Hodnota reklamního prostoru ve třech čtvrtinách roku: televize klesá, internet vzrostl o pětinu

Ceníková hodnota reklamního prostoru je ve třech čtvrtinách roku 2013 o 1,2 % nižší než vloni. Podle aktuálních dat Admosphere, dceřiné společnosti realizátora peoplemetrového projektu MEDIARESEARCH, vykazují mediatypy televize a tisk pokles, růstem se naopak může pochlubit internet a out-of-home media. (TZ)

Celková ceníková hodnota reklamního prostoru ve třech čtvrtinách roku oproti srovnatelnému období roku 2012 poklesla o 1,2 %.  Srovnání nezahrnuje data za mediatyp rádio. Společnost Admosphere totiž od ledna 2013 v rámci zkvalitňování svých služeb přešla na nezávislý monitoring rozhlasu, a proto meziroční porovnání tohoto mediatypu zatím není možné.

Ve třech čtvrtinách roku poklesla ceníková hodnota reklamního prostoru v televizi a tisku. Podle aktuálních dat využili zadavatelé televizní reklamu v o 6,7 % nižší ceníkové hodnotě, než v loňském roce. Vzhledem ke změnám obchodní politiky televizní skupiny Nova byl obdobný pokles očekáván. Tisk poklesl o necelá 2 %.

Naopak nárůst ve srovnání s předchozím rokem zaznamenaly mediatypy internet a out-of-home media. Hodnota internetové display reklamy, jíž Admosphere zaznamenává v rozsahu projektu AdMonitoring (tedy bez výkonnostní reklamy, katalogů a pay-per-click reklamy), vzrostla dokonce o více než pětinu (22,6 %), hodnota out-of-home médií se zvýšila o 10,6 %.

Ceníková hodnota reklamního prostoru však nemusí vypovídat o investicích do reklamy. Hodnota je stanovena na základě ceníkových cen konkrétních formátů reklamy a počtu takto uveřejněných reklamních sdělení.

Srovnání ceníkové hodnoty reklamního prostoru v období leden – září 2012 a 2013

Mediatyp

01/2012 – 09/2012

01/2013 – 09/2013

Nárůst / Pokles

TV

19 971 623 000 Kč

18 630 103 000 Kč

-6,7%

Tisk

12 725 672 000 Kč

12 499 134 000 Kč

-1,8%

Internet*

3 622 659 000 Kč

4 440 034 000 Kč

22,6%

OOH

2 824 227 000 Kč

3 123 025 000 Kč

10,6%

Rádio**

709 071 000 Kč

4 061 312 000 Kč

N/A

N/A

*Internet zahrnuje display reklamu v rozsahu projektu AdMonitoring

** Admosphere, s.r.o. od ledna 2013 nově přešla na nezávislý monitoring rozhlasu, meziroční srovnání tedy není možné, v současné době je do monitoringu zařazeno 85 rozhlasových stanic

bez vlastní inzerce

Zdroj: Admosphere, s.r.o. (monitoring INTERNETU zdroj: SPIR-MEDIARESEARCH, a.s., ceny TV dle sledovanosti zdroj: ATO-MEDIARESEARCH,a.s.)

Admosphere, s.r.o. je dceřiná společnost MEDIARESEARCH, a. s., která se zabývá monitoringem reklamních investic v televizi, tisku, rozhlasu, na internetu a v out of home mediích na území České republiky. Na tomto poli jsou jejími partnery významné profesní organizace, mezi něž patří Asociace televizních organizací (ATO), Asociace komunikačních agentur (AKA) a Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR). Cílem projektu Admosphere je díky inovativním řešením pomáhat zákazníkům efektivně a účelně investovat do reklamní komunikace.

Společnost MEDIARESEARCH (www.mediaresearch.cz) je významnou výzkumnou agenturou s širokým portfoliem služeb v oblasti realizace marketingových a mediálních výzkumů, zpracování a analýz dat, marketingového poradenství a vývoje software. Je realizátorem tří z nejrozsáhlejších mediálních výzkumů v České a Slovenské republice – Elektronického měření sledovanosti televize (TV metry) v ČR, Výzkumu návštěvnosti a sociodemografie internetu v ČR (NetMonitor) a SR (AIMmonitor) a Monitoringu reklamních výdajů v médiích (Admosphere) a na internetu (AdMonitoring) v ČR.