Seznam.cz otevírá debatu o nařízení EU dotýkajícího se ochrany údajů uživatelů Internetu

Evropská unie chystá novou úpravu ochrany osobních údajů, které výrazně změní podnikatelské prostředí i na českém Internetu. Úprava se totiž může dotknout i cookies. Navíc má formu nařízení a musí být tudíž okamžitě v jednotlivých členských státech EU aplikováno. Aby na dopady tohoto nařízení Seznam.cz upozornil, uspořádal dnes odborný seminář, na kterém se sešli představitelé výkonné moci, zástupci evropských institucí i významní čeští internetoví podnikatelé. (TZ)

Seznam.cz dnes upořádal odborný seminář, kde zástupci české výkonné moci, českých
i evropských veřejných institucí i významných subjektů podnikajících na českém Internetu, diskutovali dopady nového nařízení Evropské Unie ohledně ochrany údajů, jehož zavedení do praxe se projednává na půdě Evropského parlamentu. Pokud by prošlo v současné podobě, mělo by zásadní dopad na všechny subjekty, které pomocí cookies sbírají informace
o svých uživatelích a na jejich základě je rozpoznávají a například vydávají cílenou reklamu. Nově by totiž právě cookies měly být považovány za osobní údaj, a tím by se zpřísnily podmínky jejich využívání.

„V globální konkurenci, kterou internetové podnikání určitě má, musíte pečlivě sledovat rozdíly v legislativních omezeních různých států. Bohužel nestačí jen vyrábět kvalitní produkt pro uživatele a inzerenty. Chystané nařízení přinese omezení pro podnikatele v EU, ale těch provozujících služby třeba z USA se nedotkne. Na internetu jsme přitom vidět všichni stejně. V EU ale budeme mít podmínky horší, což je špatně nejen pro podnikání v ČR, ale pro celou unii,“ uvedl Michal Feix, výkonný ředitel společnosti Seznam.cz, který je zároveň od letošního dubna poradcem ministra průmyslu a obchodu pro IT záležitosti.

Na semináři se sešli představitelé českých i evropských orgánů se zástupci významných subjektů podnikajících na českém on-line trhu. Za Úřad na ochranu osobních údajů přijal pozvání jeho předseda Igor Němec, z českých poslanců v Evropském parlamentu pozvání přijal Milan Cabrnoch, za IAB vystoupil viceprezident Kimon Zorbas. Kromě obecných postojů k nařízení se na semináři řešila i specifická témata a dopady nařízení na podnikání na českém Internetu.

„Toto nařízení EU zatím nemělo v českém prostředí dostatek pozornosti. Nyní probíhá připomínkové řízení a my se chceme aktivně zapojit do ovlivnění finální podoby této normy. Je třeba upozornit na úskalí a zcela nové podmínky i dosti nevyvážené až byrokratické požadavky, které nařízení uvalí i na hráče, kteří se dlouhodobě starají o ochranu osobních údajů svých uživatelů, stejně jako Seznam.cz,“ komentovala Mária Čuhelová, advokátka Seznam.cz.

Odborným garantem semináře bylo Sdružení pro internetovou reklamu v ČR, jehož předsedkyně, Kateřina Hrubešová měla ta SPIR také příspěvek.

Poznámka pro editory:

Shrnutí nejdůležitějších novinek nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů:

Cookies budou chápány jako osobní údaje, pokud budou použity k identifikaci
a vytvoření profilů uživatelů, a jako s takovými bude třeba nakládat

Cílená behaviorální reklama vydávaná na základě profilu uživatele je bez jeho souhlasu zakázaná

Informační společnost, která nabízí své služby má povinnost získat souhlas se zpracováním osobních údajů od rodičů nebo zákonných zástupců osob mladších 13 let a ověřit si jej, nabízí-li své služby přímo dětem mladším 13 let

Správci mají povinnost neprodleně (nejpozději do 24 hodin) orgánu dozoru nahlásit jakékoliv narušení bezpečnosti osobních údajů

Správce musí vést dokumentaci o každém zpracování osobních údajů a větší správci mají navíc povinnost jmenovat „Inspektora ochrany osobních údajů“, který bude jmenován do své funkce na dva roky a bude neodvolatelný – to představuje novou administrativní a finanční zátěž, se kterou musí podnikatelé počítat

Všechny nové povinnosti správců jsou vynucovány přísnými sankcemi – až 2 % celkového obratu společnosti, či 1 milionem EUR

Připomeňme, že nařízení má přímý účinek a musí tedy být zavedeno v jednotlivých členských státech od okamžiku své účinnosti, a to bez ratifikace národními parlamenty. Dotkne se tak všech subjektů, které podnikají na území EU.

Kompletní údaje můžete najít na stránkách Evropské komise.