CZECH TOP 100: Tržby největších českých firem v loňském roce vzrostly jen o 2,8 %

Praha, 20. června 2013 – Letošní výsledky žebříčku CZECH TOP 100, který je vyhlašován již po devatenácté, ukázaly, že se česká ekonomika ani v loňském roce neodrazila ode dna. (TZ)

Tržby stovky nejvýznamnějších českých firem dosáhly celkem 2 527 mld. korun, tedy o 69 miliard více než v roce 2012, což představuje meziroční růst jen o 2,8 %. Přitom se opět potvrdil trend minulých čtyř let, že nejvýznamnějším podnikům, které vedou žebříček CZECH TOP 100, rostou tržby mnohem rychleji, než ostatním. Jestliže v roce 2011 dosáhla první desítka objemu tržeb 1 146 mld. korun, v loňském roce to bylo téměř 1 267 miliard korun, což představuje přírůstek o 10,5 %.

„Od druhého čtvrtletí loňského roku klesala výroba v důsledku přetrvávající nízké domácí spotřeby, ale i poklesu zahraniční poptávky. To se projevilo i v nižším průměrném tempu růstu tržeb, ale také v nižších dosažených ziscích. Nedařilo se firmám v oblasti dopravy, stavebnictví, hutnictví, ale ani například mobilním operátorům. Letošní výsledky Czech TOP 100 tyto skutečnosti jasně dokumentují,“ řekl u příležitosti zveřejnění výsledků předních českých firem za rok 2012 Jan Struž, předseda Sdružení CZECH TOP 100.

„Rychlý růst naší ekonomiky před krizí stál hlavně na využití spíše extenzivních faktorů – velkého objemu investic a cenové výhodě naší ekonomiky. Obnovení růstu, na které dnes všichni čekáme, musí stát na jiném základě – s vyšším vlivem výroby s vyšší přidanou hodnotou nebo na posílení efektivity vzniku nových výrobků či služeb. Toto se do značné míry kryje právě s termínem inovace. Proto se také naše firma rozhodla pro spolupráci s Czech Top 100 a vytvoření ceny, kterou dnes vyhlašujeme,“ uvedl Josef Kotrba, vedoucí partner Deloitte ČR.

V letošním roce se společnost Deloitte rozhodla udělit „Zvláštní cenu Deloitte za inovace“ ve dvou kategoriích – pro velkou firmu a střední/malou firmu. Zvláštní cenu Deloitte za inovace mezi velkými společnostmi získala Kofola a mezi malými firmami STROS-Sedlčanské strojírny.

„Vítězné firmy prošly dvoukolovým výběrem, jehož metodiku jsme připravili společně s Vysokou školou ekonomickou a sdružením CZECH TOP 100. V první části jsme hodnotili tzv. inovační výkon podniku prostřednictvím klíčových ekonomických indikátorů. Z tohoto předvýběru byl následně sestaven užší seznam firem, které byly ve druhé fázi hodnocení posouzeny odborným panelem hodnotitelů. Číselné informace o podnicích byly doplněny popisem hlavním inovativních aktivit firem. Celkové pořadí v obou kategoriích určilo součet bodů, udělených hodnotiteli při expertním posouzení ve druhé fázi hodnocení,“ dodal k metodice výběru Zvláštní ceny Deloitte za inovace Josef Kotrba.

Tržby jednotlivých firem

Nevětší objem tržeb vykázala za loňský rok ŠKODA AUTO a. s., a to ve výši téměř 263 miliard korun. Již potřetí se tak umístila na první příčce žebříčku CZECH TOP 100. Na druhém místě skončila společnost ČEZ a. s. s tržbami 215 mld. korun a třetí byla stejně jako v loňském roce společnost RWE Transgas, a. s., které se podařilo zvýšit tržby ze 136 na 181 mld. korun. Loňské čtvrté místo obhájil AGROFERT HOLDING, a. s., který své tržby meziročně zvýšil ze 117 na 132 mld. korun a na páté místo se letos vyhoupl UNIPETROL, a.s, kterému se podařilo utržit loni 107 mld. korun, což bylo o 10,3 % více než v roce 2011.

„Celý loňský rok byl ve znamení přetrvávající a výjimečně dlouhé recese, nicméně výsledky CZECH TOP 100 ukazují, že řada firem se dokázala s nepříznivou ekonomickou situací vyrovnat a dosáhnout dobrých výsledků. Jde zejména o společnosti, které neváhaly a včas čelily nepříznivé ekonomické situaci restrukturalizací, úspornými opatřeními a posílením své proexportní strategie,“ komentovala výsledky CZECH TOP 100 Stanislava Hronová, prorektorka pro vědu a výzkum Vysoké školy ekonomické v Praze.

