Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR udělilo Cleverlance ocenění Podnikatelský projekt roku 2012

Praha, 10. října 2013 – Společnost Cleverlance  H2B, člen skupiny Cleverlance Group, převzala 1. cenu v kategorii „ICT a strategické služby“ v soutěži Podnikatelské projekty roku 2012. Soutěž vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a organizuje agentura CzechInvest. (TZ)

Vítěze vybírá odborná porota z nejlepších projektů operačního programu „Podnikání a inovace“. V kategorii „ICT a strategické služby“ se v programu za dobu jeho trvání účastnilo více než 400 projektů. V roce 2009 přihlásila Cleverlance do programu řešení Sm@rtClient front-endovou platformu – která je na trhu dostupná v nové verzi pod obchodním názvem FSPL (Financial Services Production Line).

FSPL představuje inovativní přístup k tvorbě podnikových aplikací zaměřených na kontakt se zákazníkem. Přináší hotovou „vývojovou linku“ pro návrh, implementaci i provoz aplikací. FSPL je platforma založená na principu modelování požadované funkcionality. Ten umožňuje oddělit obchodní know-how od technologie a významně tak prodloužit životnost obchodně kritických aplikací. Toto řešení pokrývá všechny komunikační kanály (internet, mobilní zařízení, kontaktní centrum, IVR atp.).

Díky FSPL mohou jednotlivá oddělení společnosti hladce spolupracovat při návrhu, vývoji, nasazování, provozu a aktualizacích softwaru. Komunikace mezi obchodními útvary a IT je  jasná a řiditelná. To výrazně zlevňuje a zkracuje jak tvorbu, tak provoz a údržbu aplikací.

FSPL platforma tvoří např. základ nového multikanálového bankovnictví Všeobecné úverové banky.

„Vítězství nás těší. Potvrzuje, že umíme profesionálně zpracovat inovativní myšlenku a dotáhnout ji k hmatatelným výsledkům. Inovace vnímáme jako jeden z hlavních způsobů, jak se odlišit a pomoci našim zákazníkům být také úspěšní,“ dodal Vladislav Němec,  výkonný ředitel FSPL ve společnosti Cleverlance.

Informace o výsledcích soutěže v dalších deseti kategoriích si můžete přečíst v tiskové zprávě agetury CzechInvest.

Produkt FSPL

FSPL je unikátní MDA (Model Driven Architecture) platforma na trhu, která je dodávána včetně kompletní a praxí ověřené implementační metodiky pro globální finanční a telekomunikační společnosti.

Cleverlance FSPL řešení přináší úsporu nákladů na vývoj a údržbu. Rychlý růst funkčnosti je doprovázen pouze omezeným růstem komplexnosti řešení. Nabízí jednotný vývoj pro všechny prodejní, komunikační a servisní kanály směrem k zákazníkům i partnerům. Násobně prodlužuje životnost aplikace. Dovoluje kompletní dohled nad životním cyklem všech aplikací – tedy od zrodu obchodního nápadu business modelu přes jeho realizaci až po provozní podporu aplikace. Nezávislost business modelu aplikace na technologiích umožňuje přechod na nové technologie za zlomek standardních nákladů. Úspora se projeví také při přípravě nových projektů i změn již nasazených aplikací.

O Cleverlance Group a. s.

Skupina Cleverlance Group zahrnuje dceřiné společnosti Cleverlance Enterprise Solutions a. s., TrustPort, a. s., AEC a. s., CTS TRADE IT a. s. a Cleverlance H2B a. s. Cleverlance Enterprise Solutions je přední český dodavatel IT konzultačních služeb a komplexních SW řešení pro finanční, telekomunikační a veřejný segment. TrustPort a AEC rozšiřují portfolio o služby v oblasti bezpečnosti informačních systémů a špičkové bezpečnostní produkty. Společnost CTS působí v oblasti investičního bankovnictví. Cleverlance H2B plní funkcí technologického inkubátoru pro inovativní produkty a jejich uvádění do praxe.

Více informací o skupině Cleverlance najdete na adrese: www.cleverlance.com.