.

Pro zákazníky, kteří nemají možnost naskenovat si kód QR do telefonu, je připraven alternativní způsob validace bezpečnostního štítku. Stačí zadat alfanumerický kód, který se nachází na novém typu bezpečnostního štítku vedle kódu QR, na webových stránkách HP Mobile Authentication. Adresa webu je uvedena na bezpečnostním štítku4.
Budoucnost

Odborníci očekávají, že se stále více budou v oblasti ověřování pravosti prosazovat moderní technologie umožňující chráněnou komunikaci mezi centrálou a produkty, které se mohou nacházet v jakémkoliv bodě dodavatelského řetězce.  Někteří experti předpovídají masový nárůst aplikací založených na technologii Radio Frequency Identification (RFID), kdy se nějaký jedinečný prvek (například výrobní číslo na obalu) bude dát vysledovat v podstatě kdekoliv a odkudkoliv. Technologie RFID se již běžně využívá v oblasti bezpečnosti a logistiky; s tím, jak bude stále častěji k vidění a bude i levnější, je pravděpodobné, že se stane „pěšákem“ v první linii boje proti padělání.

O společnosti HP

HP neustále vytváří nové příležitosti pro uplatnění technologií, které významně ovlivňují jednotlivce, firmy, státní správu a celou společnost. Portfolio největší technologické firmy světa, které zahrnuje špičkové produkty z oblasti tiskových řešení, osobní výpočetní techniky, softwaru, služeb a IT infrastruktury, je pečlivě vyvíjeno pro řešení problémů zákazníků. Další informace o společnosti HP (NYSE: HPQ) jsou k dispozici na webu www.hp.cz.

  1. BASCAP: Estimating the global economic and social impacts of counterfeiting and piracy, únor 2011
  2. Packaging World Magazine, březen 2009
  3. Kód HP Mobile Authentication QR může být naskenován standardní čtečkou kódů QR nebo čtečkou nabízenou společně s aplikací HP eSupplies app for iPhone v iTunes App Store.
  4. Program HP Mobile Authentication je schopen ověřit pouze bezpečnostní štítky, na nichž je uveden kód QR
    Tagged