QlikTech odhaluje plán platformy nové generace Business Discovery, která má nahradit tradiční Business Intelligence

QlikTech, (NASDAQ: QLIK), lídr v oblasti zaměřené na uživatele Business Intelligence (BI), oznámil strategický plán, který opět změní průmysl BI díky platformě nové generace, umožňující lepší rozhodování. QlikView.Next je určen k rozšíření portfolia QlikTech. To se zaměřuje na zaplnění mezery mezi řešeními, která používají vizualizaci nebo dashboard a komplexními BI platformami, které jsou orientované na způsoby podnikání svázané s centrálním reportováním. (TZ)

Jakmile se Business Discovery zavede jako alternativní BI platforma, poskytne QlikView.Next uživatelům okamžité výsledky, které potřebují, a odborníkům v oblasti IT poskytne požadovanou správu a řízení podniku. Přístup Natural Analytics™ společnosti QlikView je základem dostupnosti nové generace BI a je užitečný pro široký okruh uživatelů, protože podporuje přirozenou lidskou schopnost zpracovávat komplexní informace. Podporuje způsob, jakým lidská zvídavost přirozeně vyhledává, filtruje, ptá se, a nachází asociace v datech, aby tak pochopila smysl informací. Tím pomáhá snadněji odhalovat postřehy a umožňuje rozhodování během procesu.

„Zákazníci se chtějí změnit z pouhých příjemců reportů na aktivní spolutvůrce analýz. Tyto nové požadavky je vedou k nahrazení tradiční BI systémem QlikView, který vkládá možnosti do rukou těch, kteří dělají důležitá rozhodnutí. Zvyšuje se tak konkurenceschopnost a vytváří se poptávka po Business Discovery jako hlavní platformě,“ říká Anthony Deighton, CTO a senior viceprezident v produktové divizi společnosti QlikTech. „Vytvořili jsme kategorii samoobslužné BI řízené zákazníkem. Nyní pokračujeme v expanzi na trh vytvořením platformy s možností rozšíření, kterou mohou společnosti považovat za středobod jejich akční inteligenční strategie.“

Natural Analytics je velmi instinktivní nástroj ke zpracování informací

Klíčový význam QlikView.Next jako alternativní platformy BI se nachází v použití Natural Analytics. Tato funkce uspořádá data v přirozeném pořadí, čímž napodobuje způsob, jak lidé myslí, když dělají důležitá rozhodnutí. Natural Analytics umožňuje komukoliv objevit komplexní data, činit a sdílet poznatky s využitím běžných lidských schopností. Umožňuje lidem:

Poznávat pomocí asociací a srovnávání: Natural Analytics, která podporuje přirozenou lidskou zvídavost, pomáhá lidem pokročit od jednoduchých dat k vytvoření řetězce komplexních dat. Intuitivně navádí uživatele k odpovědím, které hledají, zatímco odkrývají nové a neočekávané vztahy mezi daty. Uživatelé snadno vidí spojení nebo odkrývají nesrovnalosti či nové vztahy.

Rozhodovat pomocí spolupráce a datových dialogů – Data Dialogs™: Lidé mohou jít cestou živých a interaktivních diskuzí  a rozhodnutích o datech namísto statických dat a předdefinovaných rozhodnutí. Datové dialogy pomáhají vytvořit shodu mezi více lidmi, označit a sdílet poznatky a pracovat společně pomocí interaktivních schůzek. V tomto ohledu umožňuje Natural Analytics opravdové sociální BI.

Konat pomocí přesvědčování a akce: Natural Analytics umožňuje lidem jednoduše odhalit vztahy mezi daty, která se schovávají za rozhodnutími, a interaktivně objevovat protichůdné názory na data během zvažování před rozhodnutím. Už není potřeba pořádat offline diskuze, aby mohl být získán čas pro nové reporty nebo aby se mohla vyvinout nová vizualizace. Otázky mohou být zodpovězeny a ověřeny okamžitě v diskuzi nebo prezentaci.

Cesta ke QlikView.Next

QlikView.Next jde ještě za poslední aktualizace, aby poskytl novou platformu, jejímž středem je výkonný vyhledávač QlikView. Pro usnadnění přechodu k nové generaci zákaznické implementace, bude limitovaná verze QlikView.Next, kvalitativně srovnatelná s verzí ke všeobecné dostupnosti, nabídnuta k používání early-adopters zákazníkům již v roce 2013. QlikTech bude s těmito zákazníky úzce spolupracovat, aby otestoval tuto novou generaci platforem v praxi ještě předtím, než ohlásí její všeobecnou dostupnost v roce 2014.

