IFS představuje nová řešení v oblasti společenské odpovědnosti firem

IFS, globální společnost zabývající se vývojem podnikových aplikací, představila čtyři nová řešení pro monitoring, automatizaci a optimalizaci činností v oblasti společenské odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility,CSR). Tato řešení, zahrnující životní prostředí, bezpečnost práce, exportní aktivity a shodu se standardy kvality,  najdou uplatnění v celé řadě odvětví. (TZ)

„IFS si uvědomuje význam společenské odpovědnosti firem, a to jak po stránce právní shody, tak z hlediska zvýšení transparentnosti podnikání vedoucí ke zvýšení ziskovosti,“ říká Alastair Sorbie, generální ředitel společnosti IFS.  „CSR je obsáhlá koncepce, která dokáže významně ovlivnit obchodní činnosti našich zákazníků. Důkladným monitorováním trhu a úzkou spoluprací s našimi zákazníky jsme vyvinuli plně integrované řešení, jež může zákazníkům pomoci proměnit problémy z oblasti nefinančního výkaznictví na obchodní příležitosti.“

Mezi nová řešení CSR od společnosti IFS patří následující:

  • Eco-footprint Management 2.0 – Tento modul zahrnuje široké spektrum činností – od dodávek surovin, přes návrh produktů a logistiku, až po sledování emisí. IFS Eco-footprint Management 2.0 obsahuje i celou řadu funkcí týkajících se shody s normami platnými ve výrobním sektoru. Occupational Health & Safety – IFS Health & Safety nabízí společnostem kompletní řešení k ochraně bezpečnosti, zdraví a zájmů osob zapojených do pracovního procesu. Toto řešení nabízí integrovanou platformu pro správu bezpečnostních zásad, hodnocení rizika, řešení incidentů a vykazování KPI. Zákazníci díky němu budou moci snáze splnit legislativní požadavky i průmyslové normy týkající se zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.
  • Export Control – IFS Export Control je komplexní řešení určené pro podniky pracující s produkty, na něž se vztahují exportní omezení. Jedná se například o armádní vybavení nebo špičkovou elektroniku. Toto řešení identifikuje veškerá omezení týkající se uvedených produktů, brání nákupu či prodeji takových produktů, nebo v případě, že existuje platné exportní povolení, použije správné povolení. Toto řešení rovněž brání nebo dovoluje realizovat prodeje se subjekty zapovězenými zákazníkem, dodavatelem, koncovým uživatelem apod.
  • Quality Assurance – Řešení Quality Assurance poskytuje podpůrný systém pro plánování shody se standardy kvality, plně integrovanou správu auditu, plně integrované vykazovaní porušení shody a nápravná a preventivní opatření (CAPA). Zásluhou těchto funkcí dokáží organizace zajistit a dokumentovat shodu s nezávaznými i zákonnými CSR standardy a předpisy. Součástí řešení je i nástroj pro grafickou analýzu.

„Jak vyplývá z nedávné studie CSR realizované společností IDC, přesné a spolehlivé vykazování CSR nabývá stále na větším významu. To je důvodem, proč jsme se zaměřili na to, abychom mohli našim zákazníkům nabídnout plně integrované nástroje pro efektivní vykazování a lepší kontrolu,“ říká Thomas Säld, viceprezident divize pro výzkum a vývoj ve společnosti IFS.

O společnosti IFS

IFS je veřejně obchodovaná společnost (OMX STO: IFS) založená v roce 1983, která vyvíjí, dodává a implementuje systém IFS Applications™, plně integrovanou sadu aplikací pro plánování podnikových prostředků založenou na technologii SOA. Společnost má více než 2 000 zákazníků ve více než 50 zemích a soustředí se na sedm hlavních odvětví: letectví a obranu, technické služby a telekomunikace, strojírenství, zpracovatelský průmysl, automobilový průmysl, maloobchod a velkoobchod, stavební průmysl a správu služeb. Přímé zastoupení IFS pro Českou republiku, společnost IFS Czech s. r. o. se sídlem v Praze, bylo založeno v roce 2000 spolu se zastoupením na Slovensku IFS Slovakia s.r.o. se sídlem v Žilině. Od r. 2001 v ČR rovněž jako distributor a implementační partner IFS působí významný český systémový integrátor, společnost ALTEC a.s. V současné době mají všechny tyto společnosti k dispozici více než 80 odborníků, kteří zajišťují lokalizaci, dodávku a implementaci produktů IFS na českém a slovenském trhu. Více informací naleznete na www.IFSWORLD.com a www.ALTEC.cz.