Bude Sherley, šimpanzí miláček hodonínské zoo, konečně tátou?

Téměř tři měsíce probíhá unikátní projekce pro šimpanze v Zoo Hodonín a již dnes lze vypozorovat první pozitivní výsledky. Autorem unikátního projektu projekce pro šimpanze je Martin Krug, ředitel Zoo Hodonín. Instalace projektorů by měla pomoci vrátit opicím původní návyky, které ztratily během života v zajetí. Zoologická zahrada však doufá, že projekce do pavilonu opic přinese nový život. (TZ)

„Dnes můžeme s určitostí říct, že zvířata projekci vnímají a vědí, že nejde o skutečná živá zvířata. Každou reakci a změnu se snažíme zaznamenat a výsledky pak předložíme Univerzitě Komenského v Bratislavě,“ uvádí Martin Krug, ředitel Zoo Hodonín.  Projektory byly instalovány do pavilonu opic, do ubikace Oba a Zuzany, dne 2. července 2013. Šimpanzi zájem o projekci projevují  a dění na plátně sledují.

Videa jim ošetřovatelé promítají každý den. „Je to stejné jako s malými dětmi, je těžké dosáhnout u nich plné pozornosti pouze pro námi nabízený program. Proto je potřeba zvířata co nejmíň zatěžovat jinými aktivitami a promítání omezovat jenom na kratší časové úseky,“ dodává Martin Krug. Zájem o promítaný obsah mají i jedinci ze sousedního výběhu. Samec Ob má zatím před Sherleym náskok,  v jeho chování lze pozorovat zvýšený zájem o jeho družku. Sherleyho smečka je k projekci zatím spíše rezervovaná,ošetřovatelé  to připisují obavám z cizího území, které se časem vytratí.

Hodonínská zoologická zahrada je pouze jedna ze dvou v České republice, které mohou reprodukovat čistou linii šimpanzů učenlivých hornoguinejských. Sherley je totiž zástupcem právě tohoto poddruhu, ale i přesto, že mu v jeho výběhu dělají společnost dvě samice, k otcovským povinnostem se zatím nemá. Sherley se do zoologické zahrady dostal od soukroméo chovatele, jeho příchod si ošetřovatelé pamatují dodnes. V doprovodu svého majitele přišel  v tričku a kalhotách. Kvůli lidské výchově neměl možnost získat sociální návyky šimpanzů. Sherleymu by zejména v oblasti páření pomohla inspirace od zkušených samců, což v podmínkách Zoo Hodonín je v současné době prakticky nemožné. Život ve skupině tak hodonínským šimpanzům nahrazují alespoň částečně technologie od společnosti Epson.