Inovace portfolia serverů HP Integrity přináší trojnásobný výkon pro kritické podnikové aplikace

PRAHA, 8. listopadu 2012 – Společnost HP dnes rozšířila portfolio své konvergované infrastruktury pro kritické podnikové aplikace o inovované systémy HP Integrity s vylepšeným softwarem HP-UX a o nové technické služby. Inovované servery HP Integrity s HP-UX dosahují až trojnásobného výkonu,(1) zvyšují odolnost a bezpečnost IT prostředí a zajišťují ochranu investic do serverové infrastruktury na další desetiletí. (TZ)
Díky technologickým vylepšením HP v kombinaci s procesory Intel® Itanium® řady 9500 zvládají nové systémy HP Integrity provádět výpočetní úlohy až třikrát rychleji oproti předchozí generaci, při snížení energetických nároků o 21 %.(2) Ve výsledku tak mohou organizacím přinést až 33% úsporu celkových nákladů na jejich pořízení a provoz (TCO).(3)

Dnešním představením serverových novinek plní HP své dlouhodobé strategické závazky nadále vyvíjet špičkové technologické inovace pro platformu HP Integrity, HP-UX, HP NonStop a OpenVMS. Jedná se rovněž o významný milník v projektu HP Odyssey, který je strategickým plánem budoucího rozvoje konvergované infrastruktury pro kritické aplikace. Neustálé vylepšování dostupnosti a spolehlivosti serverů HP Integrity pro kritická podniková prostředí bude v budoucnu využito také pro rozvoj platformy x86 tak, aby vznikla jednotná unifikovaná infrastruktura pro kritická prostředí, podporující jak systémy UNIX®, tak i Windows a Linux.

Nejnovější modely serverů HP Integrity nabízí vysokou škálovatelnost, nepřetržitou dostupnost a maximální efektivitu, které organizace požadují pro plnění kritických výpočetních požadavků a také zvýšení produktivity.

Mezi nejdůležitější novinky patří:

Rychlejší a robustnější systémy HP Superdome 2 (SD2) s vylepšenými blady CB900 i4. SD2 je vlajkovou lodí společnosti HP a poskytuje nejvyšší dostupnost a výkon pro kritická podniková prostředí.

Trojice blade serverů HP Integrity BL8x0c i4 pro Blade Systém c7000, která nabízí unikátní škálovatelnost a flexibilitu při přesouvání zátěže a jako jediný systém této třídy i funkci elektricky oddělených HW oddílů, tzv. nPar, používaných dosud jen v kategorii SD2.

Nový malý server HP Integrity rx2800 i4 v rackovém provedení, určený pro pobočky velkých firem nebo expandující organizace. Server je držitelem certifikace ENERGY STAR®, která garantuje snížené energetické nároky.

Systém HP-UX s vylepšenou virtualizací, bezpečností a správou, díky čemuž je zaručena rychlejší detekce bezpečnostních hrozeb a optimalizace využívání IT zdrojů.

Nové konzultační workshopy, programy pro financování a nástroje pro správu nákladů, které usnadní optimalizaci kritického podnikového prostředí.

„Naši zákazníci, kteří provozují rozsáhlá technologická prostředí, se neustále potýkají s rostoucími nároky na dostupnost systémů, jejich výkon a bezpečí svých kritických aplikací,“ řekl Konstantin Selucký, produktový manažer pro serverové systémy HP BCS. „Dnešní novinky potvrzují, že pro HP je jasnou prioritou neustále rozvíjet výkonné, škálovatelné a vysoce dostupné servery HP Integrity, díky nimž mohou naši zákazníci budovat maximálně přizpůsobivou konvergovanou infrastrukturu, která splní nejen všechny současné nároky, ale přetrvá i do budoucna.“

Větší škálovatelnost, spolehlivost i efektivita

Serverové systémy HP Superdome 2 nyní poskytují vyšší škálovatelnost a výkon díky dvojnásobnému počtu výkonnějších jader.(4) Další zlepšení dostupnosti systémů bylo dosaženo využitím vylepšené integrované proaktivní detekce spojené s analýzou a opravu případných chyb.

K novinkám HP dále patří také blade servery s vyšší odolností vůči chybám díky elektricky odděleným HW oddílům, které dokáží plně izolovat zátěž bez narušení integrity dat. Tyto nové blade servery navíc snižují energetické nároky až o 21 %(2), a to zejména díky novým nízkonapěťovým duálním in-line paměťovým modulům (DIMM). Nové procesory Intel řady 9500 poskytují vyšší výkon a efektivitu provozu.

Nové blade servery jsou založeny na stavebnicové architektuře HP IntegrityBL860c i4 se dvěma procesorovými sokety, která je základním stavebním kamenem větších serverů HP Integrity BL870c i4 s podporou až čtyř soketové konfigurace a HP Integrity BL890c i4 s možnosti osmi soketové konfigurace. Servery HP Integrity rx2800 i4 se dvěma sokety jsou rackovou verzí BL860c i4 a poskytují nižší energetickou náročnost oceněnou certifikací ENERGY STAR® a rovněž i kancelářskou úpravu.

