Barracuda Web Application Firewall poskytuje účinnou ochranu proti DDoS útokům

V posledních dnech vzbudila pozornost veřejnosti nebývale rozsáhlá série hackerských útoků zaměřených proti bankám, telekomunikačním operátorům a řadě dalších známých internetových serverů. (TZ)
Tyto tzv. DDoS útoky překvapily svou intenzitou, avšak z celosvětového hlediska jde o jednu z nejčastějších metod jak narušit fungování webů firem a organizací. Například na podzim loňského roku byly podobným způsobem napadeny velké americké banky. Provozovatelé webových serverů a aplikací se proto musí dobře chránit před podobnými cílenými útoky, jejichž cílem je omezit či úplně znemožnit poskytování on-line služeb nebo získat přístup k citlivým údajům.

Takovouto velmi účinnou obranu proti různým typům internetových hrozeb již řadu let nabízí společnost Barracuda Networks. Ve své nabídce má širokou paletu produktů zaměřených právě na oblast informační bezpečnosti a její řešení postupně získala celou řadu prestižních ocenění od odborné veřejnosti i samotných uživatelů.

Soudobým náročným požadavkům na ochranu webových serverů a aplikací plně vyhovuje osvědčené řešení Barracuda Web Application Firewall, které  poskytuje vysoce efektivní ochranu proti všem deseti hlavním hrozbám pro webové aplikace, tak jak je identifikovalo nezávislé sdružení Open Web Application Security Project.

Barracuda Web Application Firewall pracuje jako firewall pro sedmou vrstvu a chrání webové servery před mnoha různými typy útoků, jako například SQL injection, cross site injection, session tampering nebo botnet. V posledních verzích firmware pro Barracuda Web Application Firewall byla navíc dále posílena právě ochrana proti výše zmíněným DDoS útokům. Špičkovou úroveň zabezpečení, jakou zařízení poskytuje v rámci standardů PCI DSS, potvrzuje také certifikát ICSA Labs , který je udělován na základě důkladného nezávislého bezpečnostního auditu.

Významným doplňkem produktů Barracuda je služba Barracuda Central, která funguje nepřetržitě 24 hodin 7 dní v týdnu. Jakmile některé z instalovaných zařízení Barracuda rozpozná informace o nové potenciální hrozbě, předá jej neprodleně týmu kvalifikovaných specialistů do Barracuda Central. Díky tomu je možné prakticky ihned zachytit a vyhodnotit každou novou hrozbu a promptně na ni reagovat. Příslušná informace je poté v rámci Energize Updates okamžitě on-line přenesena do ostatních instalovaných produktů Barracuda Networks.

Více informací o řešení Barracuda Web Application Firewall a dalších bezpečnostních produktech společnosti Barracuda Networks naleznete na stránkách www.barracudanetworks.cz

Distributorem zařízení Barracuda Networks pro Českou republiku a Slovensko je společnost Gesto Communications.