Kompenzace za problémy v letecké dopravě zajistí Skyplan.cz

Praha – 12. září 2012 – Zrušení či přesměrování letu, zásadní zpoždění, odepření nástupu na palubu, to jsou typické důvody umožňující cestujícímu v letecké dopravě získat finanční kompenzaci v rozsahu 250 až 600 EUR. Většina cestujících těchto svých práv ale nevyužívá, přitom jim může pomoci internetová aplikace Skyplan.cz společnosti Transplan s.r.o.  (TZ)

Až 80 % nárokovatelných pohledávek klientů je nevyužitých, řádně odškodněno je pouze 25 % cestujících, a to po uplatnění a problematickém vymáhání nároků. Více než 50 % cestujících není informováno o jejich právech. Pouze 3 % uplatněných nároků jsou odškodněny bez větších komplikací.

„Na samém počátku cestujícím zajistíme ověření, zda je jejich nárok na finanční kompenzaci oprávněný či nikoliv“, říká jednatel společnosti Transplan, Ivo Brokeš. Ověření je bezplatné a stačí znát základní údaje o letu. „Většina cestujících těchto svých práv nevyužívá. Důvodem je často neznalost věci, ale i skutečnost, že cesta, kterou některé letecké společnosti volí ve vztahu k cestujícím se těchto svých práv domoci je zdlouhavá. A často účelově velmi komplikovaná,“ dodává.

Pokud dojde ke zjištění oprávněnosti finančního nároku, klient je vyzván k doplnění potřebných podkladů a nastupuje tým odborníků, který komunikuje s leteckou společností. Ve spolupráci s právníky je připraven celou věc eskalovat a kompenzaci pro klienta vymoci případně i soudní cestou.

Skyplan.cz nabízí své služby jak individuálním klientům, tak cestovním kancelářím a agenturám, stejně tak korporátní klientele, kde management či zaměstnanci využívají leteckou dopravu ke služebním cestám. V případě úspěšného vymožení pohledávky si Transplan účtuje 25 % z vymožené částky, v případě neúspěchu klient neplatí nic, ani žádné poplatky (podrobněji viz Skyplan.cz a ceník služeb).

Za měsíc provozu Skyplan.cz obdržel celkem 135 žádostí, z nich bylo 118 oprávněných (95 % z důvodu zpoždění letu více jak 3 hodiny, 5 % z důvodu odmítnutí z přepravy a změnu knihovací třídy). Neoprávněných žádostí bylo 17, nejčastěji se jednalo o zamítnutí z důvodu mimořádných okolností.

Podrobněji o kompenzacích v letecké dopravě

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady ES č. 261/2004, zásadním způsobem posiluje práva cestujících v letecké dopravě v případě provozních nepravidelností – zpoždění, zrušení či překnihování letů leteckých společností při letech do/z letišť EU. Finanční kompenzace spojené s nepravidelnostmi v letecké dopravě mohou být až do výše 600,- Euro (cca. 15 600,- Kč) na osobu.

Nárok vzniká za splnění níže uvedených podmínek a v případech, kdy letiště odletu je na území členského státu Evropské Unie, popřípadě i na území jiných zemí, má-li dopravce sídlo na území Evropské Unie.

Nárok na kompenzaci vzniká při splnění dalších podmínek v případě:

  • je-li cestujícímu proti jeho vůli odepřen nástup na palubu letadla,
  • zrušení letu,
  • zpoždění letu,
  • snížení letové třídy a
  • zvláštních výdajů spojených s přesměrováním letu a případného zpoždění přesměrováním způsobeným.

Podrobnější informace najdete na webu Skyplan.cz v JAK TO FUNGUJE.

O společnosti Transplan, s.r.o.

Společnost Transplan s.r.o. byla založena v roce 2011 a je jediným provozovatelem portálu Skyplan.cz. Hlavním předmětem činnosti společnosti je podpora a pomoc při řešení uplatňování nároků na finanční kompenzace z důvodů provozních nepravidelností v letecké dopravě dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 Zakladatelé společnosti jsou špičkovými odborníky v dané oblasti s letitou praxí v letecké dopravě.