IFS Aplikace pomáhají zvýšit efektivitu v BME

Koncem roku 2011 zavedl strojírenský podnik Báňská mechanizace a elektrifikace Nováky (BME) odštěpný závod Hornonitrianské bane zaměstnanecká a.s., IFS Aplikace pro řízení a evidenci výroby. Nové ekonomické podmínky, potřeba konkurenceschopnosti i vyšší poptávky po  včasných dodávkách oprav důlních strojů i rozvoj a výroba dalších mechanizmů pro bezpečnost důlního provozu podnítily vedení závodu k rozhodnutí zvýšit úroveň vlastního vývoje výrobků a prosadit se v náročném prostředí na trhu s báňskou a strojírenskou výrobou. (TZ)

„Zajištění kvality a plnění termínů dodávek není v současné době možné bez efektivního nástroje pro plánování a řízení výroby. Neodmyslitelnou součástí tohoto procesu je i přesná evidence výroby“, říká Róbert Hraňo, ředitel závodu BME. „Proto jsme při výběru dodavatele informačního systému upřednostnili silného partnera a takový systém, který patří ke světové špičce v řízení podnikových procesů, a to zejména v prostředí zakázkové výroby“.

Ve společnosti BME byl nasazen komplexní informační systém IFS Aplikace, který v oblasti výrobních činností sjednotil procesy přípravy, plánování a řízení výroby, a to i ve vazbě na ostatní podnikové procesy. Zavedením modulu IFS Výroba došlo v první fázi k podpoře procesu plánování a řízení výroby – resp. montáže na zakázku (ATO/MTO). Následoval požadavek na rozšíření dosud využívaného modulu evidence výroby, které umožnilo vést záznamy o realizacích souběžných výrobních operací včetně rozpočítání celkového zadaného času mezi zaznamenané operace a pracovníky, sledovat údaje o průběhu prací na dlouhodobých operacích (sváření, stěhování), vedení záznamů o vykonaných pracích při opravách báňských strojů a zařízení podle objednávek vygenerovaných v aplikačním modulu Servis a v neposlední řadě zajištění komplexní evidence výroby.

Evidence je zpracovávána prostřednictvím terminálů, které byly přizpůsobeny pro hlášení všech i specifických typů činností. Záznam může do systému zadat pracovník, který výrobní operaci realizoval, případně jeho přímý nadřízený. Výhodou je, že jednotliví pracovníci přistupují do evidence pod svým přístupovým kódem a po zadání záznamu do systému mají okamžitě možnost kontroly výsledků přímo na terminálu zobrazením denního nebo měsíčního přehledu nahlášených výkonů.

Posledním krokem v celém procesu je kontrola zadaných záznamů o výrobě a jejich autorizace nadřízenými pracovníky výroby. Data následně vstupují do výpočtu podkladů pro mzdy.

Hlavními přínosy informačního systému IFS Aplikace v závodu BME jsou zejména rychlé, přesné a aktuální informace o průběhu výroby a možnost jejich zpracování přímo pracovníky ve výrobě, kompletní evidence realizovaných činností, denní kontrola a autorizace vykonaných činností, sledování výkonových norem a produktivity práce, řízení procesu změn a neshod ve výrobě a možnost stanovení objektivních nákladů a výnosů konkrétní objednávky ihned po výrobě.

„ Naším cílem je v současné době zavedení změn v operativním plánování výrobního procesu, elektronickém přidělováním operací a odbourání tisku pracovních lístků pro evidenci výroby. IFS Aplikace nám poskytují neustále nové možnosti ke zkvalitňování procesů řízení a zefektivňování výroby a tím i podporují naší strategii zvyšování konkurenceschopnosti na trhu“, dodává Róbert Hraňo, ředitel BME.

O společnosti BME

Báňská mechanizace a elektrifikace Nováky je jako odštěpný závod součástí akciové společnosti Hornonitrianské bane zaměstnanecká, a.s. Primárním výrobním programem je výroba a opravy báňské techniky. Závod se dlouhodobě etabluje s báňskou technikou i na zahraničních trzích – v ČR, Polsku, Turecku. Spolupracuje s domácími odběrateli, ale i partnery z Francie, Německa a Rakouska, převážně v oblasti výroby stavebních strojů a dopravních zařízení. Produkty závodu získaly významná ocenění na domácích i zahraničních výstavách. Více informací na: http://www.bme.sk

O společnosti IFS

IFS je veřejně obchodovaná společnost (OMX STO: IFS) založená v roce 1983, která vyvíjí, dodává a implementuje IFS Applications™, plně integrovanou sadu aplikací pro plánování podnikových prostředků založenou na technologii SOA. Společnost má více než 2 000 zákazníků ve více než 50 zemích a soustředí se na sedm hlavních odvětví: letectví a obranu, technické služby a telekomunikace, strojírenství, zpracovatelský průmysl, automobilový průmysl, maloobchod a velkoobchod, stavební průmysl a správu služeb. Přímé zastoupení IFS pro Českou republiku, společnost IFS Czech s.r.o. se sídlem v Praze, bylo založeno v roce 2000 spolu se zastoupením na Slovensku se sídlem v Žilině. V současné době mají obě společnosti k dispozici více než 60 odborníků, kteří zajišťují lokalizaci, dodávku a implementaci produktů IFS na českém a slovenském trhu. Více informací naleznete na www.IFSWORLD.com.