„Naše společnost rostla obrovským tempem, při kterém jsme už nezvládali zajistit spolehlivé prostředí pro zvyšující se datový provoz,“ řekl Heini Kalt, ředitel pro ICT infrastrukturu a operace ve společnosti Hotelplan Group. „Pro zajištění vysoké dostupnosti informačního systému, který si poradí s desetinásobným zvýšením objemu dat od ubytovacích zařízení, cestovních kanceláří či internetových zákazníků, jsme si vybrali servery HP Integrity. Tato platforma zcela splnila naše požadavky a nabídla nám flexibilitu i škálovatelnost pro dlouhodobou ochranu naší investice. Jsme si teď jisti, že naše datová centra obstojí i při plnění budoucích nároků a potřeb.“

Větší bezpečnost, automatizace a škálovatelnost díky aktualizacím HP-UX

Nová zlepšení HP-UX 11iv3(5) nyní zákazníkům umožňují:

Zvýšit bezpečnost díky novému sdílenému logovacímu souboru, což až desetinásobně zrychluje detekci hrozeb oproti předchozí generaci.(6)

Zjednodušit správu systémů prostřednictvím nových analytických funkcí v nástroji HP Capacity Advisor, který automaticky identifikuje nečinné, přetížené anebo naopak málo využité servery a zvyšuje efektivitu jejich využívání.

Zdvojnásobit velikost zátěže HP-UX úloh a aplikací podporovanou ve stejném prostoru datového centra díky možnosti využít až 256 procesorových jader v rámci jednoho serveru.(7)

Nové HP služby snadněji propojí IT s podnikovými požadavky a sníží rizika

Společnost HP dále představila školení HP Platform Advisory Workshop, kterým pomáhá organizacím a podnikům při plánování budoucích kritických podnikových prostředí či přechodu z tradičních serverů na platformu HP Integrity. Poskytne jim doporučení pro optimalizaci, migraci a snížení rizik. Po dokončení workshopu získají organizace individuální plán pro ideální přechod na nejnovější systémy HP Integrity.

Vylepšen byl rovněž kalkulátor TCO, který pomáhá organizacím stanovit celkové ceny vlastnictví a správy stávající infrastruktury, resp. určit náklady na přechod a úspory při používání nových systémů HP Integrity.

Organizace a podniky mohou přejít ze stávající tradiční serverové infrastruktury na nové systémy HP Integrity s minimální počáteční investicí. Stačí využít možností flexibilního financování, pronájmu či dalších výhodných podmínek poskytovaných v rámci HP finančních služeb, divize společnosti HP.

Cena a dostupnost (8)

Nové servery HP Integrity včetně HP Superdome 2 vyráběné v České republice (v Kutné hoře) pro celý region EMEA, jsou objednatelné od druhé poloviny listopadu s prvními dodávkami koncem prosince 2012 pro řadu BL8x0c i4 a počátkem roku 2013 pro SD2. Doporučená cena nejmenších systémů začíná na 160 000 Kč a je závislá na konkrétní konfiguraci. Školení HP Platform Advisory Workshop je již celosvětově dostupné, cena se liší posle lokality a rozsahu implementace.

O společnosti HP

HP vytváří nové příležitosti pro uplatnění technologií, které významně ovlivňují jednotlivce, firmy, státní správu a celou společnost. Portfolio největší technologické firmy světa, které zahrnuje špičkové produkty z oblasti tiskových řešení, osobní výpočetní techniky, softwaru, služeb a IT infrastruktury, je pečlivě vyvíjeno pro řešení problémů zákazníků. Více informací o společnosti HP (NYSE: HPQ) je k dispozici na webu www.hp.cz.

Intel a Itanium jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA a dalších zemích. ENERGY STAR je registrovanou známkou vlastněnou vládou USA.

Na základě testování v laboratořích HP, které srovnávalo blade servery HP Integrity s procesory Intel® Itanium® řady 9500 a Intel® Itanium® řady 9300. Výsledkem byl 3,29× vyšší výkon oproti předchozí generaci, který byl zaokrouhlen na hodnotu 3.

Podle interního laboratorního testování společnosti HP, které porovnávalo servery HP Integrity RX2800 i2 s procesory Intel® Itanium® řady 9300 a 24 8GB DIMM paměťovými moduly oproti serverům HP Integrity RX2800 i4 s procesory Intel® Itanium® řady 9500 a 24 8GB DIMM paměťovými moduly. Rozdíl činil 162 wattů, tj. 21,4% snížení energetických nároků pro Intel® Itanium® 9500. ENERGY STAR® hodnocení vychází z dat stanovených pro server HP Integrity RX2800 i4, v kategorii Enterprise Server. Testování probíhalo v červnu 2012.

Total cost of ownership (TCO) označuje celkové náklady na implementaci a provoz IT systémů. TCO se používá jako metodika hodnocení, která bere v úvahu nejen pořizovací cenu, ale rovněž celkové provozní náklady po celou dobu vlastnictví – tedy např. náklady na implementaci, opravy, konzultace, upgrady atd.

Řešení HP Superdome 2 s CB900 i2 blady (předchozí generace) podporovalo maximálně 128 jader, zatímco HP Superdome 2 s CB900 i4 blady (nejnovější generace) podporuje až 256 jader.

Oficiální aktualizace systému HP-UX 11i v3 proběhla v září 2012.

Na základě testování HP-UX v Security Lab, HP Bangalore, během srpna 2012. Detekce hrozeb může probíhat až 10× rychleji díky novému logovacímu souboru na více AAA serverech, které provádějí autentizaci, autorizaci a sledování v rámci jednoho systému.

Na základě srovnání HP Superdome 2 s CB900 i2 blady a nejnovější generace HP Superdome 2 s CB900i4 blady.

Maloobchodní ceny v USA, aktuální ceny na českém trhu se mohou lišit.

Tagged