Palčivá témata na konferenci „KYBERPSYCHO“

Hlavní město Praha a Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) pořádají 16. 10. 2013 tradiční konferenci s netradičním názvem „KYBERPSYCHO“, s podporou odborného partnera, společnosti Telefónica. Konference je zaměřena na prevenci a řešení kyberkriminality a elektronického násilí, páchaného především na dětech a mezi dětmi. Proběhne v rámci již čtvrtého ročníku projektu „Praha bezpečně online“, podpořeného Ministerstvem vnitra ČR v dotačním programu prevence kriminality. Záštitu nad konferencí „KYBERPSYCHO“ převzala Eva Vorlíčková, radní hlavního města Prahy. (TZ)

Program konference je rozdělen do několika tematických bloků, v nichž se bude hovořit mj. o projektech v oblasti kyberkriminality, výzkumech a pedagogice, o online násilí namířeném proti pomáhajícím profesionálům, o dětské prostituci a oznamování sebevražd v online prostředí atd. Po celý den bude probíhat prezentace organizací poskytujících služby v oblasti kyberbezpečnosti. V rámci konference proběhne také workshop „Kybernetická bezpečnost a hrozby pro neziskové organizace“, pod hlavičkou mezinárodní kampaně „Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti 2013“ (http://cybersecuritymonth.eu), kterou v České republice realizuje NCBI.

Konference zprostředkuje nejnovější výzkumné poznatky významných českých pracovišť a zaměří se na konkrétní palčivé, diskutabilní a nově se objevující hrozby pro mladé uživatele internetu a mobilních technologií. Z dat projektu EU Kids Online (zapojeno 25 evropských zemí, 25 tisíc dětí a jejich rodičů –www.eukidsonline.net) vyjde příspěvek doc. PhDr. Davida Šmahela, Ph.D., který pohovoří o rozdílných pohledech dětí a rodičů na online chování a rizika internetu, detailně se zaměří na používání technických prostředků pro ochranu dětí na internetu.

Pohled na chování mladé generace její vlastní optikou přinese průzkum společnosti Telefónica (http://www.telefonica.cz/_pub/2d/6f/6d/315101_799105_Telefonica_Global_Millennial_Survey.pdf). „Ze zatím nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y, který na počátku letošního roku zadala Telefónica s Financial Times, mimo jiné vyplynulo, že život mladých lidí je velmi spjat s digitálními technologiemi. 95 % z nich si myslí, že by měla být zavedena větší bezpečnostní opatření na ochranu online informací a osobních dat. Nejen to nás motivuje k podpoře aktivit na ochranu online bezpečnosti,“ říká Dana Dvořáková, ředitelka korporátní komunikace společnosti Telefónica Czech Republic.

Zpestřením pro účastníky konference bude odpolední promítání filmu Místnost sebevrahů polského režiséra Jana Komasy. Nejlépe jej charakterizuje motto: „Život není hra, ze které byste se mohli odhlásit…“. Film vypovídá o riziku pro mladé lidi: únik od reality do virtuálního světa se může snadno vymknout kontrole a rozeznat, co je hra a co skutečné, je mnohdy obtížné… Více informací včetně traileru k filmu naleznete na stránkách společnosti Film Europe:http://www.filmeurope.cz/movies/643-mistnost-sebevrahu. Film získal 19 ocenění a 8 nominací – Berlinale, Art Film Festival, Polské filmové ceny, Stockholm Film Festival atd.

Mgr. Jana Brandejsová, manažerka vzdělávání NCBI, dodává: „Letošní konference obsahuje kromě tradičních námětů také témata, která jsou nedořešená a diskutabilní. Očekáváme, že přednášející odborníci poskytnou účastníkům konference nové náhledy na věc a podněty k zamyšlení. Samozřejmě bychom všem zúčastněným především chtěli nabídnout pomoc na míru, pokud ji budou potřebovat. S důvěrou se mohou obrátit na Národní centrum bezpečnějšího internetu.“

Společnost Microsoft, která je dlouhodobým partnerem Národního centra bezpečnějšího internetu, se podílí na informování veřejnosti o obsahu konference „KYBERPSYCHO“.

Více informací o konferenci:

http://konference.ncbi.cz/konference-praha-bol-2013/konference-praha-bezpecne-online-2013.html

Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) je české neziskové nevládní sdružení, jehož cílem je zvyšovat povědomí o možných hrozbách online komunikace, propagovat pozitivní obsah a zodpovědné chování na internetu, pomáhat v nesnázích zejména mladým uživatelům internetu a bránit šíření materiálů se zneužívanými dětmi (dětské pornografie) na internetu. NCBI se snaží poukazovat na škodlivý obsah a projevy nevhodného, rizikového chování v online prostředí a také poradit, jak se takovým případům vyhnout. Více informací naleznete na www.saferinternet.cz.