Ness dokončil implementaci CRM řešení pro Lumius

Praha – 8. ledna 2013 – Ness Technologies, Inc., globální poskytovatel komplexních řešení a služeb v oblasti informačních technologií, oznámil dokončení aplikace pro evidenci zákazníků a  smluv společnosti Lumius, spol. s r.o., která dodává elektřinu a plyn velkoodběratelům. Po sedmi měsících, které zabral vývoj a implementace CRM systému, byla aplikace uvedena do provozu. Právě dokončené řešení je postaveno na technologii Oracle a stávajícím datovém modelu aplikace MDMS (TZ)

„Se společností Ness spolupracujeme na řadě projektů již od roku 2009 a i v tomto případě jsme si ji vybrali především s ohledem na dobré znalosti procesů na energetickém trhu a zkušenosti s implementacemi rozsáhlých informačních systémů. Rozhodující byly také velké zkušenosti Nessu s implementací produktů společnosti Oracle,“ říká Martin Kročil, obchodní ředitel, Lumius.

Předností nové aplikace je především eliminace chyb spojených s původním ručním zadáváním parametrů smluv a automatická synchronizace dat mezi účetním systémem, aplikací pro podporu obchodu s elektřinou a plynem MDMS a novým CRM řešením. Ness Technologies je jedním z klíčových partnerů společnosti Oracle, na jejíchž technologiích je řešení postaveno, který disponuje v regionu CEE unikátním Oracle kompetenčním týmem, díky jehož znalostem a zkušenostem s aplikacemi pro business bylo možné toto řešení pro společnost Lumius vytvořit.

„Cílem tohoto projektu bylo vytvořit informační systém, který zohlední kromě současných potřeb i ty, jež v budoucnu vyplynou z neustálého dynamického rozvoje společnosti Lumius. Tento záměr byl beze zbytku naplněn,“ říká Bohumil Jirgl, projektový manažer, Ness. „Celý projekt proběhl dobře. Nejnáročnější fází projektu bylo testování synchronizace s účetním systémem. I tuto fázi jsme však zvládli se ctí, a to i díky dobrým vztahům s klíčovými pracovníky zákazníka, které usnadnily veškeré související procesy,“ uzavírá Jirgl.

O společnosti Ness

Společnost Ness Technologies je globálním partnerem v oblasti business procesů a technologií. Řešení a služby pokrývají všechny vertikály i procesy v podnikání jejích zákazníků od softwarového inženýrství, systémovou integraci, vývoj aplikací, poradenství a distribuci software. Své služby staví na dlouhodobě budovaných a ověřených kompetencích, včetně nabídky outsourcingu, near shore i off shore dodávek. Se 7000 zaměstnanci v pobočkách v Severní Americe, Evropě, Izraeli a Indii má Ness potřebnou sílu a invenci pro realizaci obchodních i technologických cílů svých zákazníků ve více než 20 zemích. Ness spojuje výhody globálního know-how a místních odborných i obchodních znalostí. Na českém trhu patří k leaderům v oblasti business a IT služeb. Tým 600 odborníků v Praze, Brně a Ostravě je strukturován tak, aby byl vždy blízko zákazníkům a jejich potřebám. Více na http://www.ness.com/cz/