Společnost QlikTech nyní přijímá strategické kroky k vydání QlikView.Next. Dopomáhá jí k tomu více než 30 000 zákazníků po celém světě, kteří používají QlikView, a také společnosti, které každým dnem zjišťují, že QlikView je nejvhodnějším řešením pro jejich BI strategii. Zákazníci používající verzi QlikView 11 budou podporováni po další nejméně 3 roky po přijetí všeobecně dostupné verze QlikView.Next. Budou tak mít více flexibility při přechodu na QlikView.Next podle svého vlastního tempa v souladu s jejich obchodními cíli.

Nový cyklus pro dodání výrobku zlepšuje flexibilitu na straně zákazníka

Kromě nové platformy představuje QlikTech také významnou změnu v dodávání softwaru. Zákazníci, kteří se rozhodnou přejít k platformě QlikView.Next, budou opakovaně těžit z vydávání nových produktů. Zákazníci, kteří vybírají BI platformu, obvykle váhají mezi 2 možnostmi: potřebou kritické stability a předvídatelnosti na podnikové úrovni nebo přáním neustále přidávat nové funkce. QlikView.Next

bude dodáván postupně v nových verzích, aby vyhověl oběma často protikladným požadavkům. Zákazníci, jejichž interní procesy či požadavky jsou zdlouhavé, mohou využít hlavní upgrade jednou ročně. Pro ty, kteří by rádi viděli nové funkce častěji, nabízí QlikView tři aktualizace během roku.

Služby pro BI budoucnosti

QlikTech vyvinul ekosystém lidí, služeb a technologií, aby podporoval zákazníky v jejich cestě za lepším a strategičtějším využitím dat. Qlik Customer Success FrameworkTM funguje spolu s platformou QlikView Business Discovery pro optimalizaci efektivity a zkracování doby potřebné k určitému výsledku. Takto je možné optimalizovat cestu každého zákazníka, počínaje základním designem systémů, přes vývoj aplikací, podnikovou integraci, výcvik a adaptaci systému až po stálou podporu.

O společnosti QlikTech:

QlikTech (NASDAQ: QLIK) odhaluje informace ukryté v datech, takže podle nich lidé mohou jednat. Softwarová platforma QlikView Business Discovery a Qlik Customer Success Framework poskytuje společnostem lidi, technologie a služby, které pomáhají postupně optimalizovat použití dat jako strategického zdroje. QlikView používá nástroj Natural AnalyticsTM, který podporuje způsob, jakým lidská zvědavost přirozeně vyhledává a zpracovává informace, odhaluje porozumění a umožňuje rozhodování během procesu. Od malých podniků až po největší globální společnosti, QlikView poskytuje uživatelům okamžité výsledky, které potřebují, a odborníkům v oblasti IT poskytne požadovanou správu a řízení podniku. Společnost QlikTech má sídlo v Radnoru v Pensylvánii a pobočky po celém světě. Slouží přibližně 30 tisícům zákazníků ve více než 100 zemích.

Výhledová prohlášení:

Některá prohlášení v této tiskové zprávě jsou výhledová prohlášení včetně takových, která se týkají hodnoty a efektivity produktů QlikTech včetně QlikView.Next. Tato prohlášení zahrnují informace o časování a vylepšeních produktů, růstu a expanzi společnosti QlikTech a jejím vedoucím postavení na trhu.

Tato prohlášení jsou založena na současných interních odhadech a očekáváních firmy QlikTech na základě vývoje trhu a jsou platná ke dni, kdy byla provedena. Všechna prohlášení, která nejsou citacemi historických skutečností, mohou být považována za výhledová prohlášení včetně výroků obsahující některé z následujících slov: „předvídat“, „plánovat“, „očekávat“, „zaměřovat se“, „předjímat“, „věřit“, „cílit“, „odhadovat“, „potenciální“, „možné“, „bude“, „mohlo by“, „momentum“, „hledat“ a další podobná slova.

Skutečné výsledky společnosti se mohou lišit od těch, které jsou ve výhledových prohlášeních uvedeny. QlikTech prohlašuje, že nemá za povinnost sledovat a zveřejňovat vývoj rizik, provádět revize výhledových prohlášení či provádět úpravy dle vývoje situace a budoucích událostí.

Qlik™, QlikView™, QlikTech™, QlikView.Next, Data Dialogs™, Natural Analytics™, Qlik Customer Success Framework™ a logo QlikTech jsou ochranné známky QlikTech International, zaregistrované v mnoha zemích. Další zmíněné značky a loga jsou ochrannými známkami jejich vlastníků.