Metodika poradí úřadům, jak a proč ušetřit na softwaru

Olomouc, 18. září 2013. Nezisková společnost Liberix vydala metodiku Software na úřadech a jeho otevřené alternativy. Představitelé úřadů se v ní dozvědí, jak ušetřit na licenčních poplatcích za software, a přitom nesnižovat kvalitu poskytovaných služeb. PDF dokument je ke stažení zdarma na www.liberix.cz a je možné ho volně šířit. (TZ)

Metodika vysvětluje obvyklé předsudky a obavy, uvádí příklady nasazení z praxe a objektivní argumenty.

Autoři metodiky si kladou následující cíle:

  1. Upozornit na výhody open-source softwaru (nejen) pro veřejný sektor.

  2. Zaváděním open-source softwaru snížit náklady na IT řešení a zvýšit transparentnost veřejného sektoru a poskytovaných služeb.

  1. Co je open-source software

Open-source software, který Liberix doporučuje jako vhodné řešení, používá mnoho úřadů v Evropě i v České republice. Za jeho pořízení a používání se obvykle neplatí licenční poplatky, takže nehraje roli, na jaké množství počítačů bude nainstalován. Velmi výhodné jsou úpravy na míru a následné sdílení (upraveného) softwaru – úřady mohou společně vyvíjet aplikaci na míru, což podpoří jejich nezávislost na konkrétním dodavateli. Příkladem je knihovní a archivační systém Kramerius.

Významným parametrem je technologická otevřenost datových formátů a protokolů, tedy fakt, že odborné veřejnosti je znám způsob, jakým jsou data v aplikacích ukládána. Tím je pro budoucnost zajištěna standardizace a stabilita pro komunikaci a výměnu dat, která je navíc podpořena nezávislostí na jednom výrobci.

  1. Více informací

Příklady nasazení open source na úřadech (ukázka):

http://www.openoffice.cz/pouzivaji-openoffice-org