Češi vnímají mobilní operátory lépe než v zahraničí

Čeští a američtí mobilní operátoři mají z hlediska srovnání s jinými zeměmi (Francie, Itálie, Německo, Španělsko a Velká Británie) nejlepší pověst – jsou vnímáni spotřebiteli lépe než mobilní operátoři v ostatních zkoumaných zemích.  Spotřebitelé v České republice považují své operátory za inovativní a společensky odpovědné firmy, které s nimi jednají férově.   (TZ)

Na druhou stranu však Češi příliš nezastávají názor, že je jejich operátor obecně oblíbený, nebo že oni sami značku svého operátora dobře znají. Vyplynulo to z výsledků výzkumu Ipsos Norms 2012, který provedla společnost Ipsos v České republice a dalších vybraných zemích.

Sektor mobilních operátorů v ČR má ale stejně jako v ostatních sledovaných zemích z hlediska celkové spokojenosti zákazníků prostor ke zlepšení. Přesto je patrné, že zákazníci mobilních operátorů patří v ČR mezi nejvěrnější. Češi totiž výrazně častěji než v jiných zemích (88 %) plánují nadále pokračovat ve využívání produktů a služeb svého současného mobilního operátora.

„Česká republika je také jedinou ze sledovaných zemí, kde se jako rozhodovací faktor při výběru operátora umístila cena až na druhém místě. Čeští spotřebitelé dají při volbě poskytovatele mobilních služeb především na doporučení rodiny či přátel (52 %). Cenu jako rozhodující kritérium uvedlo 48 % respondentů. Dále je u nás, podobně jako v USA, důvodem k výběru kvalita poskytovaných služeb (32 %) a oproti jiným zemím také nabízený věrnostní program (18 %),“ komentuje výsledky výzkumu Renáta Holubová, Account Director agentury Ipsos.

Zajímavé je, že doporučení od blízkých je výrazně silnější rozhodovací faktor při výběru mobilního operátora než v případě výběru finančních služeb, kde se lidé spolehnou více na své vlastní zhodnocení reputace a ekonomické výhodnosti nabídky dané společnosti.

Přestože doporučení hraje významnou úlohu při výběru, postoj Čechů k doporučení mobilního operátora svým známým a příbuzným je spíše ambivalentní. Tato situace je srovnatelná napříč Evropou, vyjma Španělska, kde jednoznačně převládají negativní postoje (50 % není ochotno mobilního operátora doporučit). V České republice tvoří tak zvaní obhájci značky (promoters) třetinu obyvatel, obdobný podíl se pak řadí spíše mezi ty, kteří mohou šířit negativní jméno (detractors). Výsledný index Net Promoter Score se pak pohybuje kolem nulových hodnot (srovnatelné množství promoters jako detractors).

Vysvětlení:

Informace o výzkumu

Studie Ipsos Norms 2012 byla realizována společností Ipsos v roce 2012 na reprezentativním vzorku dospělé populace vybraných zemí metodou on-line dotazování. V ČR bylo do výzkumu zařazeno 1 014 respondentů ve věku 18-65 let (reprezentativita dle regionu, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku a vzdělání).

Informace o Ipsos

Ipsos poskytuje komplexní služby v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění včetně konzultační činnosti. Má za sebou více než 20 let činnosti a od r. 2009 je největší agenturou výzkumu trhu a veřejného mínění v ČR z hlediska dosaženého obratu. Ipsos spolupracuje s pobočkami sítě Ipsos v 84 zemích světa a disponuje více než stovkou zkušených pracovníků v ČR a moderním technickým zázemím pro sběr i zpracování dat. Využívá i know-how specializovaných divizí Ipsos Loyalty, Ipsos Marketing, Ipsos MediaCT, Ipsos ASI, Ipsos Public Affairs, Ipsos CEM a Ipsos UU. Ipsos je členem profesních organizací ESOMAR, MSPA, SIMAR a SAVA, řídí se dle jejich etických principů a metodických pravidel.

Více na www.ipsos.cz