Ericsson oznamuje výsledky za čtvrté čtvrtletí a celý rok 2012

Hlavní údaje za čtvrté čtvrtletí

 • Tržby meziročně vzrostly o 5 %, mezikvartálně o 23 %. Tržby v segmentu Sítě meziročně vzrostly o 6 %, zejména díky růstu prodeje v Severní Americe. Prodeje v segmentu Sítě mezikvartálně vzrostly o 31 %, zejména díky vyšší obchodní aktivitě, která je koncem roku obvyklá. (TZ)

 • Marže z provozní činnosti nezahrnující spol. podniky meziročně vzrostla na 7,1 % (6,4 %), zejména díky vyšším tržbám v segmentu Sítě, tento růst byl však kompenzován pokračujícími opatřeními na racionalizaci provozu, které vedly k výdajům na restrukturalizaci a negativně se promítly do marže z provozní činnosti hodnotou téměř -3 % body (-1 %).

 • Do čistého zisku ve výši -6,3 (1,5) miliard švédských korun se negativně promítl nepeněžní závazek ve výši -8 miliard švédských korun týkající se firmy ST-Ericsson, který byl oznámen již dříve, a snížení odložených daňových pohledávek ve výši -0,5 miliardy švédských korun vztahující se ke snížené sazbě daně právnických osob ve Švédsku.

 • Zředěný zisk na akcii činil -1,99 (0,36) švédských korun. Zředěný zisk na akcii neodpovídající metodice IFRS a nezahrnující závazek firmy ST-Ericsson činil 1,07 (0,81).

 • Tok hotovosti z provozní činnosti vzrostl na 15,7 miliardy švédských korun, zejména díky sníženému provoznímu kapitálu.

Hlavní údaje za celý rok

 • Tržby zůstaly meziročně beze změn, růst vykázaly segmenty Globální služby a Řešení podpory, tržby v segmentu Sítě se snížily, částečně z důvodu 40% poklesu prodeje zařízení CDMA.

 • Marže z provozní činnosti nezahrnující společné podniky zůstala beze změn na 9,7 % (9,6 %). Odečteme-li příjmy z prodeje firmy Sony Ericsson, činila marže z provozní činnosti 6,4 %.

 • Do čistého zisku ve výši 5,9 (12,6) miliardy švédských korun se pozitivně promítly příjmy firmy Sony Ericsson ve výši 7,7 miliard švédských korun, negativně pak závazek firmy ST-Ericsson ve výši -8 miliard švédských korun.

 • Zředěný zisk na akcii činil 1,78 (3,77) švédských korun. Zisk na akcii neodpovídající metodice IFRS činil 3,55 (5,54) švédských korun.

 • Tok hotovosti z provozní činnosti dosáhl 22 miliard švédských korun. Přepočet hotovosti za celý rok dosáhl 116 % a překročil tak cíl >70 %.

 • Představenstvo navrhuje pro rok 2012 dividendu ve výši 2,75 (2,50) švédských korun na akcii.

Miliard švédských korun

Čtvrté čtvrtletí 2012

Čtvrté čtvrtletí 2011

Meziroční změna

Třetí čtvrtletí 2012

Mezikvartální změna

Celý rok 2012

Celý rok 2011

Změna za celý rok

Čistý objem tržeb

66,9

63,7

5%

54,6

23%

227,8

226,9

0%

z toho v segmentu Sítě

35,3

33,3

6%

26,9

31%

117,3

132,4

-11%

z toho v segmentu Globální služby

28

27

4%

24,3

15%

97

83,9

16%

z toho v segmentu Řešení podpory

3,6

3,4

6%

3,3

9%

13,5

10,6

26%

Hrubá marže

31,10%

30,20%

30,40%

31.6%

35,10%

Marže EBITA bez prodeje ve společných podnicích a firmě Sony Ericsson

8,80%

8,10%

8,70%

8.4%

11,60%

Příjmy z provozní činnosti bez prodeje ve spol. podnicích a firmě Sony Ericsson

4,8

4,1

17%

3,7

30%

14,5

21,7

-33%

Marže z provozní činnosti bez prodeje ve spol. podnicích a firmě Sony Ericsson

7,10%

6,40%

6,70%

6,40%

9,60%

Marže EBITA nezahrnující spol. podniky

8,80%

8,10%

8,70%

11,70%

11,60%

Příjmy z provozní činnosti nezahrnující spol. podniky

4,8

4,1

17%

3,7

30%

22,2

21,7

2%

Marže z provozní činnosti nezahrnující spol. podniky

7,10%

6,40%

6,70%

9,70%

9,60%

z toho v segmentu Sítě

8%

8%

5%

6%

13%

z toho v segmentu Globální služby

6%

6%

8%

6%

7%

z toho v segmentu Řešení podpory

8%

0%

14%

9%

-5%

Příjmy z provozní činnosti zahrnující spol. podniky

-3,8

2,2

3,1

10,5

17,9

Z toho firma ST-Ericsson

-8,5

-0,8

-0,6

-11,7

-2,7

Příjmy očištěné o finanční položky

-3,9

1,8

3,2

10,2

18,1

Čisté příjmy

-6,3

1,5

2,2

5,9

12,6

Zředěný zisk na akcii ve švédských korunách

-1,99

0,36

0,67

1,78

3,77

-53%

Zisk na akcii (neodpovídající metodice IFRS) ve švédských korunách1)

-1,4

0,81

1,04

3,55

5,54

-36%

Tok hotovosti z provozní činnosti

15,7

5,5

187%

7

125%

22

10

121%

Přepočet hotovosti

227%

79%

149%

116%

40%

Čistá hotovost ke konci sledovaného období

38,5

39,5

-2%

29

33%

38,5

39,5

-2%

1) Zředěný zisk na akcii bez amortizace, odpisů pořízeného nehmotného majetku a výdajů na restrukturalizaci.
Výsledky za dvanáct měsíců roku 2012 zahrnují příjmy z prodeje firmy Sony Ericsson ve výši 7,7 miliardy švédských korun.

Kompletní zpráva v anglickém jazyce:
http://www.ericsson.com/res/investors/docs/q-reports/2012/12month12-en.pdf
Fotogalerie: http://www.ericsson.com/thecompany/press/photolibrary
Broadcast room: http://www.ericsson.com/thecompany/press

Ericsson je předním mezinárodním dodavatelem telekomunikačních technologií a služeb. Prostřednictvím řešení fungujících v reálném čase vytváříme propojenou společnost, která nám všem umožňuje studovat, pracovat a svobodněji žít v trvale udržitelných společnostech po celém světě.

Naši nabídku tvoří služby, software a infrastruktura informačních a komunikačních technologií určených telekomunikačním operátorům a jiným odvětvím. V současnosti se v sítích od Ericssonu uskutečňuje více než 40 % celosvětové mobilní komunikace a naše společnost zajišťuje servis sítí zákazníků s více než 2 miliardami uživatelů.

Působíme ve 180 zemích a zaměstnáváme více než 100 000 pracovníků. Ericsson byl založen v roce 1876 a sídlí ve Stockholmu ve Švédsku. V roce 2011 činily tržby naší společnosti 226,9 miliard švédských korun (35 miliard amerických dolarů). Ericsson je zapsán na stockholmské burze NASDAQ OMX a newyorské burze NASDAQ.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/technologyforgood
www.youtube.com/ericssonpress