Přehled 20 nejvýznamnějších firem v České republice z hlediska tržeb za rok 2012

Pořadí

2012

Firma

Tržby 2012

v tis. Kč

Tržby 2011

v tis. Kč

1

ŠKODA AUTO a.s.

262 649 000

252 562 000

2

ČEZ, a.s.

215 095 000

209 761 000

3

RWE Česká republika a.s.

181 130 857

135 984 147

4

AGROFERT HOLDING, a.s.

132 499 231

117 606 814

5

UNIPETROL, a.s.

107 280 000

97 427 000

6

FOXCONN CZ s.r.o.

105 117 815

102 327 509

7

ALPIQ ENERGY SE

81 482 550

60 178 612

8

ČEPRO, a.s.

66 365 704

51 911 527

9

MORAVIA STEEL a.s.

61 910 636

65 972 567

10

ENI Česká republika, s.r.o.

53 254 435

46 962 838

11

Telefónica Czech Republic, a.s.

52 388 000

55 562 000

12

AHOLD Czech Republic, a.s.

40 704 556

40 528 085

13

OKD, a.s.

37 545 469

44 965 492

14

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

37 100 709

38 893 068

15

ArcelorMittal Ostrava a.s.

36 440 169

40 241 898

16

Energetický a průmyslový holding, a.s.

35 750 000

24 412 000

17

Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o.

34 157 702

39 669 683

18

České dráhy, a.s.

33 580 016

33 287 062

19

BOSCH Group ČR

33 000 000

32 500 000

20

Siemens, s.r.o.

32 611 900

32 559 567

Zdroj: Žebříček Sdružení CZECH TOP 100

 

Poznámka:  Graf znázorňuje změny dosažených tržeb u stejně umístěných společností v kategorii Top1, Top 10 a Top 100. Umístění těchto firem se může v průběhu let měnit.

Zdroj: Výsledky žebříčku Sdružení CZECH TOP 100

Žebříček zisku vede ČEZ

Zisk všech firem žebříčku CZECH TOP 100 v loňském roce dosáhl 230 mld. korun, což je 21% nárůst proti roku 2011, kdy firmy vykázaly 189 mld. korun. Výrazně si polepšil jeden z lídrů CZECH TOP 100 − společnost RWE Česká republika. Za rok 2012 ohlásila zisk 48 mld. korun, zatím co o rok dříve to bylo 9 mld. korun. Zisky vzrostly také Energetickému a průmyslovému holdingu, a.s., společnosti NET4GAS, s.r.o. a Lesům České republiky, s. p.

Řadě velkých společností vedoucích tradičně žebříček CZECH TOP 100 se však loni nepodařilo dosáhnout úrovně zisku z roku 2011. Tak například společnost ČEZ, a.s. měla loni zisk 50,9 mld. korun, zatímco v roce 2011 to bylo o miliardu více. Společnosti ŠKODA AUTO a. s., klesl meziročně zisk z 19,2 na 17,9 miliardy korun. Také zisk mobilních operátorů se o něco propadl – u společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. ze 13 na 10 mld. korun a u T-Mobile Czech Republic a.s. z 9,1 na 8,7 mld. korun. Společnost AGROFERT HOLDING, a.s. vykázala za rok 2012 zisk 7,7 mld. korun, což bylo o téměř 2,9 miliardy méně než v roce 2011. První desítka firem, které vedou žebříček zisků CZECH TOP 100, však celkově v roce 2012 zaznamenala růst zisku ze 132 na 168 mld. korun, což činí téměř 28 %.

Poznámka:  Počet nejlepších (top 10, top100) vychází z žebříčků ukazatele zisku každého roku. Cílem je vyjádření změny ekonomického

potenciálu stejně umístěného souboru podniků.

Obecně neplatí, že 10 (či 100) nejlepších z roku 2009 bylo z hlediska daného ukazatele zároveň nejlepších v roce 2008, resp. 2007 či dříve.

Sdružení CZECH TOP 100

Sdružení CZECH TOP 100 vzniklo v roce 1994 s hlavním cílem pravidelně sestavovat a zveřejňovat seznam nejvýznamnějších společností v České republice a na základě porovnání vybraných ekonomických ukazatelů je seřadit do uceleného žebříčku. V současné době vyhlašuje každoročně celou řadu žebříčků – např. 100 nejvýznamnějších firem ČR, 100 obdivovaných firem ČR nebo žebříček Nejlepších výročních zpráv. Dále organizuje doprovodné programy, konference a odborná diskusní fóra. Více informací o společnosti najdete na www.czechtop100.cz.