Mobil v ČR využívá 84 % seniorů

Český telekomunikační trh se pomalu přizpůsobuje demografickému vývoji na území České republiky. V současné době tvoří senioři 16,5 % české populace. Lidé ve věku nad 65 let tak začínají být zajímavou cílovou skupinou pro všechny segmenty, tedy i mobilní operátory. (TZ)

Český statistický úřad vydal v tomto roce výsledky průzkumu využívání informačních technologií mezi českou populací, ze kterého vyplývá, že 84 % českých důchodců aktivně využívá služeb mobilních operátorů. Před deseti lety používala mobilní telefony pouze pětina seniorů, dnes je využívá 8 z 10.

Senioři se mohou projevit jako náruživější telefonisté než náctiletí. Může to souviset i se zvýšenou potřebou jistoty a starostí o blízké rodinné příslušníky: „Moji rodiče ve věku přes šedesát let mi volají i několikrát denně a řeší se mnou po telefonu věci, které by vydržely až na osobní setkání. Nejčastěji ale chtějí vědět, zda jsem já i rodina v pořádku,“ popisuje svou zkušenost právnička Monika Čírtková z Kolína. „Díky mobilnímu telefonu jsem s rodiči paradoxně v intenzivnějším kontaktu, než když jsem jako studentka žila ještě u nich,“ dodává.

Na takový vývoj zareagovali nově příchozí virtuální operátoři. Jedním z nich je i LAMA MOBILE, která bude využívat synergii se sesterskou energetickou společností LAMA ENERGY. Nabídku tarifů hodlá odhalit ve čtvrtém kvartálu tohoto roku. Obě dvě společnosti spadají pod LAMA ENERGY GROUP. „V budoucnosti budeme využívat synergii mezi telekomunikacemi a energetikou v rámci naší skupiny. Bude to mít pozitivní vliv na úspory v domácnosti“, říká předseda představenstva LAMA MOBILE Pavel Ondra.

Z průzkumů Českého statistického úřadu a Českého telekomunikačního úřadu o informačních technologiích vyplývá, že čeští senioři si ve většině přejí od svého operátora výhodné volání a SMS do pár stovek korun. To vede nově příchozí operátory, ale i ty stávající, k vytváření tarifů na míru koncovým zákazníkům s takovou potřebou. V následujícím období se dá očekávat prudký nárůst zájmu operátorů o skupinu obyvatel, která bude chtít utrácet za telefonování a SMS od dvou do osmi set korun měsíčně, a tudíž i rozšíření a zkvalitnění služeb pro tuto cílovou skupinu nejenom v oblasti telekomunikací.

O LAMA MOBILE

Virtuální operátor LAMA MOBILE je součástí české investiční skupiny LAMA ENERGY GROUP (LEG). Ta je jako jediná po roce 1989 začala úspěšně těžit ropu a plyn z nových ložisek na jižní Moravě, která sama objevila. Firemní skupina zahrnuje šest klíčových firem, z nichž nejvýznamější jsou LAMA ENERGY, která prodává plyn a elektřinu zákazníkům v České i Slovenské republice, LAMA GAS &OIL, která těží plyn a ropu na jižní Moravě a Teplárna Otrokovice, která byla do skupiny LEG začleněna v roce 2013. Kromě podnikatelských aktivit na území České a Slovenské republiky. LAMA ENERGY GROUP úspěšně realizuje od roku 2011 i své podnikatelské záměry v oblasti obchodu, úpravy a těžby ropy v Kanadě prostřednictvím PETROLAMA ENERGY CANADA.