Česká zbrojovka Uherský Brod optimalizuje zásoby s moduly AMC od firmy Berghof

PRAHA, 9. ledna 2012 – Společnost Česká zbrojovka a.s., tradiční výrobce ručních palných zbraní v České republice s vysokým zahraničním renomé, nasazuje softwarový modul AMC/SRM od společnosti Berghof, který pomůže firmě optimalizovat stav zásob, výrazně redukovat skladové plochy a ve finále uvolnit nemalé peněžní toky (cashflow). (TZ)

SRM – SamoRegulační Mechanismy, jako jeden z modulů komplexního řešení AMC – Adaptive Manufacturing Control , automatizovaně počítá prognózy budoucí potřeby výrobků, polotovarů i materiálu na základě stávajících potřeb, historických dat a statistických pravděpodobností. Na základě zjištěných informací navrhuje vhodné dispoziční strategie pro systém ERP a průběžně optimalizuje nastavení řídících veličin podle aktuální situace.

„Jako většina společností s velmi širokým portfoliem výrobků se i Česká zbrojovka periodicky potýká s neúměrnou výší zásob,“ říká Ing. Mojmír Šťastný z divize průmyslového inženýrství, Česká zbrojovka a.s. „I sebelepší ERP systém pro řízení výroby je náchylný na kvalitu vstupních dat, a proto jsme se rozhodli implementovat právě moduly AMC od společnosti Berghof. Nejvíce si slibujeme od funkcionality definované jako „regulační smyčka“. Automatická zpětná vazba sníží pracnost při údržbě parametrů řídicího systému přímo v nákupním oddělení a umožní výrazné snížení skladových zásob.“

Implementace modulů AMC/SRM v České zbrojovce právě probíhá, s produktivním provozem se počítá v polovině roku 2012. Systém bude poskytovat kvalitnější data pro existující podnikové řešení SAP a Infor ERP SyteLine, které je v podniku využíváno v oblasti řízení výroby, materiálového a kapacitního plánování, pokročilého plánování a rozvrhování výroby.

Po implementaci a odladění AMC/SRM přinese kvalitnější plánování, snížení objemu finančních prostředků vázaných v zásobách, uvolnění cashflow, zkrácení doby obratu zásob, zvýšení spolehlivosti dodávek, redukci skladovacích ploch a předcházení škodám při likvidaci přebytečných či znehodnocených zásob. Snížení režijních nákladů a větší pružnost by měl v konečném důsledku poznat především koncový zákazník České zbrojovky.

O společnosti Česká zbrojovka

Česká zbrojovka a.s., Uherský Brod byla založena v roce 1936 a je tradičním výrobcem ručních palných zbraní, a to jak pro armádu a další ozbrojené složky, tak i pro sportovní a loveckou střelbu. Výrobní program doplňují výrobky, díly a sestavy pro letecký a automobilový průmysl a speciální nářadí pro strojírenskou výrobu. Česká zbrojovka si za dobu své existence vybudovala vysokou image na domácím i světovém trhu. Podnik dnes exportuje do více než 100 zemí světa.

O společnosti Berghof

Společnost Berghof Systeme byla založena v roce 1992 v Königsee (Německo). Sídlo společnosti v Durynsku je zároveň centrálou skupiny firem v Německu, Rakousku (Vídeň), Spojených Státech (Detroit) a České republice (Olomouc). Klíčové kompetence firmy Berghof spočívají v expertní znalosti procesů ve výrobních firmách. Jako specialista na ERP tuning a optimalizaci zdrojů a komplexních procesů v zakázkové výrobě patří k firemnímu profilu vedle vývoje softwaru také dodávky špičkového ERP řešení německé společnosti PSI AG s názvem PSIpenta, kompletní péče o zákazníka – systémová integrace, vedení projektu, školení, konzultace, údržba a podpora po implementaci příp. následné optimalizace. Více informací lze nalézt nawww.berghof.cz.