Centrum materiálového výzkumu Fakulty chemické VUT v Brně slavnostně zahajuje provoz

BRNO 15. 11. 2012 –  Hojivý obvaz, který vám vyléčí ránu po říznutí během jediného dne, plasty, které neničí přírodu, nanočástice „běhající“ s léčivou látkou po těle právě a přesně tam, kam ji potřebujete dostat. Tyto a mnohé další objevy a výzkumné úkoly plní regionální výzkumné Centrum materiálového výzkumu (CMV) začleněné pod Fakultu chemickou Vysokého učení technického v Brně, které právě dnes oficiálně a naplno zahajuje výzkumnou činnost. Symbolicky se tak děje u příležitosti 20. výročí znovuobnovení fakulty. (TZ)

Odborníci CMV se zabývají výzkumem v oblasti anorganických materiálů, pokročilých organických materiálů a biomateriálů. Centrum je natolik významné, že do něj bylo prostřednictvím Operačního programu Výzkum a Vývoj pro Inovace z evropských a národních zdrojů investováno celkově více než 200 milionů korun. Z evropské dotace bylo například pořízeno více než 60 přístrojů, z nichž mnohé jsou unikátní nejen v tuzemsku, ale i ve střední a východní Evropě.

„Předností Centra je interdisciplinární tým, zahrnující pracovníky z oblasti chemické i strukturní analýzy, fyzikální chemie, biotechnologie a biochemie, fyziky, anorganické i organické syntézy. Tým je z převážné části tvořen mladými dynamickými pracovníky,“ říká ředitel Centra prof. Miloslav Pekař. Právě silný tým ve spojení s unikátním přístrojovým vybavením podle něj umožňuje úspěchy v oblasti výzkumu.

Na konto projektu CMV si brněnští vědci díky tomu připsali již několik velmi významných objevů a prací, které jsou předznamenáním udržitelnosti i po skončení evropské dotace na konci roku 2013. Centrum již dnes aktivně spolupracuje s více než 50 společnostmi v oblasti smluvního výzkumu. Na projektu je zaměstnáno přes 70 výzkumníků, kteří vedou desítky bakalářských, diplomových a disertačních prací. Výzkumnou infrastrukturu CMV využívá více než 100 studentů.

K prokazatelným úspěchům patří například práce týmu odborníků pod vedením doc. Ivany Márové, kteří přišli na to, jak efektivně využít odpadní olej a přetvořit jej na ekologický bioplast. Zjednodušeně lze říct, že v praxi pak bude možné například lahev od minerálky vyrobenou z takového materiálu hodit do koše, nebo na kompost a příroda ji sama rychle rozloží. Licence na technologii výroby bioplastů je již prodána a úspěšně míří na asijské trhy. Ke spolupráci na vývoji dalších aplikací se přihlásila jedna z nejprestižnějších škol v Asii – National University of Singapore a její centrum nanotechnologií.

Tým prof. Miloslava Pekaře se soustředí na základní i aplikovaný výzkum biokoloidních systémů se zaměřením na jejich využití v oblasti medicíny, farmacie, kosmetiky a při ochraně životního prostředí. Vysoký komerční potenciál má zejména výzkum využití kyseliny hyaluronové v oblasti hojivých krytů ran. „V praxi tak bude možné, že jeden den se říznete, večer si ránu obvážete hojivým obvazem a další den již nepoznáte, kam jste se řízli,“ popsal Ing. Petr Tesař, manažer Centra.

Další z vědeckých týmů se orientují například na výzkum v oblasti pokročilých organických materiálů. Se svými pracemi v elektronice a fotonice byli výzkumníci kolem profesora Martina Weitera velmi úspěšní v realizaci rozsáhlých evropských projektů, na nichž spolupracovalise společnostmi, jako jsou Merck, Phillips nebo Fiat.

K propojení aplikační a výzkumné sféry přispěly rovněž vědecké aktivity expertů kolem profesora Jaromíra Havlici, jehož členové se specializují zejména na možnosti uplatnění sekundárních surovin, především z energetického a metalurgického průmyslu.

Hlavním cílem CMV je urychlit přenos poznatků a technologií do praxe. „Výsledky, kterých CMV za poměrně krátkou dobu dosáhlo, ukazují, že investování poskytnuté dotace do moderních přístrojů, lidských zdrojů a budoucnosti studentů materiálových věd je tím správným způsobem, jak naplnit pojem inovativní společnost smysluplným obsahem,“ dodává ředitel Centra prof. Pekař.

V současnosti proto také byla Centru přidělena akreditace nového studijního oboru Chemie pro medicínské aplikace. Nový obor se zaměřuje na využití nanotechnologií a rozšiřuje standardní chemické vzdělávání o disciplíny požadované pro zvládnutí chemických základů potřebných pro zvládnutí vybraných medicínských aplikací. Nový obor reaguje na současné požadavky pracovního trhu a připravuje interdisciplinárně vysokoškolsky vzdělané absolventy v oblasti technické chemie, se znalostí základů aktuálních pokročilých technologií (nanotechnologie, biotechnologie, funkční materiály a další).

Unikátní přístroje v CMV:

Spojení elektronového a optického mikroskopu umožňujícího tzv. korelativní mikroskopii (pozorovat vysoká zvětšení v barvách)

Ramanův mikroskop pro optické zkoumání povrchu materiálů, díky níž může být elektronika stále menší a rychlejší

Glovebox pro organickou elektroniku umožňující práci pod vakuem a inertní atmosférou umožňující kompletní proces přípravy vzorků organické elektroniky, aniž by je bylo nutné přenášet mezi dílčími přístroji, což naprosto eliminuje riziko znečištění.

V současnosti byla také CMV přidělena akreditace nového studijního oboru Chemie pro medicínské aplikace. Nový obor se zaměřuje na využití nanotechnologií a rozšiřuje standardní chemické vzdělávání o disciplíny požadované pro studium chemických základů potřebných pro zvládnutí vybraných medicínských aplikací. Nový obor reaguje na současné požadavkypracovního trhu a připravuje interdisciplinárně vysokoškolsky vzdělané absolventy v oblasti technické chemie, se znalostí základů aktuálních pokročilých technologií (nanotechnologie, biotechnologie, funkční materiály a další).

www.materials-research.cz