Přední evropský projekt pro Linked Open Data vydává novou sadu nástrojů pro využití potenciálu dat

Žijeme v době nově se objevující ekonomiky založené na datech. Množství dostupných dat neustále roste a s ním také poptávka po efektivnějších způsobech pro práci s daty, které by umožnily jejich potenciál plně využít. Principy a technologie Linked Open Data (LOD) takové způsoby nabízí. Jde o způsoby pro publikování dat, jejich využití a integraci producenty dat, firmami nebo vládními organizacemi. Projekt LOD2, financovaný z prostředků EU, za tímto účelem nabízí zdarma dostupnou sadu služeb a technologií zaměřených na rapidně narůstající web dat. (TZ)

Konsorcium projektu LOD2 (http://lod2.eu) oznamuje nové služby a aktivity v oblasti Linked Open Data (LOD), z nichž klíčovou je 2. vydání distribuce software LOD2 Stack, k dispozici na http://stack.lod2.eu.

Koordinátor projektu dr. Sören Auer vydání komentuje slovy: “Ve světě datové ekonomiky, která se začíná nově objevovat, je zapotřebí škálovatelných mechanismů a technologií k tomu, abychom byli schopni vyřešit nadcházející otázky managementu dat. Je vidět, že celá řada organizací pátrá po tom, které jsou nejlepší dostupné technologie pro publikování a integraci dat, pokrývající všechny procesy, jimiž data v průběhu svého zpracování procházejí. Jenom s takovými technologiemi mohou organizace realizovat příležitosti, které potenciál rostoucího objemu dat skýtá. Efektivní zvládnutí dat vytvářených uvnitř organizací, stejně jako těch dostupných na internetu, se stává stále důležitější podmínkou získání konkurenční výhody.”

Projekt LOD2 v prosinci 2012 vydává 2. verzi distribuce software LOD2 Stack. Jde o jeden z hlavních výstupů druhého roku tohoto 4-letého projektu financovaného prostředky EU. LOD2 Stack představuje integrovanou distribuci vzájemně spolupracujících nástrojů, které pokrývají všechny fáze životního cyklu dat, počínaje extrakcí nebo vytvářením dat, přes obohacování, propojování a slučování až k vizualizaci. Toto vydání obsahuje nové a podstatně rozšířené nástroje spravované členy projektu LOD2 nebo třetími stranami.

Technologie a služby Linked Data jsou zásadní pro zvládnutí informačního zahlcení a pro vytvoření základů pro budoucí web dat. Setrvalý vývoj těchto technologií členy projektu LOD2, pokračující od ustanovení Linked Data jako nastupujícího paradigmatu pro integraci a publikování strukturovaných dat na Webu, se promítá do 2. vydání distribuce LOD2 Stack, která dělá publikování a využití dat uvnitř firem i vládních organizací jednodušším a efektivnějším.

Podrobné informace o distribuci LOD2 Stack jsou k dispozici na webové stránce http://stack.lod2.eu.

2. vydání LOD2 Stack v detailech

Konsorcium partnerů projektu LOD2 oznamuje vydání distribuce LOD2 Stack ve verzi 2.0,  dostupné na http://stack.lod2.eu. LOD2 Stack je integrovanou distribucí vzájemně spolupracujících nástrojů, které pokrývají dílčí fáze životního cyklu Linked Data; počínaje extrakcí nebo vytvářením, přes obohacování, propojování a slučování až k vizualizaci a údržbě. Do této sady nástrojů přispěli jak partneři v projektu LOD2, tak třetí strany.

Detailní informace a pokyny pro instalaci LOD2 Stack jsou k dispozici v dokumentu  HOWTOSTART: http://bit.ly/lod2-stack-how-to. Dokumentační wiki distribuce obsahuje přehled webinářů a krátkých návodů zaměřených na praktické případy použití LOD2 Stack. Kromě toho je zde k nalezení zpráva osvětlující právní aspekty užití distribuce.

LOD2 Stack má formu repozitáře debianovských balíčků, díky čemuž je jednoduché jej nainstalovat na jakémkoli operačním systému založeném na Debianu (např. Ubuntu). Komponenty repozitáře jsou online k vyzkoušení na http://demo.lod2.eu. Pro účely podrobnějšího prozkoumání LOD2 Stack je možné použít image pro virtualizované stroje dostupný z http://stack.lod2.eu/VirtualMachines.

2. vydání LOD2 Stack zahrnuje aktualizace pro komponenty Ontowiki, Silk, SigmaEE a Virtuoso.

Mezi součásti přidané od verze 1.1 spadá:

  • SparQLEd (DERI) – editor, který napomáhá při tvorbě SPARQL dotazů,

  • LOD-enabled Open Refine (dříve Google Refine) (ZEMANTA) – rozšíření pro práci s linked open data,

  • Rozšíření nástroje Silk (Univerzita Mannheim / dříve Svobodná univerzita Berlín) pro správu navržených propojení, které bylo vyvinuto v rámci projektu LATC (DERI),

  • Knihovna rdfAuthor pro práci s webovými stránkami anotovanými pomocí RDFa (ULEI),

  • SparqlProxyPHP zpřístupňující vzdálené SPARQL endpointy skrze proxy pro JavaScriptové aplikace (ULEI)

Kromě prvků distribuce LOD2 Stack, kterými přispěly partnerské instituce v projektu LOD2, se do ní dostává také první balíček udržovaný mimo konsorcium LOD2. Za asistence členů projektu z Univerzity Lipsko se součástí distribuce stává sémantický systém pro správu obsahu Apache Stanbol.

