SPIR porovnává výkon televize a internetu

Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR) vydává doporučení pro použití mediální jednotky GRP v internetovém prostředí – tzv. iGRP, které nově slouží k porovnávání výkonů v televizi a videí na internetu. SPIR doporučuje používat ukazatel iGRP jako srovnávací jednotku k vyjádření potenciální inzertní síly internetových médií, např. kolik iGRPs může médium při své měsíční kapacitě spuštěných videí doručit divákům. (TZ)

S publikací počtu iGRP bude zároveň uváděn i reach daného média. Během následujících měsíců se měření streamovaného videa v NetMonitoru rozšíří o měření sledovanosti videoreklamy, ke kterému bude možné vztáhnout i ukazatel iGRP založený na počtu přehrání jednotlivých videoreklam.

GRP se běžně používá ve výzkumu televizní sledovanosti a vyjadřuje kumulativní sledovanost v populaci, neboli součet i opakovaně zasažených lidí reklamním spotem za období trvání kampaně. Počítá se jako součet ratingů nebo průměrné procento sledovanosti vynásobené průměrným počtem kontaktů (reach x frekvence) reklamního spotu. Internetová obdoba iGRP vychází zjednodušeně z počtu zahájených přehrání videomateriálů na online médiích. Vzhledem k odlišnosti povahy obou mediatypů není přesným ekvivalentem této jednotky v televizi, avšak vyjadřuje porovnatelnou informaci. Zatímco v televizi pořad běží v reálném čase, na internetu si jej lidé mohou pustit v libovolnou dobu. Populace, ke které se iGRP vztahuje, je kvůli porovnatelnosti stejná jako v TV metrovém projektu Asociace televizních organizací (ATO), jak s ní pracují hlavní televizní stanice. Jedná se o lidi starší 15ti let nebo ve věku 15-54 let, kteří jsou považováni za koupěschopnou populaci.

„Mediální agentury jednotku GRP pro měření zásahu napříč mediatypy již v nějaké formě používají. Reklamní zadavatelé využívající více kanálů chtějí mít možnost porovnání efektivity reklamy v různých prostředích. Naší ambicí není zavádět na trh novou veličinu pro mediální plánování, ale sjednotit rozdílnou praxi a standardizovat jednotku, jejíž životaschopnost již potvrdil trh“ vysvětluje smysl doporučení k iGRP Kateřina Hrubešová, výkonná ředitelka SPIR. „V současnosti je počet měsíčních doručených iGRPs na médiích měřených v NetMonitoru v řádu stovek, což se s dalším očekávaným růstem sledovanosti videí na internetu bude měnit“.

    Doporučení je k dispozici na stránkách SPIR. S dalším rozvojem měření videostreamingu a jeho rozšíření na videoreklamu bude Sdružení tento návrh aktualizovat.

SPIR je profesní sdružení působící v oblasti internetové reklamy od roku 2000. V současné době tvoří členská základna sdružení celkem 60 členů. Kromě provozování jednotného, široce respektovaného výzkumu návštěvnosti a sociodemografického profilu návštěvníků internetu NetMonitor, realizuje projekt monitoringu internetové reklamy AdMonitoring, post-buy analýzy internetových reklamních kampaní AdAudit, odbornou konferenci o internetovém marketingu IAC, poskytuje expertní analýzy vývoje internetového trhu u nás a je samoregulátorem audiovizuálního obsahu a přebírání obsahu na internetu