Hitachi Automotive posiluje finanční reportování s řešením Infor

PRAHA – 22. prosince 2011 – Společnost Infor, přední poskytovatel podnikového softwaru s více než 70 000 zákazníky, ohlásila, že Hitachi Automotive Systems America, přední výrobce automobilových systémů, implementoval řešení Infor10 Corporate Performance Management (PM10) s cílem konsolidovat rozpočtovací procesy a účinněji a detailněji reportovat. (TZ)

Pracovníci Hitachi Automotive mají nyní přístup ke komplexním datům na každé z pěti firemních lokalit, na kterých běží Infor CPM, což jim umožňuje rychleji schvalovat finanční data a přistupovat k nim jednodušším způsobem. Významnou roli rovněž hraje funkcionalita podporující více měn, především z pohledu globálních obchodních operací včetně plánovaného výrobního zařízení mimo Spojené státy.

Novinky

  • Společnost Hitachi Automotive zvolila řešení Infor CPM ke konsolidaci finančního reportování a přístupu k podrobnějším datům, jež mapují vliv jednotlivých produktů na celkové výsledky podniku. Řešení poskytuje lepší kontrolu nad rozpočtovacími procesy, což umožní rychlejší a jednodušší schvalovací procedury.
  • Infor CPM kombinuje informace o rozpočtech schválené jednotlivými pobočkami Hitachi s cílem nabídnout celkový pohled na finanční informace napříč všemi lokalitami, což umožňuje jednotlivým oddělením provádět lepší a kvalifikovanější rozhodnutí.
  • Infor CPM poskytuje Hitachi Automotive škálovatelnost a funkcionality požadované k adaptaci na globální podnikové procesy, včetně podpory více měn a využívání jednotného řešení ve všech výrobních zařízeních Hitachi po celém světě.
  • Hitachi Automotive nyní dokáže rychle generovat čtvrtletní reporty pro svou mateřskou společnost a posílit kompatibilitu s požadavky interních a externích auditorů prostřednictvím konsolidace finančních dat s využitím Infor CPM.
  • Implementaci řešení realizovala dceřiná společnost Infor Consulting Services (ICS), a to včas a v rámci rozpočtu na každé lokalitě.

Komentář Hitachi Automotive

„Před nasazením Infor CPM jsme byli schopni generovat pouze celkové finanční výkazy za velké produktové řady,“ řekla Dianna Thompson, konzultantka v oblasti podnikových systémů v Hitachi Automotive. „Nyní můžeme získávat a reportovat mnohem podrobnější finanční data na úrovni jednotlivých produktů, která dovolují managementu se prokliknout až na detaily výrobních nákladů.“

Komentář Infor

„Celkovým výsledkem nasazení řešení Infor Corporate Performance Management je schopnost získávat a řídit finanční data a poskytovat kritické informace všem finančním manažerům s důvěrou v jejich přesnost,“ řekl Scott Lindsay, ředitel produktového rozvoje ve společnosti Infor. „Ať již v odvětví výroby, distribuce, pohostinství, zdravotnictví či retailu, všude Infor CPM iniciuje lepší procesy a poskytuje komplexní pohled na podnikové finance, takže uživatelé mohou rychleji uzavírat a konsolidovat své účetní knihy a publikovat přesné finanční výkazy.“
Další zdroje
Poznámka: pro přístup k online obsahu může být vyžadována registrace:

  • Webová stránka Infor10 Corporate Performance Management – www.infor.com/solutions/pm/
  • Demo stránka řešení Performance Management – www.infor.com/company/solutiondemos/solutiondemos-pm/

O společnosti Infor

Infor je přední poskytovatel podnikového softwaru a služeb, který pomáhá více než 70 000 zákazníků ve 164 zemích zefektivňovat jejich podnikání a řídit obchodní růst. Více informací naleznete na www.infor.com.