Prestižní soutěž Best Project Management 2013 zahájena

Praha, 5. března 2013 – Šestý ročník prestižní soutěže Best Project Management byl zahájen. V období od 1. do 29. března 2013 je možné registrovat projekty realizované v komerčních organizacích i ve veřejné správě, projekty napříč všemi odvětvími v České republice a na Slovensku. Organizátory soutěže jsou společnosti solit project a PRAM Consulting s odbornou garancí Ernst&Young. (TZ)

Cílem soutěže je nalézt a ocenit nejúspěšnější a nejvýznamnější projektový management ve veřejném, soukromém i neziskovém sektoru v České republice a na Slovensku, ať již na straně dodavatele, odběratele či realizátora dodávky pro odběratele, a zároveň vyvolat širší zájem odborné i laické veřejnosti o profesi projektového manažera a o project management obecně. Soutěž je organizována za podpory České komory PMI, Komory projektových manažerů a slovenské Spoločnosti pre projektové riadenie.

Do 6. ročníku soutěže je možné se registrovat vyplněním registračního formuláře na www.BestProjectManagement.cz v období od 1. do 29. března 2013.

„Hlavním cílem soutěže Best Project Management je vyzdvihnout projektové řízení jako významný obor a zároveň projektovým manažerům otevřít dveře k navazování kontaktů a sdílení zkušeností. Přihlášené projekty hodnotí odborná porota složená z profesionálů z renomovaných společností, jako je například Škoda Auto, Hewlett-Packard či Skanska. Projekty jsou posuzovány dle několika kritérií, mezi něž patří rozsah projektového řízení, jeho průběh a realizace, úspěšnost či originalita,“ dodává Patrik Schober, Managing Partner PRAM Consulting.

„V současných nejistých ekonomických podmínkách rostou nároky vedení podniků na kvalitu realizace projektů a jejich konzistentní výsledky. V praxi i v našich průzkumech vidíme, že kvalita projektového řízení v ČR rok od roku roste. Stále lze ovšem projektové řízení v řadě ohledů dále zlepšovat. Věřím, že se pozitivní trendy potvrdí i v letošním ročníku soutěže Best Project Management,“ říká Petr Knap, partner oddělení podnikového poradenství Ernst & Young.

Logo Best Project Management ke stažení zde.
Přidejte se ke komunitě Best Project Management na LinkedIn
Přidejte se Best Project Management na Facebooku
Sledujte soutěž na Twitteru

O společnosti solit project

Společnost solit project, s.r.o. poskytuje služby Project Managementu v oblasti IT projektů a Business projektů. Součástí těchto poskytovaných služeb je především dočasné rozšíření řídící kapacity našich zákazníků a akcelerace jejich projektů se zaměřením na dosahování jejich cílů a očekávání. Služba Vedení projektu je podpořena zkušeností s řešeními v různých oborech lidské činnosti, liniovým vedením projektových týmů a to i v oblastech kritických procesů, aplikací nebo projektů, které se do krize dostaly. Více informací na http://www.solitproject.cz/.

O společnosti PRAM Consulting

PRAM Consulting s.r.o. je agenturou s mnohaletými zkušenostmi v oblasti public relations, marketingu
a podpory prodeje. Obchodním partnerům pomáhá nejen s prosazováním značky na trhu, s podporou prodeje jejich výrobků a s mediální podporou, ale také v oblasti grafických prací, nákupu médií a organizace společenských akcí. PRAM Consulting je členem Asociace Public Relations Agentur – APRA – a v roce 2009 se stala součástí celosvětového sdružení nezávislých PR agentur, Worldcom PR Group. PRAM pravidelně prochází certifikací Consultancy Management Standards. Společnost působí na českém
a slovenském trhu, své služby však zajišťuje i v dalších evropských regionech prostřednictvím svých zahraničních partnerů. Více informací na www.pram.cz.

O společnosti Ernst & Young

Ernst & Young patří mezi nejvýznamnější celosvětové firmy poskytující odborné poradenské služby v oblasti auditu a daňovéhotransakčního a podnikového poradenství. Více informací na www.ey.com.