Pravidelné vydávání vylepšených a rozšířených verzí distribuce LOD2 Stack bude pokračovat. Následující průběžná verze tohoto souboru software je plánována na jaro roku 2013.

 Jak stávající, tak nově přidané komponenty jsou nyní přístupné skrze webové rozhraní LOD2  Demonstrator: http://demo.lod2.eu/.

Konec oficiální tiskové zprávy

LOD2 kontakty pro tisk

Služba LOD2:
Řada zdarma přístupných webinářů věnovaných nástrojům a službám pro Linked Open Data

Zdarma přístupné webináře LOD2 v měsíčních rozestupech pokrývají nástroje a služby pro Linked Open Data, zahrnující jak ty, které jsou obsažené v distribuci LOD2 Stack, tak nástroje a služby třetích stran.

Celkově jsou nyní k dispozici záznamy z 11 webinářů, které se věnovaly převážně nástrojům pro Linked Open Data, jako je například integrační software Silk, sémantická wiki Ontowiki, RDF úložiště Virtuoso nebo PoolParty – sada nástrojů pro management sémantických informací. Tyto webináře, včetně dalších věnovaných službám jako je “Linked Data Management”, je možno zhlédnout na webové stránce LOD2: http://lod2.eu/BlogPost/webinar-series.

Následující webinář bude pokrývat změny v 2. vydání distribuce LOD2 Stack:

Název: 2. vydání LOD2 Stack
Prezentující: Tenforce, Belgie
Datum a čas: 12. prosince 2012, 16:00
Info & registrace: http://bit.ly/lod2-webinar-dec2012

Dále budou v řadě webinářů LOD2 zařazena představení LOD-enabled Open Refine  (Zemanta) v lednu 2013, nástroje DBpedia Spotlight (Univerzita Mannheim) v únoru a aplikace publicdata.eu postavené na software CKAN (Open Knowledge Foundation) v březnu 2013.

Pokud vás zaujaly principy a technologie Linked (Open) Data, nástroje a služby pro práci s daty na Webu a konkrétní příklady jejich využití, pak zvažte účast na webinářích LOD2

Služba LOD2:
Je otevřena 3. výzva programu PUBLINK!

Souběžně se zveřejněním 2. verze distribuce LOD2 Stack je otevřena 3. výzva pro uchazeče o bezplatnou konzultační službu LOD2 PUBLINK.

S cílem snížení vstupních bariér pro potenciální producenty a konzumenty dat připravilo konsorcium LOD2 bezplatné konzultace v programu PUBLINK. Služba je každým rokem poskytnuta pěti vybraným uchazečům, z nichž každému jsou odborníci na Linked Data z členských organizací projektu LOD2 k dispozici v celkovém rozsahu 10 až 20 dnů, aby uchazeče podpořili v projektech zahrnujících publikování a užití Linked Open Data. Mezi institucemi podpořenými v průběhu minulých běhů programu PUBLINK je možné uvést město Vídeň (Rakousko),  Food and Agricultural Organisation Spojených národů (FAO, Itálie), Evropskou komisi, pro níž byla vytvořena aplikace Digital Agenda Scoreboard (Belgie/Lucembursko), nebo Srbský statistický úřad.

Více informací o programu PUBLINK je možné najít na http://lod2.eu/Article/Publink.html.

Více o projektu LOD2

LOD2 je rozsáhlý integrační projekt spolufinancovaný Evropskou komisí z prostředků 7. rámcového programu pro informační a komunikační technologie (grantová dohoda č.  257943). Tento 4-letý projekt, který byl zahájen v září 2010, spojuje vedoucí výzkumníky v oblasti technologií Linked Open Data, firmy a poskytovatele služeb (v celkovém počtu 15 partnerů) pocházející z 11 různých evropských zemí (včetně asociovaného partnera z Jížní Koreje). Koordinátorem projektu je výzkumná skupina AKSW při Univerzitě Lipsko (Německo).

Mezi cíle projektu LOD2 patří integrace a syndikace webových dat se stávajícími aplikacemi a prokázání výhod technologií Linked Open Data ve třech aplikačních scénářích, které zahrnují média a vydavatelství, firemní intranety a e-government. V projektu vytvářené nástroje, metody a data mají šanci změnit Web, jak ho dnes známe.

Web: http://lod2.eu
Blog: http://blog.lod2.eu
Slideshare: http://www.slideshare.net/lod2project
Twitter: @lod2project, #lod2, #lod2stack
flickR: http://www.flickr.com/photos/lod2/
Řada webinářů: http://lod2.eu/BlogPost/webinar-series
LOD2 pro tisk: http://lod2.eu/Article/General_PR_Material.html