Společnost T-Systems získala významnou zakázku ve Španělsku

Skupina Deutsche Telekom pokračuje ve své úspěšné mezinárodní strategii. Katalánská vláda uzavřela se společností T-Systems nový kontrakt na dodávku služeb a řešení v hodnotě více než 400 miliónů euro. (TZ)

Katalánsko, které je jedním z nejvýznamnějších španělských regionů, vypsalo výběrové řízení na své IT a telekomunikační systémy s cílem redukovat počet ICT poskytovatelů ze současných více než dvou set na méně než dvacet. Současně se vláda snaží optimalizovat a připravit homogenní infrastrukturu s větším důrazem na služby odebírané podle potřeby. Cílem je snížení provozních nákladů na IT.

„Zakázka uzavřená s katalánskou vládou je jednou z největších, kterou jsme získali mimo Německo,“ říká Reinhard Clemens, člen představenstva Deutsche Telekom
a generální ředitel společnosti T-Systems. „Ekonomická situace v evropských zemích napomáhá příznivým podmínkám pro velké zakázky. Velcí klienti se stále více rozhodují pro přesun části služeb do cloudu. V Evropě patříme mezi významné hráče na tomto trhu.“

V rámci kontraktu pro katalánskou vládu zajistí společnost T-Systems provoz pracovních stanic, aplikací a poskytne příslušnou podporu pro uživatele. Současně také bude spravovat infrastrukturu datových center a poskytne telekomunikační služby. „Na mezinárodní úrovni je Katalánsko jedním z našich největších zákazníků v oblasti veřejné správy,“ dodává Clemens. „S veřejným sektorem spolupracujeme téměř deset let a za tu dobu jsme implementovali mnoho významných projektů po celé Evropě.“ V současnosti má společnost T-Systems ve Španělsku více než 1 200 zaměstnanců, kteří se primárně věnují projektům pro veřejnou správu a samosprávu.

Tržby společnosti T-Systems z mezinárodních projektů rostly o více než šest procent za první pololetí letošního roku. Tento pozitivní stav je podpořen řadou zakázek, například pro britskou skupinu BP nebo švýcarskou průmyslovou skupinu Georg Fischer.

O společnosti T-Systems

T-Systems Czech Republic nabízí síťově orientovaná ICT řešení a služby systémové integrace, implementaci a provoz ICT systémů. Zaměřuje se především na podnikovou klientelu, a to jak na nadnárodní koncerny s celosvětovou působností, tak i na významné lokální podniky a veřejnou správu.

Skupina T-Systems patřící do koncernu Deutsche Telekom AG je jedním z vedoucích evropských poskytovatelů služeb a řešení informačních a komunikačních technologií (ICT) pro podnikové zákazníky s podporou inovativních řešení pro propojenou budoucnost obchodu a společnosti. Skupina má 48.200 zaměstnanců ve více než 20 zemích světa a její výnosy v roce 2011 činily 9,2 miliardy eur.

Služby společnosti T-Systems představují pro zákazníky optimalizaci procesů, zlepšení kvality a snížení nákladů na oblast interních ICT systémů. To ve svém důsledku poskytuje zákazníkům vyšší flexibilitu a možnost koncentrace na jejich hlavní předmět činnosti.

Informace o společnosti a jejích službách najdete na internetových stránkách www.t-systems.cz nebo na mezinárodních stránkách www.t-systems.com.

O skupině Deutsche Telekom

Skupina Deutsche Telekom je jedním z předních světových poskytovatelů integrovaných ICT služeb pro více než 129 miliónů mobilních zákazníků, 36 miliónů zákazníků fixních služeb a více než 17 miliónů širokopásmových služeb. Skupina poskytuje produkty a služby pro pevné i mobilní sítě, internetové a IPTV zákazníky. Pro firmy zajišťuje skupina širokou škálu ICT řešení. Deutsche Telekom působí ve více než 50 zemích světa a má 247.000 zaměstnanců. Tržby generované v roce 2011 dosáhly výše 58,7 miliardy eur, z toho více než polovina mimo Německo.